กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 5 / Job 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เอลีฟัสติเตียนโยบต่อไป
5:1 “ร้องเรียกเดี๋ยวนี้ซิ หากมีผู้ใดจะตอบท่าน และท่านจะหันไปหาวิสุทธิชนผู้ใด

Eliphaz Continues His Rebuke
5:1 Call now, if there be any that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn?

5:2 ด้วยว่าความโกรธฆ่าคนโฉด และความริษยาสังหารคนเขลา

5:2 For wrath killeth the foolish man, and envy slayeth the silly one.

5:3 ข้าเคยเห็นคนโฉดหยั่งราก แต่ทันใดนั้นข้าก็สาปแช่งที่อยู่อาศัยของเขา

5:3 I have seen the foolish taking root: but suddenly I cursed his habitation.

5:4 บุตรทั้งหลายของเขาห่างไกลจากความปลอดภัย และพวกเขาถูกบดขยี้ที่ประตูเมือง ทั้งไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นได้

5:4 His children are far from safety, and they are crushed in the gate, neither is there any to deliver them.

5:5 ผู้ซึ่งผลการเกี่ยวนั้นคนหิวก็กินเสีย และเอาผลนั้นออกไปจากพวกหนาม และผู้ปล้นก็กลืนความมั่งคั่งของพวกเขาเข้าไป

5:5 Whose harvest the hungry eateth up, and taketh it even out of the thorns, and the robber swalloweth up their substance.

5:6 ถึงแม้ว่าความทุกข์ใจมิได้ออกมาจากผงคลีดิน และความยากลำบากไม่งอกออกมาจากดิน

5:6 Although affliction cometh not forth of the dust, neither doth trouble spring out of the ground;

5:7 ถึงอย่างนั้นมนุษย์ก็เกิดมาเพื่อเจอกับความยากลำบาก เหมือนอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบน

5:7 Yet man is born unto trouble, as the sparks fly upward.

5:8 ข้าจะแสวงหาพระเจ้า และข้าจะมอบเรื่องราวของข้าไว้กับพระเจ้า

5:8 I would seek unto God, and unto God would I commit my cause:

5:9 ผู้ทรงกระทำการใหญ่โตและเหลือที่จะหยั่งรู้ได้ การมหัศจรรย์ต่าง ๆ อันนับไม่ถ้วน

5:9 Which doeth great things and unsearchable; marvellous things without number:

5:10 ผู้ประทานฝนบนแผ่นดินโลก และทรงส่งน้ำมาบนไร่นาทั้งหลาย

5:10 Who giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields:

5:11 เพื่อที่จะทรงตั้งคนต่ำต้อยไว้บนที่สูง เพื่อบรรดาคนที่ไว้ทุกข์จะถูกยกขึ้นให้ปลอดภัย

5:11 To set up on high those that be low; that those which mourn may be exalted to safety.

5:12 พระองค์ทรงขัดขวางบรรดาอุบายของคนเจ้าเล่ห์ เพื่อมือของพวกเขาจะทำให้สำเร็จไม่ได้

5:12 He disappointeth the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise.

5:13 พระองค์ทรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง และคำปรึกษาของคนหลักแหลมก็สิ้นลงโดยพลัน

5:13 He taketh the wise in their own craftiness: and the counsel of the froward is carried headlong.

5:14 เขาทั้งหลายประสบความมืดในเวลากลางวัน และคลำไปในเที่ยงวันเหมือนอย่างในกลางคืน

5:14 They meet with darkness in the daytime, and grope in the noonday as in the night.

5:15 แต่พระองค์ทรงช่วยคนขัดสนจากดาบ จากปากของพวกเขา และจากมือของผู้มีกำลัง

5:15 But he saveth the poor from the sword, from their mouth, and from the hand of the mighty.

5:16 ดังนั้น คนยากจนจึงมีความหวัง และความชั่วช้าก็ปิดปากของตนเสีย

5:16 So the poor hath hope, and iniquity stoppeth her mouth.

5:17 ดูเถิด มนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงติเตียนก็เป็นสุข เพราะฉะนั้นท่านอย่าเหยียดหยามการตีสอนขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

5:17 Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty:

5:18 เพราะพระองค์ทรงทำให้บาดเจ็บ และทรงพันแผลให้ พระองค์ทรงทำให้เป็นแผล และพระหัตถ์ของพระองค์รักษาให้หาย

5:18 For he maketh sore, and bindeth up: he woundeth, and his hands make whole.

5:19 พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากความยากลำบากหกประการ ใช่แล้ว ในเจ็ดประการจะไม่มีเหตุร้ายมาแตะต้องท่าน

5:19 He shall deliver thee in six troubles: yea, in seven there shall no evil touch thee.

5:20 ในคราวการกันดารอาหาร พระองค์จะทรงไถ่ท่านออกจากความตาย และในการสงคราม จากอำนาจของดาบ

5:20 In famine he shall redeem thee from death: and in war from the power of the sword.

5:21 ท่านจะถูกซ่อนไว้จากการใส่ร้ายของลิ้น ทั้งท่านจะไม่กลัวการทำลายเมื่อมันมาถึง

5:21 Thou shalt be hid from the scourge of the tongue: neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh.

5:22 เมื่อประสบการทำลายและการกันดารอาหาร ท่านจะหัวเราะ ทั้งท่านจะไม่กลัวบรรดาสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก

5:22 At destruction and famine thou shalt laugh: neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth.

5:23 เพราะท่านจะเป็นพันธมิตรกับหินต่าง ๆ แห่งทุ่งนา และบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งจะอยู่อย่างสันติกับท่าน

5:23 For thou shalt be in league with the stones of the field: and the beasts of the field shall be at peace with thee.

5:24 และท่านจะทราบว่าเต็นท์ของท่านจะอยู่อย่างสันติ และท่านจะไปเยือนที่อยู่อาศัยของท่าน และจะไม่ทำบาป

5:24 And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace; and thou shalt visit thy habitation, and shalt not sin.

5:25 ท่านจะทราบด้วยว่าเชื้อสายของท่านจะมากมาย และลูกหลานของท่านจะเป็นอย่างหญ้าแห่งแผ่นดินโลก

5:25 Thou shalt know also that thy seed shall be great, and thine offspring as the grass of the earth.

5:26 ท่านจะมาที่หลุมศพของท่านเมื่อแก่หง่อม เหมือนอย่างฟ่อนข้าวที่นำมาสู่ลานตามฤดูของมัน

5:26 Thou shalt come to thy grave in a full age, like as a shock of corn cometh in in his season.

5:27 ดูเถิด นี่แหละ พวกเราได้ค้นหาเรื่องราวนั้นแล้ว มันก็เป็นความจริง จงฟังเรื่องราวนั้น และจงทราบเรื่องราวนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านเถิด”

5:27 Lo this, we have searched it, so it is; hear it, and know thou it for thy good.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope