กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศ์กษัตริย์ 7 / 1 Kings 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ซาโลมอนทรงสร้างพระราชวัง
7:1 แต่ซาโลมอนทรงก่อสร้างพระราชวังของพระองค์เป็นเวลาสิบสามปี และพระองค์ทรงทำให้พระราชวังของพระองค์สำเร็จทั้งสิ้น

Solomon Builds His Palace
7:1 But Solomon was building his own house thirteen years, and he finished all his house.

7:2 พระองค์ทรงก่อสร้างพระตำหนักแห่งพนาเลบานอน ยาวหนึ่งร้อยศอก กว้างห้าสิบศอกและสูงสามสิบศอก อยู่บนเสาไม้สนซีดาร์สี่แถว มีคานไม้สนซีดาร์อยู่บนเสาเหล่านั้น

7:2 He built also the house of the forest of Lebanon; the length thereof was an hundred cubits, and the breadth thereof fifty cubits, and the height thereof thirty cubits, upon four rows of cedar pillars, with cedar beams upon the pillars.

7:3 และมีไม้สนซีดาร์อยู่ข้างบนคานเหล่านั้น ซึ่งอยู่บนเสาสี่สิบห้าต้น แถวละสิบห้าต้น

7:3 And it was covered with cedar above upon the beams, that lay on forty five pillars, fifteen in a row.

7:4 และมีหน้าต่างอยู่สามแถว และหน้าต่างทั้งสามแถวนั้นอยู่ตรงข้ามกับหน้าต่างอีกข้างหนึ่ง

7:4 And there were windows in three rows, and light was against light in three ranks.

7:5 และประตูกับหน้าต่างทุกบานเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และหน้าต่างทั้งสามแถวนั้นอยู่ตรงข้ามกับหน้าต่างอีกข้างหนึ่ง

7:5 And all the doors and posts were square, with the windows: and light was against light in three ranks.

7:6 และพระองค์ทรงก่อสร้างระเบียงเสาหาน ยาวห้าสิบศอกและกว้างสามสิบศอก และมีมุขอยู่ข้างหน้าระเบียงเสาหาน และมีเสาหานอีกหลายต้นกับคานแน่นหนาอยู่ข้างหน้าระเบียงเสาหาน

7:6 And he made a porch of pillars; the length thereof was fifty cubits, and the breadth thereof thirty cubits: and the porch was before them: and the other pillars and the thick beam were before them.

7:7 ดังนั้น พระองค์ทรงก่อสร้างท้องพระโรงสำหรับบัลลังก์ เป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงให้คำพิพากษา คือท้องพระโรงแห่งการวินิจฉัย และตลอดทั่วท้องพระโรงนั้นบุด้วยไม้สนซีดาร์จากข้างนี้ไปถึงอีกข้างหนึ่ง

7:7 Then he made a porch for the throne where he might judge, even the porch of judgment: and it was covered with cedar from one side of the floor to the other.

7:8 และพระราชวังของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทับอยู่นั้นมีลานอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ภายในท้องพระโรง ซึ่งกระทำด้วยฝีมือช่างอย่างเดียวกัน ซาโลมอนได้ทรงสร้างวังเหมือนท้องพระโรงนี้สำหรับราชธิดาของฟาโรห์ ซึ่งพระองค์ทรงได้มาเป็นมเหสี

7:8 And his house where he dwelt had another court within the porch, which was of the like work. Solomon made also an house for Pharaoh's daughter, whom he had taken to wife, like unto this porch.

7:9 ทั้งสิ้นเหล่านี้ทำด้วยก้อนหินที่มีราคามาก สกัดตามขนาดของก้อนหินที่กำหนดไว้ ใช้เลื่อย เลื่อยทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตั้งแต่รากฐานถึงยอดผนัง และเช่นเดียวกันตั้งแต่ด้านนอกจนถึงลานใหญ่

7:9 All these were of costly stones, according to the measures of hewed stones, sawed with saws, within and without, even from the foundation unto the coping, and so on the outside toward the great court.

7:10 และรากฐานนั้นทำด้วยก้อนหินที่มีราคามาก เป็นก้อนหินใหญ่ เป็นก้อนหินขนาดสิบศอกและก้อนหินขนาดแปดศอก

7:10 And the foundation was of costly stones, even great stones, stones of ten cubits, and stones of eight cubits.

7:11 และส่วนบนมีก้อนหินที่มีราคามาก สกัดตามขนาดของก้อนหินที่กำหนดไว้ และมีไม้สนซีดาร์

7:11 And above were costly stones, after the measures of hewed stones, and cedars.

7:12 และล้อมรอบลานใหญ่มีหินสกัดทับกันเป็นสามชั้น และทับด้วยไม้สนซีดาร์อีกชั้นหนึ่ง ตามแบบที่เคยใช้สำหรับลานชั้นในแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และสำหรับท้องพระโรงของพระราชวัง

7:12 And the great court round about was with three rows of hewed stones, and a row of cedar beams, both for the inner court of the house of the LORD, and for the porch of the house.

ซาโลมอนทรงตกแต่งพระวิหาร
7:13 และกษัตริย์ซาโลมอนทรงส่งคนไปนำฮีรามมาจากเมืองไทระ

Solomon Adorns the Temple
7:13 And king Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre.

7:14 เขาเป็นบุตรชายของหญิงม่ายเผ่านัฟทาลี และบิดาของเขาเป็นชายชาวเมืองไทระ เป็นช่างทองเหลือง และเขาประกอบด้วยสติปัญญา ความเข้าใจ และฝีมือในงานทองเหลืองทุกอย่าง เขามาเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอนและทำงานทั้งสิ้นของพระองค์

7:14 He was a widow's son of the tribe of Naphtali, and his father was a man of Tyre, a worker in brass: and he was filled with wisdom, and understanding, and cunning to work all works in brass. And he came to king Solomon, and wrought all his work.

7:15 ด้วยว่าเขาได้หล่อเสาหานทองเหลืองสองต้น แต่ละเสาสูงสิบแปดศอก และวัดขนาดเส้นรอบแต่ละเสาได้สิบสองศอก

7:15 For he cast two pillars of brass, of eighteen cubits high apiece: and a line of twelve cubits did compass either of them about.

7:16 และเขาหล่อทองเหลืองรูปบัวคว่ำสองอัน เพื่อจะวางไว้บนยอดเสาหาน ความสูงของบัวคว่ำอันหนึ่งคือห้าศอก และความสูงของบัวคว่ำอีกอันหนึ่งคือห้าศอก

7:16 And he made two chapiters of molten brass, to set upon the tops of the pillars: the height of the one chapiter was five cubits, and the height of the other chapiter was five cubits:

7:17 และมีตาข่ายลายเส้นสี่เหลี่ยมและมีพู่มาลาสำหรับบัวคว่ำที่อยู่บนยอดเสาหาน เจ็ดอันสำหรับบัวคว่ำอันหนึ่ง และเจ็ดอันสำหรับบัวคว่ำอีกอันหนึ่ง

7:17 And nets of checker work, and wreaths of chain work, for the chapiters which were upon the top of the pillars; seven for the one chapiter, and seven for the other chapiter.

7:18 และเขาทำเสาหานนั้น และมีลูกทับทิมสองแถวล้อมรอบอยู่บนตาข่ายอันหนึ่งนั้น เพื่อคลุมบัวคว่ำที่อยู่บนยอดเสาหาน และเขาทำเช่นเดียวกันสำหรับบัวคว่ำอีกอันหนึ่ง

7:18 And he made the pillars, and two rows round about upon the one network, to cover the chapiters that were upon the top, with pomegranates: and so did he for the other chapiter.

7:19 และบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาหานที่อยู่ในมุขนั้นมีรูปดอกลิลลี่ ขนาดสี่ศอก

7:19 And the chapiters that were upon the top of the pillars were of lily work in the porch, four cubits.

7:20 และบัวคว่ำซึ่งอยู่บนเสาหานสองต้นนั้นมีลูกทับทิมอยู่ด้านบนด้วย ซึ่งติดกับคิ้วที่อยู่ถัดตาข่าย และมีลูกทับทิมสองร้อยลูกล้อมรอบเป็นแถวอยู่บนบัวคว่ำอีกอันหนึ่ง

7:20 And the chapiters upon the two pillars had pomegranates also above, over against the belly which was by the network: and the pomegranates were two hundred in rows round about upon the other chapiter.

7:21 และเขาตั้งเสาหานทั้งสองต้นไว้ที่มุขพระวิหาร และเขาตั้งเสาไว้ข้างขวาเรียกชื่อเสานั้นว่ายาคีน และเขาตั้งเสาไว้ข้างซ้ายเรียกชื่อเสานั้นว่าโบอาส

7:21 And he set up the pillars in the porch of the temple: and he set up the right pillar, and called the name thereof Jachin: and he set up the left pillar, and called the name thereof Boaz.

7:22 และข้างบนยอดเสาหานนั้นมีรูปดอกลิลลี่ งานของเสาหานนั้นก็สำเร็จดังนี้แหละ

7:22 And upon the top of the pillars was lily work: so was the work of the pillars finished.

7:23 และเขาได้หล่อขันสาครเป็นทรงกลม วัดจากขอบด้านหนึ่งไปถึงขอบอีกด้านหนึ่งได้สิบศอก สูงห้าศอก และวัดโดยรอบได้สามสิบศอก

7:23 And he made a molten sea, ten cubits from the one brim to the other: it was round all about, and his height was five cubits: and a line of thirty cubits did compass it round about.

7:24 และใต้ขอบโดยรอบมีรูปดอกตูม ในระยะหนึ่งศอกมีรูปดอกตูมสิบรูป อยู่รอบขันสาคร ดอกตูมหล่อเป็นสองแถวพร้อมกับเมื่อหล่อขันสาคร

7:24 And under the brim of it round about there were knops compassing it, ten in a cubit, compassing the sea round about: the knops were cast in two rows, when it was cast.

7:25 ขันสาครนั้นวางอยู่บนวัวสิบสองตัว หันหน้าไปทางทิศเหนือสามตัว หันหน้าไปทางทิศตะวันตกสามตัว หันหน้าไปทางทิศใต้สามตัว และหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามตัว และขันสาครวางอยู่บนวัวเหล่านั้น และส่วนหลังทั้งหมดของวัวอยู่ด้านใน

7:25 It stood upon twelve oxen, three looking toward the north, and three looking toward the west, and three looking toward the south, and three looking toward the east: and the sea was set above upon them, and all their hinder parts were inward.

7:26 และขันสาครนั้นหนาหนึ่งฝ่ามือ และที่ขอบขันสาครทำเหมือนอย่างขอบของถ้วย เป็นรูปดอกลิลลี่ ขันสาครนั้นบรรจุได้สองพันบัท

7:26 And it was an hand breadth thick, and the brim thereof was wrought like the brim of a cup, with flowers of lilies: it contained two thousand baths.

7:27 และเขาทำแท่นรองรับทองเหลืองสิบอัน แท่นรองรับอันหนึ่งยาวสี่ศอก กว้างสี่ศอก และสูงสามศอก

7:27 And he made ten bases of brass; four cubits was the length of one base, and four cubits the breadth thereof, and three cubits the height of it.

7:28 และเขาสร้างแท่นรองรับตามอย่างนี้คือ แท่นรองรับเหล่านี้มีแผง และแผงเหล่านี้อยู่ระหว่างกรอบ

7:28 And the work of the bases was on this manner: they had borders, and the borders were between the ledges:

7:29 และบนแผงที่อยู่ระหว่างกรอบนั้นมีรูปสิงโต วัว และเครูบ และมีแท่นรองรับอยู่ข้างบนกรอบนั้น และใต้รูปสิงโตและวัวสลักลวดลายอย่างประณีต

7:29 And on the borders that were between the ledges were lions, oxen, and cherubims: and upon the ledges there was a base above: and beneath the lions and oxen were certain additions made of thin work.

7:30 และแท่นรองรับทุกแท่นมีล้อทองเหลืองสี่ล้อ และมีเพลาทองเหลือง และที่มุมทั้งสี่มีบ่ารองรับ ใต้อ่างมีบ่าที่หลอมไว้รองรับ อยู่ข้าง ๆ ลวดลายทุกอัน

7:30 And every base had four brasen wheels, and plates of brass: and the four corners thereof had undersetters: under the laver were undersetters molten, at the side of every addition.

7:31 และมีช่องเปิดอยู่ภายในบัวคว่ำ สูงหนึ่งศอก แต่ช่องเปิดนั้นเป็นวงกลมเหมือนกันกับที่ทำแท่นรองรับ กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และตรงช่องเปิดมีลายสลักบนแผง แผงนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่กลม

7:31 And the mouth of it within the chapiter and above was a cubit: but the mouth thereof was round after the work of the base, a cubit and an half: and also upon the mouth of it were gravings with their borders, foursquare, not round.

7:32 และใต้แผงนั้นมีล้อสี่ล้อ และเพลาล้อนั้นก็ติดอยู่กับแท่นรองรับ และความสูงของล้อแต่ละล้อคือหนึ่งศอกครึ่ง

7:32 And under the borders were four wheels; and the axletrees of the wheels were joined to the base: and the height of a wheel was a cubit and half a cubit.

7:33 และได้ทำล้อนั้นเหมือนกันกับที่ทำล้อรถม้าศึก ทั้งเพลา ดุมล้อ ขอบล้อ และซี่ล้อ ทั้งหมดก็หลอมไว้แล้ว

7:33 And the work of the wheels was like the work of a chariot wheel: their axletrees, and their naves, and their felloes, and their spokes, were all molten.

7:34 และแท่นรองรับแต่ละแท่นมีบ่ารองรับอยู่ที่มุมทั้งสี่ และบ่ารองรับนี้หลอมให้เป็นชิ้นเดียวกันกับแท่นรองรับ

7:34 And there were four undersetters to the four corners of one base: and the undersetters were of the very base itself.

7:35 และด้านบนของแท่นรองรับมีปลอกทรงกลมสูงครึ่งศอก และด้านบนของแท่นรองรับนั้นมีกรอบและแผงติดกันเป็นอันเดียวกับแท่นรองรับ

7:35 And in the top of the base was there a round compass of half a cubit high: and on the top of the base the ledges thereof and the borders thereof were of the same.

7:36 ด้วยว่าที่พื้นกรอบและแผง เขาสลักเป็นรูปเครูบ สิงโต และต้นอินทผลัม ตามขนาดของพื้นที่แต่ละส่วน และมีลวดลายอยู่โดยรอบ

7:36 For on the plates of the ledges thereof, and on the borders thereof, he graved cherubims, lions, and palm trees, according to the proportion of every one, and additions round about.

7:37 เขาได้ทำแท่นรองรับสิบแท่นตามแบบนี้ หล่อเหมือนกันหมดทุกแท่น มีขนาดเท่ากันและรูปทรงเดียวกัน

7:37 After this manner he made the ten bases: all of them had one casting, one measure, and one size.

7:38 แล้วเขาทำอ่างทองเหลืองสิบใบ อ่างใบหนึ่งบรรจุได้สี่สิบบัท และอ่างแต่ละใบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสี่ศอก และตั้งอ่างแต่ละใบไว้บนแท่นรองรับสิบแท่น

7:38 Then made he ten lavers of brass: one laver contained forty baths: and every laver was four cubits: and upon every one of the ten bases one laver.

7:39 และเขาวางแท่นรองรับนั้นไว้ทางด้านขวาของพระนิเวศน์ห้าแท่น และทางด้านซ้ายของพระนิเวศน์ห้าแท่น และเขาวางขันสาครไว้ที่ด้านขวาของพระนิเวศน์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

7:39 And he put five bases on the right side of the house, and five on the left side of the house: and he set the sea on the right side of the house eastward over against the south.

7:40 และฮีรามได้ทำอ่าง พลั่วและชามอ่าง ดังนั้นฮีรามก็เสร็จงานทั้งสิ้นซึ่งเขาต้องกระทำถวายกษัตริย์ซาโลมอนสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

7:40 And Hiram made the lavers, and the shovels, and the basons. So Hiram made an end of doing all the work that he made king Solomon for the house of the LORD:

7:41 เสาหานสองต้น และคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำที่อยู่บนยอดเสาหาน และตาข่ายสองอัน เพื่อคลุมคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาหาน

7:41 The two pillars, and the two bowls of the chapiters that were on the top of the two pillars; and the two networks, to cover the two bowls of the chapiters which were upon the top of the pillars;

7:42 และลูกทับทิมสี่ร้อยลูกสำหรับตาข่ายทั้งสองอัน ตาข่ายอันหนึ่งมีลูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุมคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำซึ่งอยู่บนเสาหาน

7:42 And four hundred pomegranates for the two networks, even two rows of pomegranates for one network, to cover the two bowls of the chapiters that were upon the pillars;

7:43 และแท่นรองรับสิบแท่น กับอ่างสิบใบซึ่งอยู่บนแท่นรองรับนั้น

7:43 And the ten bases, and ten lavers on the bases;

7:44 และขันสาครหนึ่งใบ และวัวสิบสองตัวที่อยู่ใต้ขันสาคร

7:44 And one sea, and twelve oxen under the sea;

7:45 และหม้อ พลั่ว กับชามอ่าง และภาชนะทั้งสิ้นเหล่านี้ ซึ่งฮีรามได้ทำถวายกษัตริย์ซาโลมอนสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เป็นของที่ทำด้วยทองเหลืองขัดเงา

7:45 And the pots, and the shovels, and the basons: and all these vessels, which Hiram made to king Solomon for the house of the LORD, were of bright brass.

7:46 กษัตริย์ทรงหล่อสิ่งเหล่านี้ในดินเหนียว ณ ที่ราบลุ่มของแม่น้ำจอร์แดนระหว่างเมืองสุคคทและศาเรธาน

7:46 In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zarthan.

7:47 และซาโลมอนไม่ได้ชั่งภาชนะทั้งหมดเหล่านี้ เพราะว่ามีเป็นจำนวนมาก จึงไม่ทราบน้ำหนักของทองเหลือง

7:47 And Solomon left all the vessels unweighed, because they were exceeding many: neither was the weight of the brass found out.

7:48 และซาโลมอนได้ทรงกระทำภาชนะทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คือแท่นบูชาทองคำ และโต๊ะทองคำซึ่งมีขนมปังหน้าพระพักตร์วางอยู่ข้างบน

7:48 And Solomon made all the vessels that pertained unto the house of the LORD: the altar of gold, and the table of gold, whereupon the shewbread was,

7:49 และคันประทีปทำด้วยทองคำบริสุทธิ์อยู่ข้างหน้าห้องหลังสุด ทางด้านขวาห้าอัน ทางด้านซ้ายห้าอัน พร้อมกับดอกไม้ ตะเกียง และกรรไกรตัดไส้ตะเกียงทำด้วยทองคำ

7:49 And the candlesticks of pure gold, five on the right side, and five on the left, before the oracle, with the flowers, and the lamps, and the tongs of gold,

7:50 และชาม กรรไกรตัดไส้ตะเกียง ชามอ่าง ช้อน และกระถางไฟทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ และบานพับทำด้วยทองคำสำหรับประตูส่วนชั้นในของพระนิเวศน์ คือที่บริสุทธิ์ที่สุด และสำหรับประตูห้องโถงของพระวิหาร

7:50 And the bowls, and the snuffers, and the basons, and the spoons, and the censers of pure gold; and the hinges of gold, both for the doors of the inner house, the most holy place, and for the doors of the house, to wit, of the temple.

7:51 บรรดากิจการซึ่งกษัตริย์ซาโลมอนทรงกระทำสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ก็ได้สำเร็จดังนี้ และซาโลมอนทรงนำบรรดาสิ่งซึ่งดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงมอบถวายไว้เข้ามา คือเครื่องเงิน เครื่องทองคำ และภาชนะต่าง ๆ และพระองค์ทรงเก็บไว้ในคลังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

7:51 So was ended all the work that king Solomon made for the house of the LORD. And Solomon brought in the things which David his father had dedicated; even the silver, and the gold, and the vessels, did he put among the treasures of the house of the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope