กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศ์กษัตริย์ 13 / 1 Kings 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

คำพยากรณ์กล่าวโทษแท่นบูชาของเยโรโบอัม
13:1 และดูเถิด คนของพระเจ้าคนหนึ่งได้ออกมาจากยูดาห์โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ไปยังเมืองเบธเอล และเยโรโบอัมทรงยืนอยู่ที่แท่นบูชาเพื่อจะเผาเครื่องหอม

Prophecy against Jeroboam's False Altar
13:1 And, behold, there came a man of God out of Judah by the word of the LORD unto Bethel: and Jeroboam stood by the altar to burn incense.

13:2 และชายคนนั้นได้ร้องกล่าวโทษแท่นบูชานั้นโดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพูดว่า “โอ แท่นบูชา แท่นบูชา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘ดูเถิด โอรสองค์หนึ่งจะประสูติมาในราชวงศ์ของดาวิดชื่อโยสิยาห์ และบนเจ้าแท่นบูชานี้พระองค์จะประหารพวกปุโรหิตแห่งสถานบูชาบนที่สูงผู้ซึ่งเผาเครื่องหอมบนเจ้า และพระองค์จะเผากระดูกของคนบนเจ้า’”

13:2 And he cried against the altar in the word of the LORD, and said, O altar, altar, thus saith the LORD; Behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name; and upon thee shall he offer the priests of the high places that burn incense upon thee, and men's bones shall be burnt upon thee.

13:3 และในวันเดียวกันนั้นท่านได้ให้หมายสำคัญ กล่าวว่า “นี่เป็นหมายสำคัญที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า ‘ดูเถิด พระองค์จะพังแท่นบูชาลงมา และมูลเถ้าซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้นจะถูกเทออก’”

13:3 And he gave a sign the same day, saying, This is the sign which the LORD hath spoken; Behold, the altar shall be rent, and the ashes that are upon it shall be poured out.

พระเจ้าทรงทำให้พระหัตถ์ของเยโรโบอัมเหี่ยวแห้งไป
13:4 และต่อมา เมื่อกษัตริย์เยโรโบอัมทรงสดับฟังคำพูดของคนของพระเจ้า ซึ่งได้ร้องกล่าวโทษแท่นบูชาที่เมืองเบธเอลนั้น พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกจากแท่นบูชานั้น กล่าวว่า “จงจับเขาไว้” และพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์เหยียดออกต่อผู้พยากรณ์นั้น ได้เหี่ยวแห้งไป ดังนั้นพระองค์จะชักกลับเข้าหาตัวอีกก็ไม่ได้

God Withers Jeroboam's Hand
13:4 And it came to pass, when king Jeroboam heard the saying of the man of God, which had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand from the altar, saying, Lay hold on him. And his hand, which he put forth against him, dried up, so that he could not pull it in again to him.

13:5 แท่นบูชาได้พังลงด้วย และมูลเถ้าก็ร่วงลงมาจากแท่นบูชา ตามหมายสำคัญที่คนของพระเจ้าได้ให้ไว้โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์

13:5 The altar also was rent, and the ashes poured out from the altar, according to the sign which the man of God had given by the word of the LORD.

13:6 กษัตริย์ทรงตอบและตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “บัดนี้ ขอวิงวอนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และขออธิษฐานเพื่อเราว่า มือของเราจะกลับมาเหมือนเดิมอีก” และคนของพระเจ้าได้วิงวอนต่อพระเยโฮวาห์ และพระหัตถ์ของกษัตริย์ได้กลับมาเหมือนเดิม และเป็นเหมือนแต่ก่อน

13:6 And the king answered and said unto the man of God, Intreat now the face of the LORD thy God, and pray for me, that my hand may be restored me again. And the man of God besought the LORD, and the king's hand was restored him again, and became as it was before.

13:7 และกษัตริย์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “เชิญมาพระราชวังกับเราเถิด และทำให้ตัวของท่านสดชื่น และเราจะให้รางวัลแก่ท่าน”

13:7 And the king said unto the man of God, Come home with me, and refresh thyself, and I will give thee a reward.

13:8 และคนของพระเจ้าทูลกษัตริย์ว่า “ถ้าพระองค์จะให้ถึงครึ่งราชสมบัติของพระองค์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไปในพระราชวังกับพระองค์ และข้าพเจ้าจะไม่รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำในสถานที่นี้

13:8 And the man of God said unto the king, If thou wilt give me half thine house, I will not go in with thee, neither will I eat bread nor drink water in this place:

13:9 เพราะว่าพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทรงกำชับข้าพเจ้าไว้อย่างนั้นว่า ‘อย่ากินขนมปังหรือดื่มน้ำ หรือกลับไปตามทางเดียวกันที่เจ้ามานั้น’”

13:9 For so was it charged me by the word of the LORD, saying, Eat no bread, nor drink water, nor turn again by the same way that thou camest.

13:10 ดังนั้น ท่านจึงไปเสียอีกทางหนึ่ง และไม่กลับไปตามทางที่ท่านมายังเมืองเบธเอล

13:10 So he went another way, and returned not by the way that he came to Bethel.

13:11 เวลานั้น มีผู้พยากรณ์ชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองเบธเอล และบุตรชายทั้งหลายของเขาได้มาบอกเขาถึงกิจการทั้งสิ้นซึ่งคนของพระเจ้าได้กระทำในวันนั้นที่เมืองเบธเอล เขาทั้งหลายได้เล่าให้บิดาของพวกเขาฟังถึงถ้อยคำซึ่งท่านได้กล่าวแก่กษัตริย์ด้วย

13:11 Now there dwelt an old prophet in Bethel; and his sons came and told him all the works that the man of God had done that day in Bethel: the words which he had spoken unto the king, them they told also to their father.

13:12 และบิดาของเขาทั้งหลายได้พูดกับพวกเขาว่า “ท่านไปทางไหน” เพราะบุตรชายทั้งหลายของเขาได้เห็นทางซึ่งคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ได้ไปนั้น

13:12 And their father said unto them, What way went he? For his sons had seen what way the man of God went, which came from Judah.

ผู้พยากรณ์ของพระเจ้าเสียชีวิตเพราะไม่เชื่อฟัง
13:13 และเขาได้พูดกับบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า “จงผูกอานลาให้พ่อ” แล้วพวกเขาจึงผูกอานลาให้เขา และเขาก็ขึ้นขี่ลาตัวนั้น

God's Prophet Disobeys and Dies
13:13 And he said unto his sons, Saddle me the ass. So they saddled him the ass: and he rode thereon,

13:14 และได้ตามคนของพระเจ้าไป และได้พบท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโอ๊กต้นหนึ่ง แล้วเขาได้พูดกับท่านว่า “ท่านเป็นคนของพระเจ้าซึ่งมาจากยูดาห์หรือ” และท่านพูดว่า “ใช่แล้ว”

13:14 And went after the man of God, and found him sitting under an oak: and he said unto him, Art thou the man of God that camest from Judah? And he said, I am.

13:15 แล้วเขาได้พูดกับท่านว่า “เชิญมาบ้านกับข้าพเจ้าเถิด และรับประทานอาหารบ้าง”

13:15 Then he said unto him, Come home with me, and eat bread.

13:16 และท่านพูดว่า “ข้าพเจ้าจะกลับไปกับท่าน หรือเข้าไปในบ้านกับท่านไม่ได้ และข้าพเจ้าจะไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำกับท่านในสถานที่นี้

13:16 And he said, I may not return with thee, nor go in with thee: neither will I eat bread nor drink water with thee in this place:

13:17 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่นั่น หรือกลับโดยทางที่เจ้าได้มา’”

13:17 For it was said to me by the word of the LORD, Thou shalt eat no bread nor drink water there, nor turn again to go by the way that thou camest.

13:18 และเขาได้พูดกับท่านว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้พยากรณ์เหมือนอย่างที่ท่านเป็นด้วย และมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาพูดกับข้าพเจ้าโดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ว่า ‘จงนำเขากลับมากับเจ้ายังบ้านของเจ้า เพื่อเขาจะได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำ’” แต่เขาได้มุสาต่อท่าน

13:18 He said unto him, I am a prophet also as thou art; and an angel spake unto me by the word of the LORD, saying, Bring him back with thee into thine house, that he may eat bread and drink water. But he lied unto him.

13:19 ดังนั้น ท่านจึงไปกับเขา และได้รับประทานอาหารในบ้านของเขา และดื่มน้ำ

13:19 So he went back with him, and did eat bread in his house, and drank water.

13:20 และต่อมา ขณะที่พวกเขานั่งอยู่ที่โต๊ะ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังผู้พยากรณ์ผู้ที่ได้นำท่านกลับมา

13:20 And it came to pass, as they sat at the table, that the word of the LORD came unto the prophet that brought him back:

13:21 และเขาร้องเสียงดังต่อคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เพราะเหตุว่าท่านไม่เชื่อฟังพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ และไม่ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านบัญชาท่าน

13:21 And he cried unto the man of God that came from Judah, saying, Thus saith the LORD, Forasmuch as thou hast disobeyed the mouth of the LORD, and hast not kept the commandment which the LORD thy God commanded thee,

13:22 แต่ได้กลับมาและรับประทานอาหารและดื่มน้ำในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “อย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ” ศพของท่านจะไม่ได้ไปถึงอุโมงค์ของบรรพบุรุษของท่าน’”

13:22 But camest back, and hast eaten bread and drunk water in the place, of the which the LORD did say to thee, Eat no bread, and drink no water; thy carcase shall not come unto the sepulchre of thy fathers.

13:23 และต่อมา หลังจากที่ท่านได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำแล้ว เขาก็ผูกอานลาให้ท่าน คือผู้พยากรณ์ผู้ซึ่งเขาได้พากลับมานั้น

13:23 And it came to pass, after he had eaten bread, and after he had drunk, that he saddled for him the ass, to wit, for the prophet whom he had brought back.

13:24 และเมื่อท่านไปแล้วสิงโตตัวหนึ่งได้พบท่านตามทางและฆ่าท่านเสีย ศพของท่านก็ถูกทิ้งไว้ตามทาง และลาตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้าง ๆ ศพนั้น สิงโตก็ยืนอยู่ข้าง ๆ ศพด้วย

13:24 And when he was gone, a lion met him by the way, and slew him: and his carcase was cast in the way, and the ass stood by it, the lion also stood by the carcase.

13:25 ดูเถิด มีบางคนผ่านไปและได้เห็นศพทิ้งอยู่ตามทาง และสิงโตยืนอยู่ข้างศพนั้น และพวกเขาได้มาบอกกันในนครที่ผู้พยากรณ์ชราอาศัยอยู่นั้น

13:25 And, behold, men passed by, and saw the carcase cast in the way, and the lion standing by the carcase: and they came and told it in the city where the old prophet dwelt.

13:26 และเมื่อผู้พยากรณ์ผู้ที่นำท่านกลับมาจากทางได้ยินเรื่องนั้น เขาพูดว่า “นั่นเป็นคนของพระเจ้าผู้ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบท่านไว้กับสิงโต ซึ่งได้ฉีกท่านและฆ่าท่านเสีย ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสกับท่าน”

13:26 And when the prophet that brought him back from the way heard thereof, he said, It is the man of God, who was disobedient unto the word of the LORD: therefore the LORD hath delivered him unto the lion, which hath torn him, and slain him, according to the word of the LORD, which he spake unto him.

13:27 และเขาได้พูดกับบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า “จงผูกอานลาให้พ่อ” และพวกเขาได้ผูกอานลาให้

13:27 And he spake to his sons, saying, Saddle me the ass. And they saddled him.

13:28 เขาได้ไปและพบศพของท่านผู้นั้นทิ้งอยู่ตามทาง และลากับสิงโตก็ยืนอยู่ข้าง ๆ ศพนั้น สิงโตไม่ได้กินศพหรือฉีกลานั้น

13:28 And he went and found his carcase cast in the way, and the ass and the lion standing by the carcase: the lion had not eaten the carcase, nor torn the ass.

13:29 และผู้พยากรณ์ได้ยกศพคนของพระเจ้าและวางศพนั้นไว้บนลา และนำศพนั้นกลับมา ผู้พยากรณ์ชราได้มายังนครเพื่อไว้ทุกข์ให้ท่านและฝังท่านเสีย

13:29 And the prophet took up the carcase of the man of God, and laid it upon the ass, and brought it back: and the old prophet came to the city, to mourn and to bury him.

13:30 และเขาวางศพของท่านผู้นั้นในที่ฝังศพของตนเอง และเขาทั้งหลายก็ไว้ทุกข์ให้ท่าน กล่าวว่า “อนิจจา พี่น้องของข้าเอ๋ย”

13:30 And he laid his carcase in his own grave; and they mourned over him, saying, Alas, my brother!

13:31 และต่อมา หลังจากที่เขาได้ฝังท่านไว้แล้ว เขาจึงพูดกับบุตรชายทั้งหลายของตนว่า “เมื่อเราตาย จงฝังเราไว้ในที่ฝังศพซึ่งฝังคนของพระเจ้าไว้นั้น จงวางกระดูกของเราไว้ข้างกระดูกของท่าน

13:31 And it came to pass, after he had buried him, that he spake to his sons, saying, When I am dead, then bury me in the sepulchre wherein the man of God is buried; lay my bones beside his bones:

13:32 เพราะว่าคำพูดซึ่งท่านได้ร้องออกมาโดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์กล่าวโทษแท่นบูชาในเบธเอล และต่อบรรดานิเวศน์แห่งสถานบูชาบนที่สูงซึ่งอยู่ในนครต่าง ๆ ของสะมาเรีย จะสำเร็จเป็นแน่”

13:32 For the saying which he cried by the word of the LORD against the altar in Bethel, and against all the houses of the high places which are in the cities of Samaria, shall surely come to pass.

เยโรโบอัมไม่ฟังคำเตือนจากพระเจ้าและไม่กลับใจใหม่
13:33 และหลังจากเหตุการณ์นี้ เยโรโบอัมไม่ได้หันกลับจากทางชั่วร้ายของพระองค์ แต่ได้ทรงแต่งตั้งพวกปุโรหิตจากประชากรที่ต่ำต้อยที่สุดให้ประจำอยู่ที่สถานบูชาบนที่สูงอีก คือผู้ใดก็ตามที่พอใจเป็น พระองค์ก็ถวายตัวเขาไว้และเขากลายเป็นปุโรหิตประจำอยู่ที่บรรดาสถานบูชาบนที่สูง

Warned, Jeroboam Continues in Sin
13:33 After this thing Jeroboam returned not from his evil way, but made again of the lowest of the people priests of the high places: whosoever would, he consecrated him, and he became one of the priests of the high places.

13:34 และเรื่องนี้กลายเป็นบาปแก่ราชวงศ์ของเยโรโบอัม เพื่อจะตัดและทำลายราชวงศ์นั้นเสียจากพื้นแผ่นดินโลก

13:34 And this thing became sin unto the house of Jeroboam, even to cut it off, and to destroy it from off the face of the earth.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope