กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศ์กษัตริย์ 19 / 1 Kings 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

เมื่อเอลียาห์หมดกำลัง ทูตสวรรค์มารับใช้ท่าน
19:1 และอาหับได้บอกเยเซเบลเกี่ยวกับกิจการทั้งสิ้นที่เอลียาห์ได้กระทำ และเรื่องที่ท่านได้ฆ่าผู้พยากรณ์ทั้งหมดเสียด้วยดาบ

Exhausted Elijah Is Served by Angels
19:1 And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword.

19:2 แล้วเยเซเบลได้ส่งผู้สื่อสารไปหาเอลียาห์ ตรัสว่า “ถ้าพรุ่งนี้เวลานี้ เราไม่ได้กระทำชีวิตของเจ้าให้เป็นเหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้ว ก็ให้พระทั้งหลายกระทำต่อเรา และให้หนักยิ่งกว่าด้วย”

19:2 Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by to morrow about this time.

19:3 และเมื่อท่านเห็นดังนั้นแล้ว ท่านได้ลุกขึ้นและหนีไปเอาชีวิตของตนรอด และมาถึงเมืองเบเออร์เชบาซึ่งเป็นของประเทศยูดาห์ และละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่น

19:3 And when he saw that, he arose, and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there.

19:4 แต่ตัวท่านเองก็เดินเข้าถิ่นทุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่ง และมานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้จำพวกสนจูนิเปอร์ และท่านทูลขอให้ตัวท่านตายเสีย และทูลว่า “พอกันที โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย เพราะข้าพระองค์ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์”

19:4 But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree: and he requested for himself that he might die; and said, It is enough; now, O LORD, take away my life; for I am not better than my fathers.

19:5 และขณะที่ท่านนอนลงและหลับอยู่ใต้ต้นไม้จำพวกสนจูนิเปอร์ ดูเถิด มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาถูกต้องท่าน และพูดกับท่านว่า “ลุกขึ้นรับประทานเถิด”

19:5 And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, Arise and eat.

19:6 และท่านมองดู และดูเถิด มีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ำใบหนึ่งตรงที่ศีรษะของท่าน และท่านได้รับประทานและดื่ม และท่านนอนลงอีก

19:6 And he looked, and, behold, there was a cake baken on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down again.

19:7 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้มาอีกเป็นครั้งที่สอง และถูกต้องท่าน และพูดว่า “ลุกขึ้นรับประทานเถิด เพราะว่าทางเดินนั้นเกินกำลังของท่าน”

19:7 And the angel of the LORD came again the second time, and touched him, and said, Arise and eat; because the journey is too great for thee.

พระเจ้าทรงให้เอลียาห์ไปทำงานใหม่
19:8 และท่านได้ลุกขึ้นรับประทานและดื่ม และเดินไปด้วยกำลังของอาหารนั้นเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้า

God Recommissions Elijah
19:8 And he arose, and did eat and drink, and went in the strength of that meat forty days and forty nights unto Horeb the mount of God.

19:9 และที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่ง และเข้าพักอยู่ในถ้ำนั้น และดูเถิด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงท่าน และพระองค์ตรัสกับท่านว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่”

19:9 And he came thither unto a cave, and lodged there; and, behold, the word of the LORD came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah?

19:10 และท่านทูลว่า “ข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิ่งนัก เพราะชนชาติอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสีย และประหารพวกผู้พยากรณ์ของพระองค์เสียด้วยดาบ และตัวข้าพระองค์ คือข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่ และเขาทั้งหลายแสวงหาชีวิตของข้าพระองค์เพื่อจะเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย”

19:10 And he said, I have been very jealous for the LORD God of hosts: for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away.

19:11 และพระองค์ตรัสว่า “จงออกไปเถิด และยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์” และดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงผ่านไป และลมใหญ่อันแรงกล้าได้พัดพังภูเขาเหล่านั้น และทำให้หินแตกเป็นก้อน ๆ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แต่พระเยโฮวาห์ไม่ได้สถิตในลมนั้น และภายหลังลมก็มีแผ่นดินไหว แต่พระเยโฮวาห์ไม่ทรงสถิตอยู่ในแผ่นดินไหวนั้น

19:11 And he said, Go forth, and stand upon the mount before the LORD. And, behold, the LORD passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the LORD; but the LORD was not in the wind: and after the wind an earthquake; but the LORD was not in the earthquake:

19:12 และภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟ แต่พระเยโฮวาห์ไม่ทรงสถิตอยู่ในไฟนั้น และภายหลังไฟก็มีเสียงเบา ๆ

19:12 And after the earthquake a fire; but the LORD was not in the fire: and after the fire a still small voice.

19:13 และต่อมา เมื่อเอลียาห์ได้ยิน ท่านก็เอาผ้าคลุมหน้าของตนไว้ และออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำ และดูเถิด มีเสียงมาถึงท่าน และตรัสว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่”

19:13 And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out, and stood in the entering in of the cave. And, behold, there came a voice unto him, and said, What doest thou here, Elijah?

19:14 และท่านทูลว่า “ข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิ่งนัก เพราะว่าชนชาติอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสีย และประหารพวกผู้พยากรณ์ของพระองค์เสียด้วยดาบ และตัวข้าพระองค์ คือข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่ และเขาทั้งหลายแสวงหาชีวิตของข้าพระองค์เพื่อจะเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย”

19:14 And he said, I have been very jealous for the LORD God of hosts: because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away.

19:15 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “ไปเถิด จงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิ่นทุรกันดารแห่งดามัสกัส และเมื่อเจ้าไปถึงแล้ว จงเจิมฮาซาเอลไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนือประเทศซีเรีย

19:15 And the LORD said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus: and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria:

19:16 และเยฮูบุตรชายของนิมซีนั้น เจ้าจงเจิมให้เป็นกษัตริย์เหนือประเทศอิสราเอล และเอลีชาบุตรชายของชาฟัทชาวอาเบลเมโฮลาห์ เจ้าจงเจิมตั้งไว้ให้เป็นผู้พยากรณ์แทนเจ้า

19:16 And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel: and Elisha the son of Shaphat of Abelmeholah shalt thou anoint to be prophet in thy room.

19:17 และต่อมา ผู้ที่รอดจากดาบของฮาซาเอล เยฮูจะฆ่าเสีย และผู้ที่รอดจากดาบของเยฮู เอลีชาจะฆ่าเสีย

19:17 And it shall come to pass, that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay: and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay.

19:18 แต่เรายังมีเหลือเจ็ดพันคนไว้ในอิสราเอล คือทุกหัวเข่าซึ่งไม่ได้คุกลงต่อพระบาอัล และทุกปากซึ่งไม่ได้จุบรูปนั้น”

19:18 Yet I have left me seven thousand in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him.

เอลียาห์เจิมตั้งเอลีชา
19:19 ดังนั้น ท่านได้ออกไปจากที่นั่น และพบเอลีชาบุตรชายของชาฟัท ผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยวัวตัวผู้สิบสองคู่เดินอยู่ข้างหน้าเขา และเขาอยู่กับวัวคู่ที่สิบสอง แล้วเอลียาห์ได้ผ่านเขาไปและทิ้งเสื้อคลุมของท่านลงบนเขา

Elijah Calls Elisha
19:19 So he departed thence, and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with twelve yoke of oxen before him, and he with the twelfth: and Elijah passed by him, and cast his mantle upon him.

19:20 และเขาได้ละวัวเหล่านั้นและวิ่งตามเอลียาห์ไป และกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอให้ข้าพเจ้าไปจุบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อน แล้วข้าพเจ้าจะติดตามท่านไป” และท่านได้กล่าวกับเขาว่า “กลับไปเถิด เพราะข้าพเจ้าได้ทำอะไรแก่ท่าน”

19:20 And he left the oxen, and ran after Elijah, and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again: for what have I done to thee?

19:21 และเอลีชาได้กลับจากติดตามเอลียาห์ และจับวัวคู่หนึ่งและฆ่าพวกมันเสีย และเอาเครื่องแอกต้มเนื้อวัวนั้น และให้แก่ประชากรและพวกเขาได้รับประทาน แล้วเอลีชาได้ลุกขึ้นและตามเอลียาห์ไป และปรนนิบัติท่าน

19:21 And he returned back from him, and took a yoke of oxen, and slew them, and boiled their flesh with the instruments of the oxen, and gave unto the people, and they did eat. Then he arose, and went after Elijah, and ministered unto him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope