กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ฟาโรห์ถูกชักชวนให้ตามคนอิสราเอลไปเพื่อถูกทำลาย
14:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
14:2 “จงสั่งชนชาติอิสราเอลให้พวกเขาย้อนกลับไปและตั้งค่ายอยู่หน้าตำบลปีหะหิโรท ระหว่างมิกดลและทะเล หน้าตำบลบาอัลเซโฟน พวกเจ้าจงตั้งค่ายอยู่ตรงหน้าตำบลนั้นที่ริมทะเล
14:3 ด้วยว่าฟาโรห์จะกล่าวถึงชนชาติอิสราเอลว่า ‘พวกเขาวนเวียนอยู่ในแผ่นดิน ถิ่นทุรกันดารนั้นกั้นพวกเขาไว้แล้ว’
14:4 และเราจะบันดาลให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป เพื่อฟาโรห์จะไล่ตามพวกเขามา และเราจะได้รับเกียรติเพราะฟาโรห์และบรรดากองทัพของเขา เพื่อบรรดาคนอียิปต์จะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์” และเขาทั้งหลายก็กระทำตาม
14:5 และมีคนบอกกษัตริย์แห่งอียิปต์ว่าประชากรเหล่านั้นหนีไปแล้ว และพระทัยของฟาโรห์และความคิดของข้าราชการของพระองค์ก็เปลี่ยนไปจากที่มีต่อประชากรนั้น และพวกเขาพูดว่า “ทำไมพวกเราจึงทำเช่นนี้ ที่พวกเราได้ปล่อยคนอิสราเอลไปให้พ้นจากการรับใช้พวกเราเล่า”
14:6 และพระองค์ก็จัดเตรียมรถม้าศึกของพระองค์ และนำพลเมืองของพระองค์ไปพร้อมกัน
14:7 และพระองค์เอารถม้าศึกชั้นยอดหกร้อยคัน กับรถม้าศึกทั้งหมดในอียิปต์ และมีนายทหารควบคุมอยู่ทุกคัน
14:8 และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้พระทัยของฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์แข็งกระด้างไป และพระองค์ได้ไล่ตามชนชาติอิสราเอล และชนชาติอิสราเอลนั้นออกมาด้วยความกล้าหาญ
14:9 แต่คนอียิปต์ไล่ตามพวกเขาไป มีทั้งม้าและรถม้าศึกทั้งหมดของฟาโรห์ และทหารม้ากับกองทัพของพระองค์ มาทันชนชาติอิสราเอลที่ตั้งค่ายอยู่ริมทะเล อยู่ข้างตำบลปีหะหิโรท หน้าตำบลบาอัลเซโฟน
14:10 และเมื่อฟาโรห์เข้ามาใกล้ ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดู และดูเถิด คนอียิปต์ยกติดตามพวกเขามา พวกเขาก็มีความกลัวยิ่งนัก และชนชาติอิสราเอลจึงร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์
14:11 และพวกเขาพูดกับโมเสสว่า “เพราะไม่มีหลุมฝังศพในอียิปต์หรือ ท่านจึงพาพวกเราออกมาตายในถิ่นทุรกันดาร ทำไมท่านจึงทำเช่นนี้ต่อพวกเรา คือพาพวกเราออกมาจากอียิปต์
14:12 พวกเราได้บอกคำเหล่านี้แก่ท่านในอียิปต์แล้วมิใช่หรือว่า ‘ปล่อยพวกเราไว้แต่ลำพัง ขอให้พวกเรารับใช้คนอียิปต์เถิด’ เพราะการที่พวกเรารับใช้คนอียิปต์นั้น ก็ยังดีกว่าที่พวกเราจะมาตายในถิ่นทุรกันดาร”
14:13 และโมเสสได้พูดกับประชากรว่า “ท่านทั้งหลายอย่ากลัวเลย จงมั่นคงไว้ และคอยดูความรอดของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์จะประทานให้ท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้ ด้วยว่าคนอียิปต์ซึ่งท่านทั้งหลายได้เห็นในวันนี้ ตั้งแต่นี้ไปท่านทั้งหลายจะไม่เห็นพวกเขาอีกเลย
14:14 พระเยโฮวาห์จะทรงสู้รบแทนท่านทั้งหลาย และท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิด”

ไม้เท้าของโมเสสทำให้ทะเลแดงแยกออก
14:15 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเรา จงสั่งชนชาติอิสราเอลเพื่อให้พวกเขาเดินต่อไปข้างหน้าเถิด
14:16 แต่เจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า และเหยียดมือของเจ้าออกไปเหนือทะเล และให้ทะเลนั้นแยกออกจากกัน ชนชาติอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลนั้น
14:17 และดูเถิด คือเราเอง เราจะบันดาลให้จิตใจของคนอียิปต์แข็งกระด้างไป และพวกเขาจะไล่ตามพวกเจ้ามา และเราจะได้รับเกียรติเพราะฟาโรห์ กองทัพ รถม้าศึก และทหารม้าทั้งหมดของเขา
14:18 และเมื่อเราได้รับเกียรติเพราะฟาโรห์ รถม้าศึกและทหารม้าของเขาแล้ว คนอียิปต์ทั้งหลายก็จะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์”
14:19 และทูตสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งนำค่ายของคนอิสราเอลนั้นได้กลับไปอยู่ข้างหลังพวกเขา และเสาเมฆซึ่งอยู่ข้างหน้าพวกเขาได้กลับมาตั้งอยู่ข้างหลังพวกเขา
14:20 และเสาเมฆนั้นมาอยู่ระหว่างค่ายของคนอียิปต์และค่ายของคนอิสราเอล และเสานั้นเป็นเมฆมืดทึบแก่คนอียิปต์ แต่เสาเมฆนั้นให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแก่คนอิสราเอล เพื่อทั้งสองฝ่ายไม่ได้เข้าใกล้กันตลอดกลางคืน
14:21 และโมเสสเหยียดมือของท่านออกไปเหนือทะเล และพระเยโฮวาห์ก็ทรงบันดาลให้ลมทิศตะวันออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดกลางคืนนั้น ทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้ง และน้ำก็แยกออกจากกัน
14:22 และชนชาติอิสราเอลก็พากันเดินบนดินแห้งกลางทะเล และน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขา ทั้งทางขวามือหรือทางซ้ายของพวกเขา

กองทัพแห่งอียิปต์ถูกทำลาย
14:23 และคนอียิปต์ก็ไล่ตามพวกเขา และเข้าไปกลางทะเล คือม้าทั้งหมดของฟาโรห์ และรถม้าศึกและทหารม้าของพระองค์
14:24 และต่อมาครั้นในเวลาย่ำรุ่ง พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นกองทัพแห่งอียิปต์ และทรงบันดาลให้กองทัพแห่งอียิปต์เกิดโกลาหล
14:25 และทรงกระทำให้ล้อรถม้าศึกหลุดออกจนพวกเขาขับไปด้วยความยากลำบากยิ่งนัก ดังนั้นคนอียิปต์จึงพูดว่า “ให้พวกเราหนีไปจากหน้าคนอิสราเอลเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้กับคนอียิปต์แทนพวกเขา”
14:26 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเหยียดมือของเจ้าออกไปเหนือทะเล เพื่อให้น้ำทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอียิปต์ ทั้งรถม้าศึกและทหารม้าของพวกเขา”
14:27 และโมเสสได้เหยียดมือของท่านออกไปเหนือทะเล ครั้นรุ่งเช้าทะเลก็ไหลกลับคืนอย่างรุนแรง และคนอียิปต์พากันหนีกระแสน้ำนั้น และพระเยโฮวาห์ทรงกวาดล้างคนอียิปต์ลงกลางทะเล
14:28 และน้ำก็ไหลกลับคืนท่วมรถม้าศึกและทหารม้า และกองทัพทั้งหมดของฟาโรห์ ซึ่งไล่ตามพวกเขาเข้าไปในทะเล ไม่เหลือสักคนเดียว
14:29 แต่ชนชาติอิสราเอลเดินไปบนดินแห้งกลางทะเล และน้ำตั้งขึ้นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขา ทั้งทางขวามือหรือทางซ้ายของพวกเขา
14:30 ดังนี้ในวันนั้นพระเยโฮวาห์ทรงโปรดช่วยให้คนอิสราเอลรอดพ้นจากเงื้อมมือของคนอียิปต์ และคนอิสราเอลเห็นศพของคนอียิปต์อยู่ที่ชายทะเล
14:31 และคนอิสราเอลได้เห็นกิจการอันยิ่งใหญ่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่คนอียิปต์ และประชากรนั้นก็เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายเชื่อถือพระเยโฮวาห์และโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope