กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 39

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

เครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรน
39:1 และด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มนั้น เขาใช้ทำเสื้อยศสำหรับการปรนนิบัติ เพื่อจะใช้ในการปรนนิบัติในสถานที่บริสุทธิ์ และได้ทำเครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรน ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
39:2 และเขาทำเอโฟดด้วยทองคำ ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด
39:3 และพวกเขาใช้ค้อนเคาะทองคำแผ่ออกเป็นแผ่นบาง ๆ และตัดเป็นเส้น ๆ เพื่อจะทอเข้ากับด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และเข้ากับเส้นป่านเนื้อละเอียด โดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ
39:4 และพวกเขาทำแถบผูกไว้ที่บ่าของเอโฟดนั้น ให้ติดกับริมตอนบนทั้งสองข้าง
39:5 และผ้าคาดเอวของเอโฟดสำหรับเขานั้น ได้ทออย่างประณีต สำหรับคาดทับเอโฟดนั้น คือทำด้วยฝีมืออย่างเดียวกัน ตามการกระทำอย่างเดียวกันกับเอโฟด คือทำด้วยทองคำ ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
39:6 และพวกเขาเอาพลอยสีน้ำข้าวฝังไว้บนกระเปาะทองคำซึ่งมีลวดลายละเอียด และแกะสลัก เหมือนอย่างแกะตรา เป็นชื่อบุตรทั้งหลายของอิสราเอล
39:7 และเขาเอาพลอยเหล่านั้นติดไว้กับเอโฟดบนบ่าทั้งสองข้าง เพื่อให้พลอยนั้นเป็นที่ระลึกถึงบุตรทั้งหลายของอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
39:8 และเขาทำทับทรวงโดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ เหมือนทำเอโฟด คือทำด้วยทองคำ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด
39:9 ทับทรวงนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบตรงกลาง ยาวหนึ่งคืบ และกว้างหนึ่งคืบ เป็นสองทบด้วยกัน
39:10 และพวกเขาฝังพลอยสี่แถวบนทับทรวงนั้น แถวที่หนึ่งฝังทับทิม บุษราคัมและพลอยสีแดง นี่คือแถวที่หนึ่ง
39:11 และแถวที่สองฝังมรกต ไพฑูรย์และเพชร
39:12 และแถวที่สามฝังนิล โมราและพลอยสีม่วง
39:13 และแถวที่สี่ฝังพลอยเขียว พลอยสีน้ำข้าว และหยก พลอยทั้งหมดนี้ได้ฝังไว้บนกระเปาะทองคำซึ่งมีลวดลายละเอียด
39:14 และพลอยเหล่านั้นมีชื่อบุตรทั้งหลายของอิสราเอลสิบสองชื่อ ตามแต่ละชื่อของพวกเขา จารึกไว้อย่างเช่นสลักตรา มีชื่อเผ่าทุกเผ่าตามลำดับสิบสองเผ่า
39:15 และพวกเขาทำสร้อยถักเกลียวด้วยทองคำบริสุทธิ์สำหรับทับทรวง
39:16 และพวกเขาทำกระเปาะลวดลายละเอียดด้วยทองคำสองอัน และห่วงทองคำสองห่วง และติดห่วงสองห่วงนั้นไว้ที่ปลายทั้งสองข้างของทับทรวง
39:17 และพวกเขาสอดสร้อยถักเกลียวทั้งสองที่ทำด้วยทองคำนั้น ใส่เข้าในห่วงที่ปลายทั้งสองข้างของทับทรวง
39:18 และปลายสร้อยถักเกลียวอีกสองข้างนั้น พวกเขาทำติดกับกระเปาะทั้งสองที่มีลวดลายละเอียด และติดไว้ข้างหน้าที่แถบบนบ่าทั้งสองข้างของเอโฟด
39:19 และพวกเขาทำห่วงทองคำสองห่วง และติดห่วงเหล่านั้นไว้ที่ปลายทั้งสองข้างของทับทรวง ซึ่งอยู่ด้านในที่ติดกับเอโฟด
39:20 และพวกเขาทำห่วงด้วยทองคำอีกสองห่วง และใส่ห่วงเหล่านั้นไว้ด้านทิศใต้ทั้งสองข้างของเอโฟด ให้อยู่ด้านหน้าตะเข็บของเอโฟดเหนือผ้าคาดเอวซึ่งทอด้วยฝีมืออย่างประณีตสำหรับเอโฟด
39:21 และพวกเขาผูกทับทรวงนั้นติดกับเอโฟด ใช้ด้ายสีฟ้าถักร้อยผูกที่ห่วงเหล่านั้น เพื่อให้ทับทรวงทับผ้าคาดเอวที่ทอด้วยฝีมือประณีตสำหรับเอโฟด และเพื่อมิให้ทับทรวงหลุดออกจากเอโฟด ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
39:22 และเขาทำเสื้อคลุมยาวสำหรับเอโฟดด้วยผ้าสีฟ้าล้วนเป็นฝีมือของช่างทอผ้า
39:23 และตรงกลางเสื้อคลุมยาวนั้นมีช่องคอ เช่นเดียวกับคอเสื้อทหาร มีขลิบรอบคอเสื้อคลุมนั้น เพื่อจะไม่ให้ขาด
39:24 และที่ชายเสื้อคลุมยาวนั้น พวกเขาปักรูปผลทับทิม ใช้ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด
39:25 และพวกเขาทำลูกพรวนด้วยทองคำบริสุทธิ์ และติดลูกพรวนระหว่างผลทับทิมรอบที่ชายเสื้อคลุมยาวนั้น สลับกับผลทับทิมโดยรอบ
39:26 ลูกพรวนลูกหนึ่ง และผลทับทิมผลหนึ่ง ลูกพรวนลูกหนึ่ง และผลทับทิมผลหนึ่ง รอบชายเสื้อคลุมยาวนั้น เพื่อใช้ในการปรนนิบัติ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
39:27 และพวกเขาทำเสื้อคลุมด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดของช่างทอผ้าสำหรับอาโรน และสำหรับบุตรชายทั้งหลายของเขา
39:28 และทำมาลาด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และมาลางามทั้งหลายด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และทำกางเกงทั้งหลายด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด
39:29 และทำผ้าคาดเอวด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม ด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญเย็บปักถักร้อย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
39:30 และพวกเขาทำแผ่นมงกุฎบริสุทธิ์ด้วยทองคำบริสุทธิ์ และจารึกคำบนแผ่นนั้นว่า “บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์” ไว้อย่างเช่นสลักตรา
39:31 และพวกเขาใช้ด้ายถักสีฟ้า สำหรับผูกแผ่นทองคำนั้นไว้ด้านหน้าของมาลา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
39:32 ดังนี้งานทั้งหลายสำหรับพลับพลาของเต็นท์แห่งชุมนุมชนได้สำเร็จทุกประการ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสไว้อย่างไร ชนชาติอิสราเอลก็กระทำอย่างนั้นทุกประการ
39:33 และพวกเขาได้นำพลับพลามามอบไว้กับโมเสส ทั้งเต็นท์และเครื่องใช้ทั้งปวงของพลับพลานั้นคือ ตะขอ ไม้กระดาน ไม้ดาล เสา และฐานรองรับเสาของพลับพลานั้น
39:34 และที่คลุมผืนหนึ่งทำด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง และที่คลุมอีกผืนหนึ่งทำด้วยหนังของแบดเจอร์ และม่านกั้น
39:35 หีบพระโอวาทกับไม้คานสำหรับหีบนั้น และพระที่นั่งกรุณา
39:36 โต๊ะกับบรรดาภาชนะประจำโต๊ะนั้น และขนมปังหน้าพระพักตร์
39:37 คันประทีปบริสุทธิ์กับตะเกียงแห่งคันประทีปนั้น คือตะเกียงที่จัดเตรียมไว้ และภาชนะทั้งหมดของคันประทีปนั้น และน้ำมันสำหรับจุดประทีป
39:38 และแท่นบูชาทองคำ น้ำมันเจิม เครื่องหอม และม่านสำหรับประตูพลับพลา
39:39 แท่นบูชาทองเหลือง กับตะแกรงทำด้วยทองเหลืองสำหรับแท่นบูชานั้น ไม้คาน และบรรดาภาชนะประจำแท่นบูชา อ่างกับพานรองอ่างนั้น
39:40 ม่านสำหรับลานพลับพลา เสากับฐานรองรับเสา ม่านสำหรับประตูลาน เชือกและหลักหมุดสำหรับลานพลับพลา และภาชนะทั้งหมดสำหรับการปรนนิบัติที่พลับพลา สำหรับเต็นท์แห่งชุมนุมชน
39:41 เสื้อยศแห่งการปรนนิบัติ เพื่อจะปรนนิบัติในสถานที่บริสุทธิ์ และเครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรนผู้เป็นปุโรหิต และเครื่องยศของบุตรชายทั้งหลายของเขา เพื่อจะใช้ในการปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิต
39:42 สิ่งสารพัดที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสแล้ว ชนชาติอิสราเอลกระทำให้สำเร็จทุกประการ
39:43 และโมเสสได้ตรวจดูงานทั้งปวง และดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้อย่างไร เขาทั้งหลายก็ทำให้สำเร็จทุกประการ และโมเสสได้อวยพรแก่พวกเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope