กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กิจการ 28 / Acts 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ทุกคนขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยที่เกาะมอลตา
28:1 และเมื่อพวกเขารอดพ้นแล้ว พวกเขาจึงทราบว่าเกาะนั้นถูกเรียกว่า มอลตา

All Land Safely on Melita
28:1 And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita.

28:2 และพวกชาวป่านั้นแสดงความกรุณาแก่พวกเราเป็นอันมาก เพราะพวกเขาก่อกองไฟ และต้อนรับพวกเราทุกคน เพราะเหตุฝนตกในขณะนั้น และเพราะเหตุความหนาว

28:2 And the barbarous people shewed us no little kindness: for they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold.

28:3 และเมื่อเปาโลได้รวบรวมบรรดากิ่งไม้และมัดไว้แล้ว และวางพวกมันบนกองไฟนั้น มีงูพิษตัวหนึ่งออกมาจากความร้อนนั้น และกัดมือของท่านติดอยู่

28:3 And when Paul had gathered a bundle of sticks, and laid them on the fire, there came a viper out of the heat, and fastened on his hand.

28:4 และเมื่อพวกชาวป่านั้นเห็นงูพิษติดห้อยอยู่ที่มือของท่าน พวกเขาก็พูดกันในท่ามกลางพวกเขาว่า “คนนี้เป็นฆาตกรแน่นอน ผู้ซึ่ง ถึงแม้ว่าเขาได้รอดพ้นจากทะเลแล้ว แต่พระผู้ทรงแก้แค้นไม่ยอมให้มีชีวิตอยู่”

28:4 And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live.

28:5 และท่านได้สะบัดงูนั้นเข้าไปในกองไฟนั้น และไม่รู้สึกถึงอันตรายใด ๆ เลย

28:5 And he shook off the beast into the fire, and felt no harm.

28:6 อย่างไรก็ดีพวกเขาคอยดูว่าท่านควรจะบวมขึ้น หรือล้มลงตายทันทีเมื่อไหร่ แต่หลังจากพวกเขาคอยดูอยู่ช้านานแล้ว และไม่เห็นอันตรายใด ๆ มายังท่าน พวกเขาก็เปลี่ยนใจของตนเอง และกล่าวว่าท่านเป็นพระ

28:6 Howbeit they looked when he should have swollen, or fallen down dead suddenly: but after they had looked a great while, and saw no harm come to him, they changed their minds, and said that he was a god.

บิดาของปูบลิอัสได้รับการรักษาให้หาย
28:7 ในตำบลเดียวกันนั้นมีบรรดาทรัพย์สินของเจ้าแห่งเกาะนั้นซึ่งชื่อของเขาคือ ปูบลิอัส ผู้ซึ่งได้ต้อนรับพวกเรา และให้ที่พักแก่พวกเราเป็นเวลาสามวันอย่างสุภาพ

Father of Publius Healed
28:7 In the same quarters were possessions of the chief man of the island, whose name was Publius; who received us, and lodged us three days courteously.

28:8 และต่อมาบิดาของปูบลิอัสนั้นนอนป่วยอยู่ เป็นไข้และเป็นบิด ผู้ซึ่งเปาโลได้เข้าไป และอธิษฐาน และวางมือของตนบนท่าน และรักษาท่านให้หาย

28:8 And it came to pass, that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux: to whom Paul entered in, and prayed, and laid his hands on him, and healed him.

28:9 ดังนั้นเมื่อกระทำเช่นนี้แล้ว คนอื่น ๆ ด้วย ซึ่งมีโรคต่าง ๆ ในเกาะนั้น ได้มา และได้รับการรักษาให้หาย

28:9 So when this was done, others also, which had diseases in the island, came, and were healed:

28:10 ผู้ซึ่งได้ให้เกียรติแก่พวกเราหลายประการด้วย และเมื่อพวกเราจากไป พวกเขาได้นำบรรดาสิ่งของมาให้พวกเราตามความจำเป็น

28:10 Who also honoured us with many honours; and when we departed, they laded us with such things as were necessary.

28:11 และหลังจากสามเดือน พวกเราก็ออกเดินทางในเรือลำหนึ่งแห่งเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งได้ค้างอยู่ที่เกาะนั้นในฤดูหนาว ซึ่งเครื่องหมายของเรือลำนั้นคือ รูปแคสเตอร์และพอลลักซ์

28:11 And after three months we departed in a ship of Alexandria, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux.

28:12 และเมื่อจอดที่เมืองไซราคิ้วส์แล้ว พวกเราคอยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสามวัน

28:12 And landing at Syracuse, we tarried there three days.

28:13 และจากที่นั่น พวกเราอ้อมไป และมายังเมืองเรยีอูม และหลังจากหนึ่งวัน ลมทิศใต้ก็พัดมา และวันต่อมาพวกเรามาถึงเมืองโปทิโอลี

28:13 And from thence we fetched a compass, and came to Rhegium: and after one day the south wind blew, and we came the next day to Puteoli:

28:14 ที่ซึ่งพวกเราได้พบพวกพี่น้อง และถูกเชิญให้หยุดพักอาศัยอยู่กับพวกเขาเป็นเวลาเจ็ดวัน และพวกเราจึงมุ่งสู่กรุงโรม

28:14 Where we found brethren, and were desired to tarry with them seven days: and so we went toward Rome.

28:15 และจากที่นั่น เมื่อพวกพี่น้องได้ยินเรื่องพวกเรา พวกเขาได้ออกมาพบพวกเราจนถึงบ้านตลาดอัปปีอัส และที่บ้านร้านสามแห่ง ผู้ซึ่งเมื่อเปาโลเห็นแล้ว ท่านก็ขอบพระคุณพระเจ้า และมีกำลังใจดีขึ้น

28:15 And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as far as Appii forum, and The three taverns: whom when Paul saw, he thanked God, and took courage.

เปาโลที่กรุงโรม
28:16 และเมื่อพวกเรามาถึงกรุงโรม นายร้อยได้มอบพวกนักโทษให้กับผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ แต่เปาโลได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่คนเดียว พร้อมกับทหารคนหนึ่งที่คุมท่านไว้

Paul at Rome
28:16 And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard: but Paul was suffered to dwell by himself with a soldier that kept him.

28:17 และต่อมา หลังจากเวลาสามวันแล้ว เปาโลได้เชิญพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวให้มาประชุมกัน และเมื่อพวกเขามาพร้อมกันแล้ว ท่านจึงกล่าวแก่พวกเขาว่า “พวกท่านและพี่น้องทั้งหลาย ถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้กระทำผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อชนชาตินี้ หรือบรรดาธรรมเนียมของบรรพบุรุษของพวกเรา ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ถูกมอบไว้เป็นนักโทษจากกรุงเยรูซาเล็มเข้ามาอยู่ในมือของพวกโรม

28:17 And it came to pass, that after three days Paul called the chief of the Jews together: and when they were come together, he said unto them, Men and brethren, though I have committed nothing against the people, or customs of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans.

28:18 ผู้ซึ่ง เมื่อพวกเขาได้ไต่สวนข้าพเจ้าแล้ว ก็ประสงค์ที่จะปล่อยข้าพเจ้าไปเสีย เพราะไม่มีสาเหตุแห่งความตายในตัวข้าพเจ้า

28:18 Who, when they had examined me, would have let me go, because there was no cause of death in me.

28:19 แต่เมื่อพวกยิวพูดคัดค้านความประสงค์นั้น ข้าพเจ้าจึงจำต้องอุทธรณ์ถึงซีซาร์ ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนชาติของข้าพเจ้า

28:19 But when the Jews spake against it, I was constrained to appeal unto Caesar; not that I had ought to accuse my nation of.

28:20 เหตุฉะนั้นเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเชิญท่านทั้งหลายมา เพื่อจะได้เห็นพวกท่าน และเพื่อจะพูดกับพวกท่าน เพราะเหตุความหวังของอิสราเอลข้าพเจ้าจึงถูกจองจำด้วยโซ่นี้”

28:20 For this cause therefore have I called for you, to see you, and to speak with you: because that for the hope of Israel I am bound with this chain.

28:21 และเขาทั้งหลายกล่าวกับท่านว่า “พวกเราไม่ได้รับจดหมายใด ๆ จากแคว้นยูเดียเกี่ยวกับท่าน และไม่มีคนใดในพวกพี่น้องที่มารายงานหรือกล่าวร้ายถึงท่านด้วย

28:21 And they said unto him, We neither received letters out of Judaea concerning thee, neither any of the brethren that came shewed or spake any harm of thee.

28:22 แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาที่จะฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไร เพราะเกี่ยวกับนิกายนี้ พวกข้าพเจ้าทราบว่า ทุกแห่งหนนิกายนี้ถูกกล่าวร้าย”

28:22 But we desire to hear of thee what thou thinkest: for as concerning this sect, we know that every where it is spoken against.

28:23 และเมื่อพวกเขาได้นัดวันพบกับท่านแล้ว คนเป็นอันมากก็มายังท่านในที่พำนักของท่าน ผู้ซึ่งท่านได้อธิบายอย่างละเอียดและเป็นพยานถึงอาณาจักรของพระเจ้า โดยชักชวนพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซู ทั้งจากพระราชบัญญัติของโมเสส และจากพวกศาสดาพยากรณ์ ตั้งแต่เช้าจนเย็น

28:23 And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging; to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening.

28:24 และบางคนเชื่อสิ่งทั้งหลายซึ่งถูกกล่าวนั้น และบางคนก็ไม่เชื่อ

28:24 And some believed the things which were spoken, and some believed not.

เปาโลประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติ
28:25 และเมื่อพวกเขาไม่เห็นพ้องกันในท่ามกล่างพวกเขาเอง พวกเขาจึงลาไป หลังจากเปาโลได้กล่าวถ้อยคำเดียวว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์กับบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย ถูกต้องดีแล้ว

Paul Turns to Gentiles with His Message
28:25 And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken one word, Well spake the Holy Ghost by Esaias the prophet unto our fathers,

28:26 โดยตรัสว่า ‘จงไปหาชนชาตินี้ และกล่าวว่า พวกเจ้าจะได้ยินก็จริง และจะไม่เข้าใจ และพวกเจ้าจะดูก็จริง และจะไม่รับรู้

28:26 Saying, Go unto this people, and say, Hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and not perceive:

28:27 เพราะว่าใจของชนชาตินี้ก็เฉื่อยชา และหูของพวกเขาก็ตึง และตาของพวกเขา พวกเขาก็ปิดแล้ว เกรงว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตาของพวกเขา และได้ยินด้วยหูของพวกเขา และเข้าใจด้วยใจของพวกเขา และจะหันกลับมา และเราจะรักษาพวกเขาให้หาย’

28:27 For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.

28:28 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทราบเถิดว่า ความรอดของพระเจ้าได้ถูกส่งไปยังคนต่างชาติแล้ว และพวกเขาจะฟังเรื่องความรอดนั้น”

28:28 Be it known therefore unto you, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it.

28:29 และเมื่อเปาโลได้กล่าวคำเหล่านี้เสร็จแล้ว พวกยิวก็จากไป และได้มีการให้เหตุผลเป็นอันมากในท่ามกลางพวกเขาเอง

28:29 And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves.

28:30 และเปาโลได้อาศัยอยู่เป็นเวลาสองปีเต็มในบ้านที่ท่านเช่าเอง และได้ต้อนรับทุกคนที่มาหาท่าน

28:30 And Paul dwelt two whole years in his own hired house, and received all that came in unto him,

28:31 โดยประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และสั่งสอนสิ่งเหล่านั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งสิ้น ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่ขัดขวางท่านเลย

28:31 Preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope