กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสรา 5 / Ezra 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ฮักกัยและเศคาริยาห์หนุนใจประชากรให้ทำการก่อสร้างต่อไป
5:1 แล้วพวกผู้พยากรณ์คือ ฮักกัยผู้พยากรณ์ และเศคาริยาห์บุตรชายของอิดโด ได้พยากรณ์แก่พวกยิวผู้อยู่ในยูดาห์และเยรูซาเล็มในพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอล คือแก่พวกเขา

Haggai and Zechariah Encourage Resumption of the Work
5:1 Then the prophets, Haggai the prophet, and Zechariah the son of Iddo, prophesied unto the Jews that were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel, even unto them.

5:2 แล้วเศรุบบาเบลบุตรชายของเชอัลทิเอล และเยชูอาบุตรชายของโยซาดัก ได้ลุกขึ้นตั้งต้นสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ที่เยรูซาเล็ม และพร้อมกับพวกท่านคือ พวกผู้พยากรณ์ของพระเจ้าที่ช่วยเหลือพวกท่าน

5:2 Then rose up Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the son of Jozadak, and began to build the house of God which is at Jerusalem: and with them were the prophets of God helping them.

5:3 ในเวลาเดียวกันนั้น ทัทเธนัย ผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนี้ และเชธาร์โบเซนัย และคณะของพวกเขาได้มาหาพวกท่าน และพูดกับพวกท่านดังนี้ว่า “ผู้ใดได้ให้คำสั่งแก่พวกท่าน ให้สร้างพระนิเวศน์และกำแพงนี้จนสำเร็จ”

5:3 At the same time came to them Tatnai, governor on this side the river, and Shetharboznai, and their companions, and said thus unto them, Who hath commanded you to build this house, and to make up this wall?

5:4 แล้วเราทั้งหลายพูดกับพวกเขาอย่างนี้ด้วยว่า “ผู้ที่กำลังสร้างตึกนี้นั้นมีชื่อใครบ้าง”

5:4 Then said we unto them after this manner, What are the names of the men that make this building?

5:5 แต่พระเนตรของพระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่เหนือพวกผู้อาวุโสของพวกยิว เพื่อพวกเขาจะไม่สามารถยับยั้งพวกท่าน จนกว่าเรื่องนี้จะทราบถึงดาริอัส และหลังจากนั้นพวกท่านได้ส่งคำตอบกลับไปทางจดหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้

5:5 But the eye of their God was upon the elders of the Jews, that they could not cause them to cease, till the matter came to Darius: and then they returned answer by letter concerning this matter.

5:6 สำเนาจดหมายซึ่งทัทเธนัยผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนี้ และเชธาร์โบเซนัย และคณะของพวกเขาคือคนอาฟอาร์เซคาซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างนี้ ส่งไปทูลกษัตริย์ดาริอัส

5:6 The copy of the letter that Tatnai, governor on this side the river, and Shetharboznai, and his companions the Apharsachites, which were on this side the river, sent unto Darius the king:

พวกศัตรูเขียนถึงกษัตริย์ดาริอัส
5:7 พวกเขาได้ส่งจดหมายถึงพระองค์ ซึ่งมีข้อความต่อไปนี้ “กราบทูลกษัตริย์ดาริอัส ขอทรงพระเจริญ

Enemies Write King Darius
5:7 They sent a letter unto him, wherein was written thus; Unto Darius the king, all peace.

5:8 ขอกษัตริย์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ไปยังมณฑลยูดาห์ ถึงพระนิเวศน์ของพระเจ้าใหญ่ยิ่ง ซึ่งกำลังสร้างขึ้นด้วยก้อนหินใหญ่ และวางไม้ไว้บนผนัง และงานนี้ได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเจริญขึ้นในมือของพวกเขา

5:8 Be it known unto the king, that we went into the province of Judea, to the house of the great God, which is builded with great stones, and timber is laid in the walls, and this work goeth fast on, and prospereth in their hands.

5:9 แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถามพวกผู้อาวุโสเหล่านั้นว่า ‘ผู้ใดได้ให้คำสั่งแก่พวกท่าน ให้สร้างพระนิเวศน์และกำแพงเหล่านี้จนสำเร็จ’

5:9 Then asked we those elders, and said unto them thus, Who commanded you to build this house, and to make up these walls?

5:10 ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถามชื่อของพวกเขาด้วย เพื่อรับรองต่อพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เขียนชื่อของบุคคลเหล่านั้นที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาลงไว้

5:10 We asked their names also, to certify thee, that we might write the names of the men that were the chief of them.

5:11 และเขาทั้งหลายได้ให้คำตอบแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายดังนี้ว่า ‘พวกเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดินโลก และกำลังสร้างพระนิเวศน์ซึ่งได้สร้างมาหลายปีแล้วขึ้น ซึ่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลองค์หนึ่งได้ทรงสร้างและตั้งไว้

5:11 And thus they returned us answer, saying, We are the servants of the God of heaven and earth, and build the house that was builded these many years ago, which a great king of Israel builded and set up.

5:12 แต่หลังจากบรรพบุรุษของพวกเราได้ยั่วยุให้พระเจ้าแห่งสวรรค์กริ้ว พระองค์ได้ทรงมอบท่านเหล่านั้นไว้ในพระหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลน คนเคลเดีย ผู้ได้ทรงทำลายพระนิเวศน์นี้ และทรงกวาดเอาประชากรไปยังบาบิโลน

5:12 But after that our fathers had provoked the God of heaven unto wrath, he gave them into the hand of Nebuchadnezzar the king of Babylon, the Chaldean, who destroyed this house, and carried the people away into Babylon.

5:13 แต่ในปีต้นแห่งรัชกาลของไซรัสกษัตริย์แห่งบาบิโลน กษัตริย์ไซรัสองค์นี้ได้ทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระนิเวศน์หลังนี้ของพระเจ้าขึ้นมา

5:13 But in the first year of Cyrus the king of Babylon the same king Cyrus made a decree to build this house of God.

5:14 และภาชนะทองคำและเงินแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงกวาดไปจากพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มนั้น และทรงนำไปยังวิหารของบาบิโลน สิ่งเหล่านี้กษัตริย์ไซรัสได้ทรงนำออกมาจากวิหารของบาบิโลน และทรงมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับคนหนึ่ง ผู้ซึ่งมีชื่อว่าเชชบัสซาร์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการมณฑล

5:14 And the vessels also of gold and silver of the house of God, which Nebuchadnezzar took out of the temple that was in Jerusalem, and brought them into the temple of Babylon, those did Cyrus the king take out of the temple of Babylon, and they were delivered unto one, whose name was Sheshbazzar, whom he had made governor;

5:15 และได้ตรัสกับท่านว่า “จงเอาภาชนะเหล่านี้ไป นำภาชนะเหล่านี้ไปยังพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม และจงสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้าขึ้นในที่ของพระองค์”

5:15 And said unto him, Take these vessels, go, carry them into the temple that is in Jerusalem, and let the house of God be builded in his place.

5:16 แล้วเชชบัสซาร์คนนี้ได้มา และวางรากฐานแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม และตั้งแต่เวลานั้นจนบัดนี้ก็กำลังสร้างพระนิเวศน์อยู่และยังไม่สำเร็จ’

5:16 Then came the same Sheshbazzar, and laid the foundation of the house of God which is in Jerusalem: and since that time even until now hath it been in building, and yet it is not finished.

5:17 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ถ้ากษัตริย์ทรงเห็นดีก็ขอทรงให้ค้นดูในคลังราชทรัพย์ที่อยู่ในบาบิโลน เพื่อดูว่ากษัตริย์ไซรัสได้ทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระนิเวศน์หลังนี้ของพระเจ้าขึ้นมาที่เยรูซาเล็มหรือไม่ และขอกษัตริย์รับสั่งแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายตามพอพระทัยของพระองค์ในเรื่องนี้”

5:17 Now therefore, if it seem good to the king, let there be search made in the king's treasure house, which is there at Babylon, whether it be so, that a decree was made of Cyrus the king to build this house of God at Jerusalem, and let the king send his pleasure to us concerning this matter.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope