กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสรา 3 / Ezra 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

เยชูอากับเศรุบบาเบลตั้งแท่นบูชาขึ้นมา
3:1 และเมื่อมาถึงเดือนที่เจ็ด และชนชาติอิสราเอลอยู่ในนครต่าง ๆ ประชากรได้มาชุมนุมกันเป็นใจเดียวกันที่กรุงเยรูซาเล็ม

Jeshua and Zerubbabel Set Up an Altar
3:1 And when the seventh month was come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered themselves together as one man to Jerusalem.

3:2 แล้วเยชูอาบุตรชายของโยซาดักได้ลุกขึ้นพร้อมกับพวกปุโรหิตผู้เป็นพี่น้องของเขา กับเศรุบบาเบลบุตรชายของเชอัลทิเอลพร้อมกับพี่น้องของเขา และได้สร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นบูชานั้น ตามที่มีเขียนไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้า

3:2 Then stood up Jeshua the son of Jozadak, and his brethren the priests, and Zerubbabel the son of Shealtiel, and his brethren, and builded the altar of the God of Israel, to offer burnt offerings thereon, as it is written in the law of Moses the man of God.

3:3 และเขาทั้งหลายได้ตั้งแท่นบูชาไว้บนฐานทั้งหลายของแท่นนั้น เพราะความกลัวอยู่เหนือพวกเขาเหตุด้วยชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินเหล่านั้น และเขาทั้งหลายถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นนั้นต่อพระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องเผาบูชาเวลาเช้าและเวลาเย็น

3:3 And they set the altar upon his bases; for fear was upon them because of the people of those countries: and they offered burnt offerings thereon unto the LORD, even burnt offerings morning and evening.

เทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิงและเครื่องเผาบูชาต่าง ๆ
3:4 เขาทั้งหลายถือเทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิงตามที่มีเขียนไว้ และถวายเครื่องเผาบูชาประจำวันตามจำนวนที่กำหนดไว้ ตามธรรมเนียม อันเป็นหน้าที่พึงกระทำทุกวัน

Feast of Tabernacles and Burnt Offerings
3:4 They kept also the feast of tabernacles, as it is written, and offered the daily burnt offerings by number, according to the custom, as the duty of every day required;

3:5 และภายหลังก็ถวายเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ ทั้งสำหรับวันขึ้นหนึ่งค่ำ และสำหรับบรรดาเทศกาลกำหนดของพระเยโฮวาห์ที่ถวายไว้ และสำหรับทุกคนที่ถวายเครื่องบูชาด้วยความสมัครใจแด่พระเยโฮวาห์

3:5 And afterward offered the continual burnt offering, both of the new moons, and of all the set feasts of the LORD that were consecrated, and of every one that willingly offered a freewill offering unto the LORD.

3:6 ตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ด เขาทั้งหลายเริ่มต้นถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ แต่รากฐานแห่งพระวิหารของพระเยโฮวาห์ยังไม่ได้วางไว้

3:6 From the first day of the seventh month began they to offer burnt offerings unto the LORD. But the foundation of the temple of the LORD was not yet laid.

3:7 เขาทั้งหลายให้เงินแก่พวกช่างสกัดหินและพวกช่างไม้ด้วย และมอบอาหาร เครื่องดื่มและน้ำมันแก่คนทั้งหลายของไซดอนและคนทั้งหลายของไทระ เพื่อให้นำบรรดาไม้สนซีดาร์มาจากเลบานอนไปถึงทะเลแห่งเมืองยัฟฟา ตามที่พวกเขาได้รับอนุญาตมาจากไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

3:7 They gave money also unto the masons, and to the carpenters; and meat, and drink, and oil, unto them of Zidon, and to them of Tyre, to bring cedar trees from Lebanon to the sea of Joppa, according to the grant that they had of Cyrus king of Persia.

การวางรากฐานของพระวิหาร
3:8 บัดนี้ ในปีที่สองซึ่งเขาทั้งหลายมาถึงพระนิเวศน์ของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม ในเดือนที่สอง เศรุบบาเบลบุตรชายของเชอัลทิเอล และเยชูอาบุตรชายของโยซาดัก ได้ทำการตั้งต้นพร้อมกับพี่น้องของพวกเขาที่เหลืออยู่ คือพวกปุโรหิตและคนเลวี และคนทั้งปวงซึ่งออกจากการเป็นเชลยมายังกรุงเยรูซาเล็ม และเขาทั้งหลายได้แต่งตั้งคนเลวี ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป เพื่อให้ดูแลการงานแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

Temple Foundations Laid
3:8 Now in the second year of their coming unto the house of God at Jerusalem, in the second month, began Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the son of Jozadak, and the remnant of their brethren the priests and the Levites, and all they that were come out of the captivity unto Jerusalem; and appointed the Levites, from twenty years old and upward, to set forward the work of the house of the LORD.

3:9 แล้วเยชูอากับบรรดาบุตรชายและพี่น้องของท่าน ขัดมีเอลและบรรดาบุตรชายของเขา และลูกหลานของยูดาห์ ยืนขึ้นพร้อมกันเพื่อให้ดูแลคนงานในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ทั้งบุตรชายทั้งหลายของเฮนาดัดพร้อมกับบรรดาบุตรชายและพี่น้องของพวกเขาผู้เป็นคนเลวี

3:9 Then stood Jeshua with his sons and his brethren, Kadmiel and his sons, the sons of Judah, together, to set forward the workmen in the house of God: the sons of Henadad, with their sons and their brethren the Levites.

3:10 และเมื่อพวกช่างก่อได้วางรากฐานแห่งพระวิหารของพระเยโฮวาห์แล้ว เขาทั้งหลายได้ตั้งพวกปุโรหิตให้สวมเครื่องยศของพวกเขาพร้อมกับแตร และคนเลวี ลูกหลานของอาสาฟพร้อมกับฉาบ เพื่อถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ ตามพระราชกำหนดของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอล

3:10 And when the builders laid the foundation of the temple of the LORD, they set the priests in their apparel with trumpets, and the Levites the sons of Asaph with cymbals, to praise the LORD, after the ordinance of David king of Israel.

3:11 และเขาทั้งหลายร้องเพลงตอบกันด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ทรงประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ต่ออิสราเอล” และประชากรทั้งสิ้นโห่ร้องด้วยเสียงดังเมื่อพวกเขาสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะว่ารากฐานแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์วางเสร็จแล้ว

3:11 And they sang together by course in praising and giving thanks unto the LORD; because he is good, for his mercy endureth for ever toward Israel. And all the people shouted with a great shout, when they praised the LORD, because the foundation of the house of the LORD was laid.

3:12 แต่ปุโรหิตและคนเลวีและหัวหน้าของบรรพบุรุษเป็นอันมาก ผู้ซึ่งเป็นคนชราที่ได้เห็นพระวิหารหลังแรก เมื่อรากฐานแห่งพระวิหารหลังนี้ถูกวางต่อหน้าต่อตาของพวกเขาแล้ว ก็ร้องไห้ด้วยเสียงดัง และคนเป็นอันมากโห่ร้องด้วยความชื่นบาน

3:12 But many of the priests and Levites and chief of the fathers, who were ancient men, that had seen the first house, when the foundation of this house was laid before their eyes, wept with a loud voice; and many shouted aloud for joy:

3:13 ดังนั้น ประชากรจึงไม่สามารถแยกออกว่าไหนเป็นเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบาน และไหนเป็นเสียงร้องไห้ของประชากร เพราะประชากรโห่ร้องด้วยเสียงอันดัง และเสียงนั้นก็ได้ยินไปไกล

3:13 So that the people could not discern the noise of the shout of joy from the noise of the weeping of the people: for the people shouted with a loud shout, and the noise was heard afar off.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope