กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสรา 4 / Ezra 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพยายามขัดขวางงานก่อสร้าง
4:1 บัดนี้ เมื่อพวกปฏิปักษ์ของยูดาห์และเบนยามินได้ยินว่า ลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย กำลังสร้างพระวิหารถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล

Heathen People Seek to Hinder Work
4:1 Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity builded the temple unto the LORD God of Israel;

4:2 เขาทั้งหลายจึงได้เข้ามาหาเศรุบบาเบลและพวกหัวหน้าของบรรพบุรุษ และพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ให้เราทั้งหลายสร้างด้วยกันกับพวกท่าน เพราะว่าพวกเราแสวงหาพระเจ้าของพวกท่านเหมือนอย่างท่านทั้งหลาย และเราทั้งหลายได้ถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ตั้งแต่รัชสมัยของเอสารฮัดโดนกษัตริย์แห่งอัสชูร ผู้ได้นำพวกเรามาที่นี่”

4:2 Then they came to Zerubbabel, and to the chief of the fathers, and said unto them, Let us build with you: for we seek your God, as ye do; and we do sacrifice unto him since the days of Esarhaddon king of Assur, which brought us up hither.

4:3 แต่เศรุบบาเบล เยชูอา และพวกหัวหน้าของบรรพบุรุษที่เหลืออยู่ในอิสราเอล พูดกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายไม่มีส่วนกับพวกเราในการสร้างพระนิเวศน์ถวายแด่พระเจ้าของเราทั้งหลาย แต่พวกเราจะสร้างแต่ลำพังถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตามที่กษัตริย์ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียได้ทรงบัญชาพวกเราไว้”

4:3 But Zerubbabel, and Jeshua, and the rest of the chief of the fathers of Israel, said unto them, Ye have nothing to do with us to build an house unto our God; but we ourselves together will build unto the LORD God of Israel, as king Cyrus the king of Persia hath commanded us.

4:4 แล้วประชาชนแห่งแผ่นดินนั้นกระทำให้มือของคนยูดาห์อ่อนแอลง และรบกวนพวกเขาในการสร้าง

4:4 Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah, and troubled them in building,

4:5 และได้จ้างพวกที่ปรึกษาไว้ขัดขวางเขาทั้งหลาย เพื่อไม่ให้พวกเขาสมหวังตามจุดประสงค์ของเขาทั้งหลาย ตลอดรัชสมัยของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย จนถึงรัชกาลของดาริอัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

4:5 And hired counsellors against them, to frustrate their purpose, all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia.

4:6 และในรัชกาลของอาหสุเอรัส ในต้นรัชกาลของพระองค์ เขาทั้งหลายได้เขียนถึงพระองค์ฟ้องชาวยูดาห์และเยรูซาเล็ม

4:6 And in the reign of Ahasuerus, in the beginning of his reign, wrote they unto him an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem.

4:7 และในรัชสมัยของอารทาเซอร์ซีสนั้น บิชลาม มิทเรดาท และทาเบเอล และพวกภาคีทั้งปวงของพวกเขาได้เขียนไปทูลอารทาเซอร์ซีสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย และจดหมายนั้นได้เขียนขึ้นเป็นอักษรภาษาของคนซีเรีย และแปลเป็นภาษาของคนซีเรีย

4:7 And in the days of Artaxerxes wrote Bishlam, Mithredath, Tabeel, and the rest of their companions, unto Artaxerxes king of Persia; and the writing of the letter was written in the Syrian tongue, and interpreted in the Syrian tongue.

4:8 เรฮูมผู้บังคับบัญชา และชิมชัยผู้เป็นอาลักษณ์ได้เขียนจดหมายปรักปรำเยรูซาเล็มถวายกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสดังต่อไปนี้

4:8 Rehum the chancellor and Shimshai the scribe wrote a letter against Jerusalem to Artaxerxes the king in this sort:

4:9 แล้วเรฮูมผู้บังคับบัญชา ชิมชัยผู้เป็นอาลักษณ์ กับภาคีทั้งปวงของพวกท่าน คือชาวดินา คนอาฟอาร์เซคา คนทาร์เปลี คนอาฟอาร์ซี คนเอเรก ชาวบาบิโลน ชาวสุสา คนเดฮาวาห์ และคนเอลาม

4:9 Then wrote Rehum the chancellor, and Shimshai the scribe, and the rest of their companions; the Dinaites, the Apharsathchites, the Tarpelites, the Apharsites, the Archevites, the Babylonians, the Susanchites, the Dehavites, and the Elamites,

4:10 และประชาชาติอื่น ๆ ผู้ซึ่งโอสนัปปาร์ เจ้านายผู้ใหญ่ได้ส่งมา และให้ตั้งอยู่ในนครต่าง ๆ ของสะมาเรีย และพวกที่เหลือซึ่งอยู่ทางฟากแม่น้ำข้างนี้ เป็นต้น

4:10 And the rest of the nations whom the great and noble Asnappar brought over, and set in the cities of Samaria, and the rest that are on this side the river, and at such a time.

พวกปฏิปักษ์เขียนจดหมายถึงกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส
4:11 นี่เป็นสำเนาจดหมายที่เขาทั้งหลายส่งไปถึงพระองค์ คือถึงกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสว่า “ขอกราบทูล เหล่าข้าราชการของพระองค์ คือคนทั้งหลายที่อยู่ฟากแม่น้ำข้างนี้ เป็นต้น

Hinderers Write King Artaxerxes
4:11 This is the copy of the letter that they sent unto him, even unto Artaxerxes the king; Thy servants the men on this side the river, and at such a time.

4:12 ขอกษัตริย์ทรงทราบว่า พวกยิวซึ่งได้มาจากพระองค์มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นได้มายังเยรูซาเล็ม กำลังก่อสร้างนครที่มักกบฏและชั่วขึ้นใหม่ และได้ทำกำแพงเมืองเสร็จและซ่อมแซมรากฐานของนครนั้น

4:12 Be it known unto the king, that the Jews which came up from thee to us are come unto Jerusalem, building the rebellious and the bad city, and have set up the walls thereof, and joined the foundations.

4:13 บัดนี้ ขอกษัตริย์ทรงทราบว่า ถ้านครนี้ถูกสร้างขึ้นและกำแพงเมืองถูกตั้งขึ้นมาใหม่แล้ว เขาทั้งหลายจึงจะไม่ส่งบรรณาการ ค่าธรรมเนียม หรือภาษี และดังนั้นพระองค์จะทำเงินรายได้ของเหล่ากษัตริย์ให้ขาดตกบกพร่องไป

4:13 Be it known now unto the king, that, if this city be builded, and the walls set up again, then will they not pay toll, tribute, and custom, and so thou shalt endamage the revenue of the kings.

4:14 บัดนี้ เพราะเหตุว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากราชวังของกษัตริย์ และไม่สมควรที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเห็นการเสื่อมเกียรติของกษัตริย์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงส่งมาและรับรองต่อกษัตริย์

4:14 Now because we have maintenance from the king's palace, and it was not meet for us to see the king's dishonour, therefore have we sent and certified the king;

4:15 เพื่อว่าจะได้ค้นดูในหนังสือบันทึกของบรรพบุรุษของพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงพบในหนังสือบันทึกเหล่านั้น และทราบว่านครนี้เป็นนครมักกบฏ และเป็นภยันตรายแก่บรรดากษัตริย์และมณฑลทั้งหลาย และเขาทั้งหลายได้ทำการปลุกระดมขึ้นในสมัยเก่าก่อน เพราะเหตุนี้เองนครนี้จึงได้ถูกทำลาย

4:15 That search may be made in the book of the records of thy fathers: so shalt thou find in the book of the records, and know that this city is a rebellious city, and hurtful unto kings and provinces, and that they have moved sedition within the same of old time: for which cause was this city destroyed.

4:16 ข้าพระองค์ทั้งหลายขอรับรองต่อกษัตริย์ว่า ถ้านครนี้ถูกสร้างขึ้นอีกและกำแพงเมืองถูกตั้งขึ้นมาแล้ว โดยเหตุการณ์นี้พระองค์จะไม่มีส่วนในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ฟากแม่น้ำข้างนี้”

4:16 We certify the king that, if this city be builded again, and the walls thereof set up, by this means thou shalt have no portion on this side the river.

กฤษฎีกาจากกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส
4:17 ดังนั้น กษัตริย์จึงทรงส่งคำตอบไปถึงเรฮูมผู้บังคับบัญชา และชิมชัยผู้เป็นอาลักษณ์ และภาคีทั้งปวงของพวกเขาผู้อาศัยอยู่ในสะมาเรีย และถึงพวกที่เหลือซึ่งอยู่ทางฟากแม่น้ำข้างโน้นว่า “ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิด เป็นต้น

Decree of Artaxerxes
4:17 Then sent the king an answer unto Rehum the chancellor, and to Shimshai the scribe, and to the rest of their companions that dwell in Samaria, and unto the rest beyond the river, Peace, and at such a time.

4:18 จดหมายที่ท่านทั้งหลายส่งมาถึงพวกเราได้ถูกอ่านอย่างชัดเจนต่อหน้าเราแล้ว

4:18 The letter which ye sent unto us hath been plainly read before me.

4:19 และเราได้ออกคำสั่ง และได้สอบสวนแล้ว และพบว่านครนี้แต่ก่อนโน้นได้ทำการจลาจลต่อต้านบรรดากษัตริย์ และได้กบฏและทำการปลุกระดมในนครนั้น

4:19 And I commanded, and search hath been made, and it is found that this city of old time hath made insurrection against kings, and that rebellion and sedition have been made therein.

4:20 เคยมีบรรดากษัตริย์ผู้ทรงอำนาจมากที่ได้ครอบครองเหนือเยรูซาเล็ม ผู้ซึ่งทรงครอบครองประเทศทั้งสิ้นที่อยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้น ซึ่งได้ถวายบรรณาการ ค่าธรรมเนียมและภาษีแก่กษัตริย์เหล่านั้น

4:20 There have been mighty kings also over Jerusalem, which have ruled over all countries beyond the river; and toll, tribute, and custom, was paid unto them.

4:21 บัดนี้ ท่านทั้งหลายจงออกคำสั่งให้คนเหล่านี้หยุดและไม่ต้องสร้างนครนี้ใหม่ จนกว่าจะมีคำสั่งอีกมาจากเรา

4:21 Give ye now commandment to cause these men to cease, and that this city be not builded, until another commandment shall be given from me.

4:22 บัดนี้ ท่านทั้งหลายจงระวังอย่าหย่อนในการกระทำสิ่งนี้ ทำไมจะให้ความเสียหายเกิดขึ้นเป็นภยันตรายต่อกษัตริย์ทั้งหลายเล่า”

4:22 Take heed now that ye fail not to do this: why should damage grow to the hurt of the kings?

การก่อสร้างได้หยุด
4:23 บัดนี้ เมื่อได้อ่านสำเนาจดหมายของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสต่อหน้าเรฮูม และชิมชัยผู้เป็นอาลักษณ์ และภาคีทั้งหลายของพวกท่านแล้ว พวกเขาก็รีบขึ้นไปหาพวกยิวที่เยรูซาเล็ม และใช้กำลังและอำนาจกระทำให้เขาเหล่านั้นหยุด

Work is Stopped
4:23 Now when the copy of king Artaxerxes' letter was read before Rehum, and Shimshai the scribe, and their companions, they went up in haste to Jerusalem unto the Jews, and made them to cease by force and power.

4:24 แล้วงานแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ที่เยรูซาเล็มก็หยุด งานนั้นจึงได้หยุดจนถึงปีที่สองแห่งรัชกาลของดาริอัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

4:24 Then ceased the work of the house of God which is at Jerusalem. So it ceased unto the second year of the reign of Darius king of Persia.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope