กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

การล้อมกรุงเยรูซาเล็ม การนำคนไปเป็นเชลยครั้งสุดท้าย (2 พศด 36:17-20; ยรม 39:8-10)
25:1 และต่อมา ในวันที่สิบเดือนที่สิบปีที่เก้าแห่งรัชกาลของพระองค์ เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ยกมา ตัวพระองค์พร้อมกับกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ เข้าสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็ม และล้อมกรุงนั้นไว้ และเขาทั้งหลายสร้างเครื่องล้อมไว้รอบกรุงนั้น
25:2 และนครนั้นถูกล้อมอยู่จนถึงปีที่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลของกษัตริย์เศเดคียาห์
25:3 และในวันที่เก้าของเดือนที่สี่ การกันดารอาหารในนครนั้นก็ร้ายกาจนัก และไม่มีอาหารสำหรับประชากรแห่งแผ่นดินนั้น
25:4 และนครนั้นก็แตก และทหารทั้งสิ้นหนีออกไปในเวลากลางคืนตามทางประตูเมืองระหว่างกำแพงทั้งสองซึ่งอยู่ริมราชอุทยาน (บัดนี้คนเคลเดียอยู่รอบนครนั้น) และกษัตริย์ก็เสด็จตามทางไปที่ราบ
25:5 และกองทัพของคนเคลเดียได้ไล่ตามกษัตริย์ และมาทันพระองค์ในที่ราบแห่งเมืองเยรีโค และกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ก็กระจัดกระจายไปจากพระองค์
25:6 แล้วเขาทั้งหลายจึงจับกษัตริย์และนำพระองค์ขึ้นมายังกษัตริย์แห่งบาบิโลนที่ริบลาห์ และพวกเขาได้พิพากษาพระองค์
25:7 และเขาทั้งหลายประหารชีวิตบรรดาโอรสของเศเดคียาห์ต่อสายพระเนตรของพระองค์ แล้วทำพระเนตรของเศเดคียาห์ให้บอดไป และผูกมัดพระองค์ไว้ด้วยโซ่ตรวนทองเหลือง และพาพระองค์ไปยังกรุงบาบิโลน
25:8 และในวันที่เจ็ดเดือนที่ห้าซึ่งเป็นปีที่สิบเก้าแห่งรัชกาลของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลน เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ข้าราชการคนหนึ่งของกษัตริย์แห่งบาบิโลน ได้มายังกรุงเยรูซาเล็ม
25:9 และท่านเผาพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์เสีย และเผาพระราชวังของกษัตริย์ และเผาบ้านเรือนทั้งหมดของกรุงเยรูซาเล็ม และท่านเผาบ้านทั้งหมดของคนใหญ่คนโตด้วยไฟ
25:10 และทหารคนเคลเดียทั้งหมดผู้อยู่กับผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ทลายกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มลง
25:11 บัดนี้ ประชากรที่เหลืออยู่ซึ่งอยู่ในนคร และบรรดาคนหลบหนีซึ่งหันไปอยู่ฝ่ายกษัตริย์แห่งบาบิโลน พร้อมกับมวลชนที่เหลืออยู่นั้น เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้กวาดไปเป็นเชลย
25:12 แต่ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ละคนยากจนแห่งแผ่นดินไว้ให้เป็นคนทำสวนองุ่นและเป็นคนทำไร่ไถนา
25:13 และเสาทองเหลืองเหล่านั้นซึ่งอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และแท่นรองรับเหล่านั้นกับขันสาครทองเหลืองซึ่งอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คนเคลเดียได้ทุบเป็นชิ้น ๆ และขนเอาทองเหลืองนั้นไปยังกรุงบาบิโลน
25:14 และบรรดาหม้อ พลั่ว และกรรไกรตัดไส้ตะเกียง และช้อน และบรรดาภาชนะทองเหลืองซึ่งพวกเขาใช้ในงานปรนนิบัติ เขาทั้งหลายก็ขนเอาไปเสีย
25:15 ทั้งถาดรองไฟ และชาม และสำหรับสิ่งใด ๆ ที่ทำด้วยทองคำ ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ก็ขนเอาเป็นทองคำ และสำหรับสิ่งใด ๆ ที่ทำด้วยเงิน ก็ขนเอาเป็นเงิน
25:16 เสาหานสองต้น ขันสาครหนึ่งใบ และแท่นรองรับเหล่านั้นซึ่งซาโลมอนได้ทรงสร้างสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ทองเหลืองของภาชนะทั้งหมดนี้ก็เหลือที่จะชั่งได้
25:17 เสาต้นหนึ่งสูงสิบแปดศอก และบัวคว่ำที่อยู่บนเสานั้นทำด้วยทองเหลือง และบัวคว่ำนั้นสูงสามศอก และมีตาข่ายกับลูกทับทิมที่อยู่บนบัวคว่ำโดยรอบทำด้วยทองเหลืองทั้งหมด และเสาต้นที่สองก็เหมือนกันพร้อมตาข่าย
25:18 และผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ก็จับเสไรอาห์ผู้เป็นปุโรหิตผู้ใหญ่และเศฟันยาห์ผู้เป็นปุโรหิตที่สอง กับผู้เฝ้าประตูสามคนนั้นไป
25:19 และจากนครนั้นท่านได้จับข้าราชสำนักคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพ กับอีกห้าคนที่เคยอยู่ต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ที่พบในนครนั้น และเลขาธิการเอกของผู้บัญชาการกองทัพ ซึ่งเกณฑ์ประชากรแห่งแผ่นดิน และหกสิบคนจากประชากรแห่งแผ่นดินซึ่งพบในกรุง
25:20 และเนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์จับคนเหล่านี้ไป และพาพวกเขามาถึงกษัตริย์แห่งบาบิโลนที่ริบลาห์
25:21 และกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงฟันเขาทั้งหลาย และประหารชีวิตของพวกเขาเสียที่ริบลาห์ในแผ่นดินแห่งฮามัท ดังนั้นยูดาห์จึงถูกกวาดออกไปพ้นจากแผ่นดินของตน

เกดาลิยาห์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง
25:22 และสำหรับประชากรผู้เหลืออยู่ในแผ่นดินแห่งยูดาห์ ผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ทรงเหลือไว้ พระองค์ได้ทรงตั้งเกดาลิยาห์บุตรชายของอาหิคัมบุตรชายของชาฟานให้เป็นเจ้าเมืองเหนือคนเหล่านั้น
25:23 และเมื่อบรรดาผู้บังคับบัญชาพลรบ ทั้งตัวเขาทั้งหลายและคนของพวกเขาได้ยินว่า กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้แต่งตั้งเกดาลิยาห์ให้เป็นเจ้าเมือง พวกเขาก็มาหาเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์ คืออิชมาเอลบุตรชายของเนธานิยาห์ และโยฮานันบุตรชายของคาเรอาห์ และเสไรอาห์บุตรชายของทันหุเมทคนเนโทฟาห์ และยาอาซันยาห์บุตรชายของคนมาอาคาห์ ทั้งเขาทั้งหลายและบรรดาคนของพวกเขา
25:24 และเกดาลิยาห์ก็กระทำสัตย์ปฏิญาณแก่เขาทั้งหลายและบรรดาคนของพวกเขาว่า “อย่ากลัวที่จะเป็นผู้รับใช้ของคนเคลเดียเลย จงอาศัยในแผ่นดินนี้และปรนนิบัติกษัตริย์แห่งบาบิโลน และท่านทั้งหลายก็จะอยู่เย็นเป็นสุข”
25:25 แต่ต่อมา ในเดือนที่เจ็ดอิชมาเอลบุตรชายของเนธานิยาห์บุตรชายของเอลีชามาผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ ได้เข้ามา และชายสิบคนมาพร้อมกับเขา และโจมตีเกดาลิยาห์ และเกดาลิยาห์รวมทั้งพวกยิวกับคนเคลเดียผู้อยู่กับท่านที่มิสปาห์ก็เสียชีวิต
25:26 และประชากรทั้งปวง ทั้งเล็กและใหญ่ และผู้บังคับบัญชาพลรบได้ลุกขึ้น และมายังอียิปต์ เพราะพวกเขากลัวคนเคลเดีย
25:27 และต่อมา ในปีที่สามสิบเจ็ดแห่งการตกเป็นเชลยของเยโฮยาคีนกษัตริย์แห่งยูดาห์ ในเดือนที่สิบสองในวันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนนั้น เอวิลเมโรดักกษัตริย์แห่งบาบิโลน ในปีที่พระองค์ทรงเริ่มครอบครอง ทรงพระกรุณาโปรดให้เยโฮยาคีนกษัตริย์แห่งยูดาห์ออกมาจากเรือนจำ
25:28 และพระองค์ตรัสด้วยคำอ่อนหวานแก่ท่าน และทรงตั้งบัลลังก์ของท่านให้สูงกว่าบัลลังก์ของกษัตริย์เหล่านั้นที่อยู่กับท่านในกรุงบาบิโลน
25:29 และทรงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแห่งการเป็นนักโทษของท่าน และท่านได้รับประทานอาหารต่อพระพักตร์ของพระองค์อยู่เสมอ ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของท่าน
25:30 และเบี้ยเลี้ยงที่ให้ท่านนั้นก็ได้รับพระราชทานจากกษัตริย์อยู่เสมอ เป็นอัตรารายวันสำหรับทุกวัน ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของท่าน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope