กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เยโฮยาคิมรับใช้เนบูคัดเนสซาร์ (2 พศด 36:6-7)
24:1 ในรัชกาลของพระองค์ เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนยกขึ้นมา และเยโฮยาคิมกลายเป็นคนใช้ของพระองค์เป็นเวลาสามปี แล้วเยโฮยาคิมก็หันกลับและกบฏต่อพระองค์
24:2 และพระเยโฮวาห์ทรงส่งกองทัพของคนเคลเดีย กองทัพของคนซีเรีย กองทัพของคนโมอับ และกองทัพของคนอัมโมนมาต่อสู้กับเยโฮยาคิม และทรงส่งเขาทั้งหลายมาต่อสู้กับยูดาห์เพื่อจะทำลายยูดาห์เสีย ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ตรัสโดยบรรดาผู้พยากรณ์ผู้รับใช้ของพระองค์
24:3 แท้จริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับยูดาห์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์เพื่อจะให้เขาทั้งหลายออกไปเสียจากสายพระเนตรของพระองค์ เพราะเหตุบาปเหล่านั้นของมนัสเสห์ ตามทุกอย่างซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ
24:4 และเพราะเหตุโลหิตที่ไร้ความผิดซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้หลั่งนั้นด้วย เพราะพระองค์ได้ทรงให้กรุงเยรูซาเล็มเต็มไปด้วยโลหิตที่ไร้ความผิด ซึ่งพระเยโฮวาห์จะไม่ทรงให้อภัย
24:5 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเยโฮยาคิม และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ

เยโฮยาคิมสิ้นพระชนม์ รัชสมัยของเยโฮยาคีน (2 พศด 36:8-9)
24:6 ดังนั้น เยโฮยาคิมจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
24:7 และกษัตริย์แห่งอียิปต์ไม่ได้ทรงยกออกมาจากแผ่นดินของพระองค์อีก เพราะกษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ยึดดินแดนทั้งสิ้นซึ่งเป็นของกษัตริย์แห่งอียิปต์ ตั้งแต่แม่น้ำแห่งอียิปต์จนถึงแม่น้ำยูเฟรติส
24:8 เยโฮยาคีนมีพระชนมายุสิบแปดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามเดือน และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เนหุชทาบุตรสาวของเอลนาธันชาวกรุงเยรูซาเล็ม
24:9 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งซึ่งราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ
24:10 ในเวลานั้น บรรดาข้าราชการของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนยกขึ้นมาต่อสู้กรุงเยรูซาเล็ม และนครนั้นถูกล้อมไว้

เนบูคัดเนสซาร์ส่งชาวกรุงเยรูซาเล็มหลายคนไปเป็นเชลย
24:11 และเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนเสด็จยกขึ้นมาต่อสู้นครนั้น และพวกข้าราชการของพระองค์ยังล้อมกรุงอยู่
24:12 และเยโฮยาคีนกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงมอบพระองค์ไว้แด่กษัตริย์แห่งบาบิโลน ตัวพระองค์เอง และพระราชมารดาของพระองค์ และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ เจ้านายของพระองค์ และข้าราชสำนักของพระองค์ และกษัตริย์แห่งบาบิโลนจับพระองค์ไว้ในปีที่แปดแห่งรัชกาลของพระองค์
24:13 และจากที่นั่นเนบูคัดเนสซาร์ได้ขนเอาบรรดาทรัพย์สินในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สินในพระราชวังของกษัตริย์ และตัดบรรดาภาชนะทองคำเป็นชิ้น ๆ ซึ่งซาโลมอนกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงสร้างไว้ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว
24:14 และพระองค์ทรงกวาดชาวกรุงเยรูซาเล็มไปหมด ทั้งเจ้านายทั้งปวง และชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญทั้งหมด เป็นเชลยหนึ่งหมื่นคน และช่างฝีมือและช่างเหล็กทั้งหมด ไม่มีผู้ใดเหลืออยู่นอกจากประชากรที่ยากจนที่สุดแห่งแผ่นดินนั้น
24:15 และพระองค์ทรงนำเยโฮยาคีนไปยังกรุงบาบิโลน ทั้งพระราชมารดาและบรรดาพระมเหสีของกษัตริย์ และข้าราชสำนักของพระองค์ และบุคคลชั้นหัวหน้าของแผ่นดิน พระองค์จับคนเหล่านี้ไปเป็นเชลยจากกรุงเยรูซาเล็มถึงกรุงบาบิโลน
24:16 และชายฉกรรจ์ทั้งหมด คือเจ็ดพันคน และช่างฝีมือและช่างเหล็กหนึ่งพันคน ทุกคนที่แข็งแรงและเหมาะสำหรับการสงคราม คือคนเหล่านี้กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงนำให้เป็นเชลยมายังกรุงบาบิโลน

เศเดคียาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 36:10-18)
24:17 และกษัตริย์แห่งบาบิโลนตั้งมัทธานิยาห์ปิตุลาของเยโฮยาคีนเป็นกษัตริย์แทนพระองค์ และเปลี่ยนพระนามของพระองค์เป็นเศเดคียาห์
24:18 เศเดคียาห์มีพระชนมายุยี่สิบเอ็ดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบเอ็ดปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า ฮามุทาลบุตรสาวของเยเรมีย์คนลิบนาห์
24:19 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งซึ่งเยโฮยาคิมได้ทรงกระทำ

เศเดคียาห์กบฏต่อบาบิโลน
24:20 เพราะว่าโดยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์นั้นเหตุการณ์สำหรับกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์เป็นไปอย่างนี้ จนกระทั่งพระองค์ได้ทรงเหวี่ยงเขาเหล่านั้นไปให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ คือเศเดคียาห์ได้กบฏต่อกษัตริย์แห่งบาบิโลน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope