กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เอลีชาพยากรณ์ถึงการกันดารอาหารเจ็ดปี
8:1 แล้วเอลีชาพูดกับหญิงคนที่ท่านได้ให้บุตรชายของนางกลับคืนชีวิตมาว่า “จงลุกขึ้น ทั้งตัวเจ้าและครัวเรือนของเจ้า และออกไปอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามซึ่งเจ้าจะอาศัยอยู่ได้ เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงเรียกให้เกิดการกันดารอาหารขึ้นแล้ว และมันจะเกิดกับแผ่นดินนี้เป็นเวลาเจ็ดปีด้วย”
8:2 และหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นและกระทำตามถ้อยคำของคนของพระเจ้า และนางออกไปพร้อมกับครัวเรือนของนาง และไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินของคนฟีลิสเตียเป็นเวลาเจ็ดปี
8:3 และต่อมาเมื่อสิ้นเจ็ดปีแล้ว หญิงคนนั้นกลับมาจากแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย และนางออกไปทูลอุทธรณ์ต่อกษัตริย์เพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืน
8:4 และกษัตริย์ตรัสกับเกหะซีคนใช้ของคนของพระเจ้าว่า “เราขอร้องเจ้า จงบอกเราถึงบรรดามหกิจที่เอลีชาได้กระทำ”
8:5 และต่อมา ขณะเมื่อเขากำลังทูลกษัตริย์ถึงเรื่องที่เอลีชาได้ให้ชีวิตของศพคนหนึ่งกลับคืนมา ดูเถิด ผู้หญิงคนที่ท่านได้ให้บุตรชายของนางกลับคืนชีวิตมาได้อุทธรณ์ต่อกษัตริย์เพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืน และเกหะซีทูลว่า “โอ ข้าแต่กษัตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์ นี่แหละคือผู้หญิงคนนั้น และนี่คือบุตรชายของนาง ซึ่งเอลีชาได้ให้กลับคืนชีวิตมา”
8:6 และเมื่อกษัตริย์ตรัสถามหญิงคนนั้น นางก็ทูลเรื่องถวายพระองค์ ดังนั้นกษัตริย์จึงทรงตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งให้แก่นางตรัสว่า “จงจัดการคืนทุกสิ่งที่เป็นของของนาง พร้อมทั้งบรรดาพืชผลของนานั้น ตั้งแต่วันที่นางออกจากแผ่นดินมาจนถึงบัดนี้”

เอลีชาพยากรณ์ถึงการครอบครองของฮาซาเอลเหนือซีเรีย
8:7 และเอลีชามายังเมืองดามัสกัส และเบนฮาดัดกษัตริย์แห่งซีเรียประชวร และมีคนทูลพระองค์ว่า “คนของพระเจ้ามาที่นี่”
8:8 และกษัตริย์ตรัสกับฮาซาเอลว่า “จงเอาของกำนัลในมือของเจ้า และไปพบคนของพระเจ้า และให้ทูลถามพระเยโฮวาห์โดยท่านว่า ‘ข้าพเจ้าจะหายป่วยจากโรคนี้ไหม’”
8:9 ดังนั้น ฮาซาเอลจึงไปพบท่านและนำของกำนัลไป คือสินค้าอย่างดีทุกอย่างของเมืองดามัสกัสจำนวนเท่าอูฐสี่สิบตัวบรรทุกได้ และเขามายืนอยู่ต่อหน้าท่าน และกล่าวว่า “บุตรชายของท่านคือเบนฮาดัด กษัตริย์แห่งซีเรีย ได้ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่าน ตรัสว่า ‘ข้าพเจ้าจะหายป่วยจากโรคนี้หรือ’”
8:10 และเอลีชาพูดกับเขาว่า “จงไปทูลพระองค์ว่า ‘พระองค์จะทรงหายประชวรแน่’ แต่พระเยโฮวาห์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า พระองค์จะสิ้นพระชนม์เป็นแน่”
8:11 และท่านก็เพ่งหน้าจ้องมองแน่นิ่งจนเขาอาย และคนของพระเจ้าก็ร้องไห้
8:12 และฮาซาเอลพูดว่า “เหตุใดเจ้านายของข้าพเจ้าจึงร้องไห้” และท่านตอบว่า “เพราะข้าพเจ้าทราบถึงเหตุร้ายซึ่งท่านจะกระทำต่อชนชาติอิสราเอล ท่านจะเอาไฟเผาป้อมปราการของเขาทั้งหลายเสีย และท่านจะสังหารคนหนุ่ม ๆ ของพวกเขาเสียด้วยดาบ และจะจับเด็ก ๆ ของพวกเขาฟาดจนแหลก และผ่าท้องบรรดาผู้หญิงของพวกเขาที่มีครรภ์เสีย”
8:13 และฮาซาเอลพูดว่า “แต่ว่าผู้รับใช้ของท่านเป็นอะไร คือสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้น เขาจะกระทำสิ่งใหญ่โตนี้ได้” และเอลีชาตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า ท่านจะเป็นกษัตริย์ครอบครองเหนือประเทศซีเรีย”
8:14 แล้วเขาก็ไปจากเอลีชาและมายังนายของตน ผู้ซึ่งตรัสกับเขาว่า “เอลีชาว่าอย่างไรกับเจ้าบ้าง” และเขาทูลตอบว่า “ท่านบอกว่าพระองค์จะหายประชวรแน่”
8:15 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น เขาก็เอาผ้าหนาผืนหนึ่งและจุ่มผ้านั้นในน้ำ และคลุมพระพักตร์ของพระองค์ไว้ จนพระองค์สิ้นพระชนม์ และฮาซาเอลก็ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

เยโฮรัมกับเยโฮชาฟัทครอบครองเหนือยูดาห์พร้อมกัน (2 พศด 21:5)
8:16 และในปีที่ห้าแห่งโยรัมโอรสของอาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอล ซึ่งขณะนั้นเยโฮชาฟัทยังเป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์อยู่ เยโฮรัมโอรสของเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงเริ่มครอบครอง
8:17 พระองค์ทรงมีพระชนมายุสามสิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้น และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาแปดปีในกรุงเยรูซาเล็ม
8:18 และพระองค์ทรงดำเนินในทางของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล เหมือนอย่างที่ราชวงศ์ของอาหับได้กระทำ เพราะว่าธิดาของอาหับเป็นมเหสีของพระองค์ และพระองค์ทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
8:19 ถึงกระนั้น พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทำลายยูดาห์ เพราะทรงเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ตามที่พระองค์ได้ตรัสสัญญากับดาวิดว่า จะประทานประทีปแก่ดาวิด และแก่บรรดาราชโอรสของพระองค์เสมอไป
8:20 ในรัชกาลของพระองค์ เอโดมได้กบฏจากการอยู่ใต้มือของยูดาห์ และตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งขึ้นเหนือพวกเขาเอง
8:21 ดังนั้น โยรัมจึงเสด็จผ่านไปถึงศาอีร์ พร้อมกับบรรดารถม้าศึกของพระองค์ และพระองค์ทรงลุกขึ้นในเวลากลางคืนและโจมตีคนเอโดมซึ่งมาล้อมพระองค์นั้น พร้อมกับบรรดาผู้บัญชาการรถม้าศึก และคนเหล่านั้นก็หนีกลับเข้าไปอยู่ในเต็นท์ของตนเสีย
8:22 ถึงกระนั้น เอโดมได้กบฏจากการอยู่ใต้มือของยูดาห์จนถึงทุกวันนี้ แล้วลิบนาห์ได้กบฏในคราวเดียวกัน
8:23 และพระราชกิจนอกนั้นของโยรัม และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ

เยโฮรัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 21:19-20)
8:24 และโยรัมทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด และอาหัสยาห์โอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
8:25 ในปีที่สิบสองแห่งรัชกาลของโยรัมโอรสของอาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอล อาหัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงเริ่มครอบครอง
8:26 อาหัสยาห์มีพระชนมายุยี่สิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้น และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาหนึ่งปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า อาธาลิยาห์ ธิดาของอมรีกษัตริย์แห่งอิสราเอล
8:27 และพระองค์ทรงดำเนินในทางแห่งราชวงศ์ของอาหับ และทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามที่ราชวงศ์ของอาหับได้กระทำ เพราะพระองค์ทรงเป็นราชบุตรเขยแห่งราชวงศ์ของอาหับ

อาหัสยาห์รวมมือกับเยโฮรัมในการสู้รบที่ราโมทกิเลอาด (2 พศด 22:5)
8:28 และพระองค์เสด็จพร้อมกับโยรัมโอรสของอาหับไปทำสงครามกับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียที่เมืองราโมทกิเลอาด และคนซีเรียได้กระทำให้โยรัมบาดเจ็บ

อาหัสยาห์เสด็จไปเยี่ยมเยโฮรัมที่ยิสเรเอล (2 พศด 22:6)
8:29 และกษัตริย์โยรัมทรงกลับมารักษาพระองค์ที่ยิสเรเอลเพราะเหตุบาดแผลเหล่านั้นที่คนซีเรียได้ฝากไว้กับพระองค์ที่รามาห์ เมื่อพระองค์ทรงต่อสู้กับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย และอาหัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เสด็จลงไปหาโยรัมโอรสของอาหับในเมืองยิสเรเอล เพราะว่าพระองค์ประชวร

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope