กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เยฮูได้รับการเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล
9:1 และเอลีชาผู้พยากรณ์ได้เรียกคนหนึ่งในเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์มา และพูดกับเขาว่า “จงคาดเอวของเจ้าไว้ และถือน้ำมันขวดนี้ในมือของเจ้าและไปที่ราโมทกิเลอาด
9:2 และเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นแล้ว จงไปหาเยฮูบุตรชายของเยโฮชาฟัทบุตรชายของนิมซี และเข้าไปและให้เขาลุกขึ้นจากท่ามกลางพวกพี่น้องของเขา และนำเขาเข้าไปในห้องชั้นใน
9:3 แล้วจงเอาน้ำมันในขวดและเทน้ำมันนั้นลงบนศีรษะของเขา และกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เราเจิมตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้ว’ แล้วจงเปิดประตูและหนีออกไป และอย่ารอช้าอยู่”
9:4 ดังนั้น คนหนุ่มนั้นคือคนหนุ่มที่เป็นผู้พยากรณ์จึงไปยังราโมทกิเลอาด
9:5 และเมื่อเขามาถึง ดูเถิด บรรดาผู้บังคับบัญชากองทัพกำลังนั่งกันอยู่ และเขากล่าวว่า “โอ ท่านผู้บัญชาการ ข้าพเจ้ามีธุระมายังท่าน” และเยฮูพูดว่า “มาหาคนใดในพวกเรา” และเขาว่า “โอ ท่านผู้บัญชาการ มาหาท่าน”
9:6 และท่านก็ลุกขึ้นและเข้าไปในบ้าน และคนหนุ่มนั้นเทน้ำมันบนศีรษะของท่าน และกล่าวแก่ท่านว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เราเจิมตั้งเจ้าไว้เป็นกษัตริย์เหนือประชากรของพระเยโฮวาห์คือเหนืออิสราเอลแล้ว
9:7 และเจ้าจงโค่นราชวงศ์ของอาหับนายของเจ้า เพื่อเราจะได้จัดการสนองโลหิตของเหล่าผู้พยากรณ์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของเรา และสนองโลหิตของบรรดาผู้รับใช้ทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์ ซึ่งได้ถูกฆ่าเสียโดยมือของเยเซเบล
9:8 เพราะว่าราชวงศ์ของอาหับทั้งหมดจะพินาศ และเราจะขจัดคนที่ปัสสาวะรดกำแพงได้เสียจากอาหับ ทั้งคนที่ถูกกักตัวไว้ และเหลืออยู่ในอิสราเอล
9:9 และเราจะกระทำราชวงศ์ของอาหับให้เหมือนอย่างราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท และเหมือนอย่างราชวงศ์ของบาอาชาบุตรชายของอาหิยาห์
9:10 และพวกสุนัขจะกินเยเซเบลในที่ดินส่วนพระองค์ ณ ยิสเรเอล และจะไม่มีผู้ใดฝังศพนาง” และเขาเปิดประตูและหนีไป

ทหารอิสราเอลยอมรับเยฮูให้เป็นกษัตริย์
9:11 แล้วเยฮูออกมาถึงพวกผู้รับใช้ของเจ้านายของท่าน และคนหนึ่งพูดกับท่านว่า “ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือ ทำไมคนบ้าคนนี้จึงมาหาท่าน” และท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายรู้จักชายคนนั้นและทราบว่าเขาพูดอะไรแล้ว”
9:12 และเขาทั้งหลายพูดว่า “นั่นไม่เป็นความจริง ขอบอกพวกเรามาเถิด” และท่านกล่าวว่า “เขาพูดอย่างนี้อย่างนั้นกับข้าพเจ้าว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เราเจิมตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล’”
9:13 แล้วเขาทั้งหลายก็รีบ และทุกคนเปลื้องเสื้อผ้าของตนออกและเอามันปูรองท่านตรงขั้นบนสุดของบันได และเป่าแตร กล่าวว่า “เยฮูเป็นกษัตริย์”

เยฮูฆ่าโยรัม
9:14 ดังนั้น เยฮูบุตรชายของเยโฮชาฟัทบุตรชายของนิมซีได้ร่วมกันคิดกบฏต่อโยรัม (บัดนี้ โยรัมได้ระวังป้องกันราโมทกิเลอาดอยู่ คือตัวพระองค์พร้อมกับอิสราเอลทั้งปวง เพราะเหตุฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย
9:15 แต่กษัตริย์โยรัมทรงกลับไปรักษาพระองค์ที่ยิสเรเอล เพราะบาดแผลซึ่งคนซีเรียได้กระทำแก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงสู้รบกับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย) และเยฮูกล่าวว่า “ถ้านี่เป็นความประสงค์ของท่านทั้งหลาย ก็ขออย่าให้คนหนึ่งคนใดเล็ดลอดออกไปจากนครเพื่อไปบอกข่าวในยิสเรเอล”
9:16 แล้วเยฮูก็ขับรถม้าศึก และไปยังยิสเรเอล เพราะโยรัมบรรทมอยู่ที่นั่น และอาหัสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เสด็จลงมาเยี่ยมโยรัม
9:17 และที่นั่นมีทหารยามคนหนึ่งยืนอยู่บนหอคอยในยิสเรเอล และเขาเห็นพวกของเยฮูขณะที่ท่านกำลังมา และพูดว่า “ข้าพเจ้าเห็นคนพวกหนึ่ง” และโยรัมตรัสว่า “จงส่งทหารม้าคนหนึ่งไปพบพวกเขา และให้เขากล่าวว่า ‘มาอย่างสันติหรือ’”
9:18 ดังนั้น คนหนึ่งจึงขี่ม้าไปพบท่านและพูดว่า “กษัตริย์ตรัสดังนี้ว่า ‘มาอย่างสันติหรือ’” และเยฮูกล่าวว่า “เจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับสันติ เจ้าจงเลี้ยวกลับตามเรามา” และทหารยามคนนั้นก็รายงานว่า “ผู้สื่อสารไปถึงพวกเขาแล้ว แต่เขาไม่กลับมา”
9:19 แล้วพระองค์จึงส่งทหารม้าคนที่สองออกไป ซึ่งมาถึงพวกเขาและพูดว่า “กษัตริย์ตรัสดังนี้ว่า ‘มาอย่างสันติหรือ’” และเยฮูตอบว่า “เจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับสันติ เจ้าจงเลี้ยวกลับตามเรามา”
9:20 และทหารยามคนนั้นก็รายงานว่า “เขาไปถึงพวกเขาแล้วและเขาไม่กลับมา และการขับรถนั้นก็เหมือนอย่างการขับรถของเยฮูบุตรชายของนิมซี เพราะเขาขับรวดเร็วนัก”
9:21 และโยรัมตรัสว่า “จงเตรียมพร้อม” และรถม้าศึกของพระองค์ได้ถูกจัดไว้ให้พร้อม แล้วโยรัมกษัตริย์แห่งอิสราเอลและอาหัสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ก็เสด็จออกไป แต่ละองค์ทรงรถม้าศึกของพระองค์เอง และพระองค์ทั้งสองทรงออกไปปะทะกับเยฮู และมาพบท่าน ณ ที่ดินแปลงของนาโบทชาวยิสเรเอล
9:22 และต่อมา เมื่อโยรัมเห็นเยฮูแล้ว พระองค์ตรัสว่า “เยฮูมาอย่างสันติหรือ” และเยฮูตอบว่า “จะสันติอย่างไรได้ ตราบใดที่การเล่นชู้และวิทยาคมของเยเซเบลมารดาของท่านยังมีอยู่มากเช่นนี้”
9:23 และโยรัมทรงชักบังเหียนหันกลับและหนีไป และตรัสกับอาหัสยาห์ว่า “โอ ข้าแต่อาหัสยาห์ มีการทรยศแล้ว”
9:24 และเยฮูโก่งธนูด้วยสุดกำลังของท่าน และยิงถูกเยโฮรัมระหว่างพระกรทั้งสอง และลูกธนูได้แทงทะลุพระหทัยของพระองค์ และพระองค์ทรงล้มลงในรถม้าศึกของพระองค์
9:25 แล้วเยฮูจึงกล่าวกับบิดคาร์นายทหารของท่านว่า “จงยกศพเขาขึ้นและโยนทิ้งลงไปในที่ดินแปลงของนาโบทชาวยิสเรเอล เพราะจงจำไว้เถิดว่า เมื่อเราและท่านขี่ม้าเคียงกันมาตามอาหับบิดาของเขาไป พระเยโฮวาห์ได้ทรงกล่าวโทษเขาดังนี้
9:26 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘แน่นอนว่าเราได้เห็นโลหิตของนาโบทและโลหิตของลูกหลานของเขาเมื่อวานนี้’ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘และเราจะสนองเจ้าบนที่ดินแปลงนี้’ ฉะนั้นบัดนี้จงยกศพเขาขึ้นและทิ้งไว้ในที่ดินแปลงนี้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์”

อาหัสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ถูกฆ่าเสีย ( 2 พศด 22:9)
9:27 แต่เมื่ออาหัสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์เห็นดังนั้น พระองค์ทรงหนีไปทางบ้านในสวน และเยฮูติดตามพระองค์ไปและกล่าวว่า “จงยิงท่านในรถม้าศึกด้วย” และเขาทั้งหลายได้ยิงพระองค์ตรงทางขึ้นไปยังกูรซึ่งอยู่ใกล้อิบเลอัม และพระองค์ทรงหนีไปยังเมืองเมกิดโด และสิ้นพระชนม์ที่นั่น
9:28 และพวกผู้รับใช้ของพระองค์บรรทุกพระศพใส่รถม้าศึกไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และฝังพระองค์ไว้ในอุโมงค์ของพระองค์กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด
9:29 และในปีที่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลของโยรัมโอรสของอาหับ อาหัสยาห์ทรงเริ่มครอบครองเหนือยูดาห์

เยเซเบลสิ้นพระชนม์ตามคำพยากรณ์
9:30 และเมื่อเยฮูมาถึงเมืองยิสเรเอลแล้ว เยเซเบลทรงได้ยินเรื่องนั้น และพระนางทรงเขียนตาและแต่งพระเศียรและทรงมองออกไปทางหน้าต่าง
9:31 และขณะเมื่อเยฮูผ่านเข้าประตูวังมา พระนางตรัสว่า “ศิมรีผู้ฆ่านายของเขามีสันติหรือ”
9:32 และเยฮูแหงนหน้ามองดูที่หน้าต่างและกล่าวว่า “ใครอยู่ฝ่ายเรา ใครบ้าง” และมีขันทีสองสามคนชะโงกหน้าต่างออกมาดูท่าน
9:33 และท่านกล่าวว่า “โยนนางลงมา” ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงโยนพระนางลงมา และโลหิตของพระนางก็กระเซ็นติดผนังกำแพงและติดพวกม้า และท่านขี่ม้าย่ำไปบนพระนาง
9:34 และเมื่อท่านเข้าไปข้างใน ท่านก็รับประทานและดื่ม และกล่าวว่า “บัดนี้ จงไป จัดการกับหญิงที่ถูกสาปคนนี้ และฝังศพของนางเสีย เพราะนางเป็นธิดาของกษัตริย์องค์หนึ่ง”
9:35 และเขาทั้งหลายไปเพื่อฝังศพพระนาง แต่พวกเขาไม่พบศพพระนาง ยกเว้นกะโหลกพระเศียร พระบาทและฝ่าพระหัตถ์ของพระนาง
9:36 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงกลับมาและเรียนท่าน และท่านกล่าวว่า “นี่คือพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสทางเอลียาห์ชาวทิชบีผู้รับใช้ของพระองค์ว่า ‘พวกสุนัขจะกินเนื้อของเยเซเบลในที่ดินส่วนพระองค์ ณ ยิสเรเอล’
9:37 และศพของเยเซเบลจะเป็นมูลสัตว์บนพื้นทุ่งในที่ดินส่วนพระองค์ ณ ยิสเรเอล เพื่อที่เขาทั้งหลายจะไม่กล่าวว่า ‘นี่คือเยเซเบล’”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope