กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โยบทุกข์ใจเรื่องความเจริญของคนอธรรม
21:1 แต่โยบตอบและกล่าวว่า
21:2 “ขอตั้งใจฟังถ้อยคำของข้า และให้คำนี้ปลอบใจพวกท่าน
21:3 ขออดทนหน่อยเพื่อข้าสามารถพูดได้ และหลังจากข้าพูดแล้ว ก็เยาะเย้ยต่อไปเถิด
21:4 สำหรับข้า การบ่นของข้าต่อว่ามนุษย์หรือ และถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมจิตใจของข้าจึงไม่ควรเป็นทุกข์
21:5 มองดูข้าซี และจงตกตะลึงเถิด และจงวางมือของท่านทั้งหลายบนปากของพวกท่าน
21:6 แม้กระทั่งเมื่อข้าระลึกถึงเรื่องนี้ข้าก็ตกใจกลัว และความสั่นสะท้านก็จับเนื้อของข้า
21:7 ทำไมคนชั่วจึงมีชีวิตอยู่ กลายเป็นคนชรา ใช่แล้ว มีกำลังมาก
21:8 เชื้อสายของเขาทั้งหลายก็ตั้งมั่นคงอยู่ในสายตาของพวกเขาพร้อมกับพวกเขา และลูกหลานของเขาทั้งหลายก็อยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเขา
21:9 บรรดาบ้านของเขาทั้งหลายก็ปลอดภัยปราศจากความกลัว ทั้งไม้เรียวของพระเจ้าก็ไม่อยู่บนพวกเขา
21:10 วัวตัวผู้ของพวกเขาเกิดพันธุ์ และไม่ขาด วัวตัวเมียของพวกเขาตกลูก และไม่แท้งลูกของมัน
21:11 เขาทั้งหลายส่งเด็ก ๆ ของพวกเขาออกไปอยู่อย่างฝูงแพะแกะ และลูก ๆ ของพวกเขาก็เต้นรำ
21:12 เขาทั้งหลายหยิบเอารำมะนาและพิณเขาคู่ และเปรมปรีดิ์ตามเสียงขลุ่ย
21:13 เขาทั้งหลายใช้วันเวลาของพวกเขาในการหาทรัพย์สมบัติ และในพริบตาเดียวลงไปยังแดนคนตาย
21:14 ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงทูลพระเจ้าว่า ‘ขอจากเราทั้งหลายไปเสีย เพราะพวกเราไม่ปรารถนาความรู้เกี่ยวกับทางทั้งหลายของพระองค์
21:15 องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คืออะไร ที่เราทั้งหลายควรจะปรนนิบัติพระองค์ และพวกเราจะได้กำไรอะไร ถ้าพวกเราอธิษฐานต่อพระองค์’
21:16 ดูเถิด ความดีงามของเขาทั้งหลายไม่อยู่ในมือของพวกเขา คำปรึกษาของคนชั่วอยู่ห่างไกลจากข้า
21:17 ตะเกียงของคนชั่วดับบ่อยจริง ๆ และความพินาศของเขาทั้งหลายมาเหนือพวกเขาบ่อยจริง ๆ พระเจ้าทรงแจกจ่ายความเศร้าโศกด้วยพระพิโรธของพระองค์
21:18 เขาทั้งหลายเป็นเหมือนฟางข้าวหน้าลม และเป็นเหมือนแกลบที่พายุพัดไป
21:19 พระเจ้าทรงสะสมความชั่วช้าของเขาไว้สำหรับลูกหลานของเขา พระองค์ทรงตอบแทนเขา และเขาก็จะทราบเรื่องนี้
21:20 นัยน์ตาของเขาจะเห็นความพินาศของเขา และเขาจะดื่มจากพระพิโรธขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
21:21 เพราะเขามีความพึงพอใจอะไรในเรื่องวงศ์วานของเขาที่มาภายหลังเขา เมื่อจำนวนเดือนของเขาถูกตัดขาดกลางคันเสียแล้ว
21:22 ผู้ใดจะสอนความรู้พระเจ้าหรือ เมื่อเห็นแล้วว่าพระองค์ทรงพิพากษาคนเหล่านั้นที่สูงศักดิ์
21:23 คนหนึ่งตายเมื่อพละกำลังของเขายังอยู่เต็มที่ เมื่ออยู่อย่างสบายและสงบสุขทั้งสิ้น
21:24 ถันของเขาเต็มด้วยน้ำนม และกระดูกของเขาชุ่มด้วยไขกระดูก
21:25 และอีกคนหนึ่งตายด้วยใจขมขื่น และไม่เคยกินด้วยความเพลิดเพลิน
21:26 เขาทั้งสองจะนอนลงในผงคลีดินเหมือนกัน และตัวหนอนจะคลุมเขาทั้งสองไว้
21:27 ดูเถิด ข้ารู้ความคิดทั้งหลายของพวกท่านและบรรดาอุบายซึ่งพวกท่านคิดที่จะทำผิดต่อข้า
21:28 เพราะท่านทั้งหลายพูดว่า ‘วังของประมุขอยู่ที่ไหน และบรรดาที่อยู่อาศัยของคนชั่วอยู่ที่ไหน’
21:29 ท่านทั้งหลายไม่ได้ถามคนเหล่านั้นที่ผ่านไปตามทางนั้นหรือ และพวกท่านไม่รู้จักสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของพวกเขาหรือ
21:30 ว่าคนชั่วถูกสงวนไว้จนถึงวันแห่งการทำลาย พวกเขาจะถูกนำออกไปสู่วันแห่งพระพิโรธ
21:31 ผู้ใดจะแจ้งวิธีการของเขาต่อหน้าเขา และผู้ใดจะสนองเขาในสิ่งที่เขาได้กระทำ
21:32 ถึงอย่างนั้นเขาจะถูกหามไปยังหลุมศพ และจะยังอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ
21:33 บรรดาก้อนดินที่หุบเขาจะเป็นของหวานสำหรับเขา และคนทั้งปวงจะตามเขาไป เหมือนกับที่มีคนนับไม่ถ้วนก่อนเขา
21:34 แล้วทำไมท่านทั้งหลายเล้าโลมข้าอย่างเสียเปล่า ในเมื่อคำตอบของพวกท่านยังมีความเท็จคงอยู่”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope