กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เอลีฟัสฟ้องว่าเขามีความรู้มากกว่าโยบ
15:1 แล้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบและพูดว่า
15:2 “ควรหรือที่คนมีปัญญาจะเอ่ยความรู้ลม ๆ แล้ง ๆ และบรรจุลมตะวันออกให้เต็มท้องของตน
15:3 ควรหรือที่เขาจะโต้แย้งกันด้วยคำพูดอันไร้ประโยชน์ หรือด้วยบรรดาถ้อยคำซึ่งเขาไม่อาจทำดีใด ๆ ได้
15:4 ใช่แล้ว ท่านโยนทิ้งความยำเกรง และหน่วงเหนี่ยวการอธิษฐานต่อพระพักตร์ของพระเจ้า
15:5 เพราะปากของท่านกล่าวความชั่วช้าของท่าน และท่านเลือกเอาลิ้นของคนเจ้าเล่ห์
15:6 ปากของท่านกล่าวโทษท่านเอง และไม่ใช่ข้า ใช่แล้ว ริมฝีปากของท่านปรักปรำท่านเอง
15:7 ท่านเป็นมนุษย์คนแรกที่เกิดมาหรือ หรือท่านถูกสร้างขึ้นมาก่อนเนินเขาทั้งหลายหรือ
15:8 ท่านได้ฟังความลึกลับของพระเจ้าหรือ และท่านจำกัดสติปัญญาไว้เฉพาะตัวท่านเองหรือ
15:9 ท่านทราบอะไรที่เราทั้งหลายไม่ทราบบ้าง ท่านเข้าใจอะไรที่ไม่อยู่ในพวกเราเล่า
15:10 ในพวกเรามีทั้งคนผมหงอกและคนสูงอายุ ชรายิ่งกว่าบิดาของท่าน
15:11 คำเล้าโลมต่าง ๆ ของพระเจ้าเป็นของเล็กน้อยไปสำหรับตัวท่านหรือ มีเรื่องลึกลับใดบ้างอยู่กับท่านหรือ
15:12 ทำไมใจของท่านจึงนำตัวท่านไป และตาของท่านขยิบใส่อะไรเล่า
15:13 ที่ท่านหันจิตใจของท่านไปต่อสู้กับพระเจ้า และปล่อยถ้อยคำเช่นนี้ออกจากปากของท่าน
15:14 มนุษย์เป็นอะไรเล่า ที่เขาควรจะสะอาด และคนที่เกิดมาจากผู้หญิงเป็นอะไร ที่เขาควรจะชอบธรรม
15:15 ดูเถิด พระองค์มิได้ทรงวางใจในบรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ ใช่แล้ว ฟ้าสวรรค์ทั้งหลายไม่สะอาดในสายพระเนตรของพระองค์
15:16 มนุษย์น่าสะอิดสะเอียนและโสโครกยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด ผู้ซึ่งดื่มความชั่วช้าเหมือนดื่มน้ำ
15:17 ขอฟังข้าเถิด ข้าจะแสดงแก่ท่าน และสิ่งใดที่ข้าได้เห็นแล้ว ข้าก็จะแจ้งให้ทราบ
15:18 ซึ่งคนมีปัญญาได้บอกกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของพวกเขา และมิได้ปิดบังมันไว้
15:19 ผู้ที่ได้รับพระราชทานแผ่นดินโลกแต่พวกเดียว และไม่มีคนต่างชาติผ่านไปท่ามกลางเขาทั้งหลาย
15:20 คนชั่วทนทุกข์ทรมานตลอดวันเวลาของเขา และจำนวนปีทั้งหลายถูกซ่อนไว้จากผู้บีบบังคับ
15:21 เสียงที่น่าคร้ามกลัวอยู่ในหูของเขา ในยามมั่งคั่งผู้ทำลายจะมาเหนือเขา
15:22 เขาไม่เชื่อว่าเขาจะกลับออกมาจากความมืด และดาบรอคอยที่จะสังหารเขา
15:23 เขาพเนจรไปทั่วเพื่อหาอาหาร กล่าวว่า ‘อาหารอยู่ที่ไหน’ เขาทราบอยู่ว่าวันแห่งความมืดอยู่แค่เอื้อมมือของเขา
15:24 ความทุกข์ใจและความแสนระทมจะทำให้เขาคร้ามกลัว พวกมันจะชนะเขา เหมือนอย่างกษัตริย์เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการศึก
15:25 เพราะเขาเหยียดมือของเขาออกต่อสู้พระเจ้า และเสริมกำลังตัวเองเพื่อต่อสู้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
15:26 เขาวิ่งเข้าใส่พระองค์อย่างดื้อดึง บนดั้งปุ่มหนาของพระองค์
15:27 เพราะว่าเขาคลุมหน้าของเขาด้วยความอ้วนพีของเขา และรวบรวมไขมันมาไว้ที่บั้นเอวของเขา
15:28 และเขาอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ ที่รกร้าง และในบ้านทั้งหลายซึ่งไม่มีผู้อาศัย ซึ่งพร้อมที่จะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง
15:29 เขาจะไม่มั่งมี ทั้งทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่ทนทาน และเขาจะไม่ทำให้ความสมบูรณ์แบบของมันยืนยาวบนแผ่นดินโลก
15:30 เขาจะไม่ออกไปจากความมืด เปลวเพลิงจะทำให้หน่อทั้งหลายของเขาแห้งไป และโดยลมพระโอษฐ์ของพระองค์เขาจะจากไปเสีย
15:31 อย่าให้คนที่ถูกหลอกลวงวางใจในความอนิจจัง เพราะความอนิจจังจะเป็นสิ่งตอบแทนของเขา
15:32 มันจะสำเร็จก่อนเวลาของเขา และกิ่งก้านของเขาจะไม่เขียว
15:33 เขาจะเขย่าลูกองุ่นดิบของเขาเหมือนอย่างเถาองุ่น และจะสลัดทิ้งดอกบานของเขาเหมือนอย่างต้นมะกอก
15:34 เพราะว่าที่ชุมนุมของพวกหน้าซื่อใจคดนั้นจะรกร้างไป และไฟจะเผาผลาญบรรดาเต็นท์แห่งสินบนเสีย
15:35 เขาทั้งหลายตั้งครรภ์การประทุษร้าย และคลอดความอนิจจังออกมา และท้องของเขาทั้งหลายเตรียมการหลอกลวง”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope