กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เอลีฟัสติเตียนโยบต่อไป
5:1 “ร้องเรียกเดี๋ยวนี้ซิ หากมีผู้ใดจะตอบท่าน และท่านจะหันไปหาวิสุทธิชนผู้ใด
5:2 ด้วยว่าความโกรธฆ่าคนโฉด และความริษยาสังหารคนเขลา
5:3 ข้าเคยเห็นคนโฉดหยั่งราก แต่ทันใดนั้นข้าก็แช่งสาปที่อยู่อาศัยของเขา
5:4 บุตรทั้งหลายของเขาห่างไกลจากความปลอดภัย และพวกเขาถูกบดขยี้ที่ประตูเมือง ทั้งไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นได้
5:5 ผู้ซึ่งผลการเกี่ยวนั้นคนหิวก็กินเสีย และเอาผลนั้นออกไปจากพวกหนาม และผู้ปล้นก็กลืนความมั่งคั่งของพวกเขาเข้าไป
5:6 ถึงแม้ว่าความทุกข์ใจมิได้ออกมาจากผงคลีดิน และความยากลำบากไม่งอกออกมาจากดิน
5:7 ถึงอย่างนั้นมนุษย์ก็เกิดมาเพื่อเจอกับความยากลำบาก เหมือนอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบน
5:8 ข้าจะแสวงหาพระเจ้า และข้าจะมอบเรื่องราวของข้าไว้กับพระเจ้า
5:9 ผู้ทรงกระทำการใหญ่โตและเหลือที่จะหยั่งรู้ได้ การมหัศจรรย์ต่าง ๆ อันนับไม่ถ้วน
5:10 ผู้ประทานฝนบนแผ่นดินโลก และทรงส่งน้ำมาบนไร่นาทั้งหลาย
5:11 เพื่อที่จะทรงตั้งคนต่ำต้อยไว้บนที่สูง เพื่อบรรดาคนที่ไว้ทุกข์จะถูกยกขึ้นให้ปลอดภัย
5:12 พระองค์ทรงขัดขวางบรรดาอุบายของคนเจ้าเล่ห์ เพื่อมือของพวกเขาจะทำให้สำเร็จไม่ได้
5:13 พระองค์ทรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง และคำปรึกษาของคนหลักแหลมก็สิ้นลงโดยพลัน
5:14 เขาทั้งหลายประสบความมืดในเวลากลางวัน และคลำไปในเที่ยงวันเหมือนอย่างในกลางคืน
5:15 แต่พระองค์ทรงช่วยคนขัดสนจากดาบ จากปากของพวกเขา และจากมือของผู้มีกำลัง
5:16 ดังนั้น คนยากจนจึงมีความหวัง และความชั่วช้าก็ปิดปากของตนเสีย
5:17 ดูเถิด มนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงติเตียนก็เป็นสุข เพราะฉะนั้นท่านอย่าดูหมิ่นการตีสอนขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
5:18 เพราะพระองค์ทรงทำให้บาดเจ็บ และทรงพันแผลให้ พระองค์ทรงทำให้เป็นแผล และพระหัตถ์ของพระองค์รักษาให้หาย
5:19 พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากความยากลำบากหกประการ ใช่แล้ว ในเจ็ดประการจะไม่มีเหตุร้ายมาแตะต้องท่าน
5:20 ในคราวการกันดารอาหาร พระองค์จะทรงไถ่ท่านออกจากความตาย และในการสงคราม จากอำนาจของดาบ
5:21 ท่านจะถูกซ่อนไว้จากการใส่ร้ายของลิ้น ทั้งท่านจะไม่กลัวการทำลายเมื่อมันมาถึง
5:22 เมื่อประสบการทำลายและการกันดารอาหาร ท่านจะหัวเราะ ทั้งท่านจะไม่กลัวบรรดาสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก
5:23 เพราะท่านจะเป็นพันธมิตรกับหินต่าง ๆ แห่งทุ่งนา และบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งจะอยู่อย่างสันติกับท่าน
5:24 และท่านจะทราบว่าเต็นท์ของท่านจะอยู่อย่างสันติ และท่านจะไปเยือนที่อยู่อาศัยของท่าน และจะไม่ทำความผิดบาป
5:25 ท่านจะทราบด้วยว่าเชื้อสายของท่านจะมากมาย และลูกหลานของท่านจะเป็นอย่างหญ้าแห่งแผ่นดินโลก
5:26 ท่านจะมาที่หลุมศพของท่านเมื่อแก่หง่อม เหมือนอย่างฟ่อนข้าวที่นำมาสู่ลานตามฤดูของมัน
5:27 ดูเถิด นี่แหละ พวกเราได้ค้นหาเรื่องราวนั้นแล้ว มันก็เป็นความจริง จงฟังเรื่องราวนั้น และจงทราบเรื่องราวนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านเถิด”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope