กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปัญญาจารย์ 12 / Ecclesiastes 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

มาตรฐานที่สมบูรณ์เมื่ออยู่ใต้พระราชบัญญัติปราศจากพระคุณ
12:1 บัดนี้จงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างของเจ้าในวันเหล่านั้นแห่งวัยหนุ่มสาวของเจ้า ขณะที่วันชั่วร้ายเหล่านั้นยังไม่มาถึง หรือปีเหล่านั้นยังไม่เข้ามาใกล้ เมื่อเจ้าจะกล่าวว่า “ข้าไม่มีความเพลิดเพลินในวันเหล่านั้นเลย”

The Perfect Standard under Law without Grace
12:1 Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them;

12:2 ขณะที่ดวงอาทิตย์ หรือแสงสว่าง หรือดวงจันทร์ หรือดวงดาวทั้งหลายยังไม่อับแสง และบรรดาเมฆยังไม่กลับมาหลังฝนตก

12:2 While the sun, or the light, or the moon, or the stars, be not darkened, nor the clouds return after the rain:

12:3 ในวันเมื่อบรรดาคนยามเฝ้าบ้านจะตัวสั่น และบรรดาคนมีกำลังจะตัวงอ และเมื่อฟันกรามจะหยุดเสีย เพราะจำนวนฟันเหล่านั้นลดน้อยลง และคนทั้งหลายที่มองออกไปทางหน้าต่างจะมืดไป

12:3 In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened,

12:4 และบรรดาประตูจะถูกปิดเสียในถนนทั้งหลาย เมื่อเสียงแห่งการเคี้ยวอ่อยลง และเขาจะลุกขึ้นเมื่อมีเสียงของนก และบรรดานักร้องสาว ๆ จะย่อตัวลง

12:4 And the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of musick shall be brought low;

12:5 เช่นกันเมื่อเขาทั้งหลายจะกลัวสิ่งที่อยู่สูง และความกลัวต่าง ๆ จะอยู่ในหนทาง และต้นอัลมันด์จะงอกงาม และตั๊กแตนจะเป็นภาระ และความปรารถนาก็จะมลายไป เพราะมนุษย์ไปยังบ้านอันถาวรของเขา และบรรดาผู้ไว้ทุกข์ก็เวียนไปมาตามถนน

12:5 Also when they shall be afraid of that which is high, and fears shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail: because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets:

12:6 หรือก่อนที่สายเงินจะขาด หรือชามทองคำจะบรรลัย หรือเหยือกน้ำจะแตกเสียที่น้ำพุ หรือล้อจะหักเสีย ณ ที่ขังน้ำ

12:6 Or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern.

12:7 แล้วผงคลีจะกลับไปสู่แผ่นดินโลกเหมือนอย่างที่มันเคยอยู่ และจิตวิญญาณจะกลับไปสู่พระเจ้าผู้ได้ประทานจิตวิญญาณให้มานั้น

12:7 Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God who gave it.

12:8 อนิจจังแห่งอนิจจัง ปัญญาจารย์กล่าวว่า สารพัดก็อนิจจัง

12:8 Vanity of vanities, saith the preacher; all is vanity.

12:9 และยิ่งกว่านั้น เพราะปัญญาจารย์มีสติปัญญา ท่านยังได้สอนความรู้ให้ประชาชนอีกด้วย ใช่แล้ว ท่านได้พิเคราะห์ และค้นคว้า และเรียบเรียงสุภาษิตหลายข้อ

12:9 And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge; yea, he gave good heed, and sought out, and set in order many proverbs.

12:10 ปัญญาจารย์ได้เสาะหาบรรดาถ้อยคำที่ยอมรับได้ และสิ่งที่ถูกเขียนไว้แล้วนั้นก็เที่ยงธรรม คือบรรดาถ้อยคำแห่งความจริง

12:10 The preacher sought to find out acceptable words: and that which was written was upright, even words of truth.

12:11 บรรดาถ้อยคำของคนที่มีสติปัญญาเป็นเหมือนประตักทั้งหลาย และเป็นเหมือนตะปูต่าง ๆ ซึ่งถูกตรึงแน่นโดยเหล่าอาจารย์ผู้สอนแห่งชุมนุมชนทั้งหลาย ซึ่งถูกให้จากผู้เลี้ยงแกะผู้เดียว

12:11 The words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd.

12:12 และยิ่งกว่านั้นอีก โดยสิ่งเหล่านี้ บุตรชายของข้าเอ๋ย จงรับคำตักเตือนเถิด การทำหนังสือมากมายก็ไม่มีที่สิ้นสุด และการศึกษาค้นคว้ามากก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยของเนื้อหนัง

12:12 And further, by these, my son, be admonished: of making many books there is no end; and much study is a weariness of the flesh.

12:13 ให้เราทั้งหลายฟังตอนสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้เถิด จงยำเกรงพระเจ้า และจงรักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ไว้ เพราะว่าสิ่งนี้เป็นหน้าที่ทั้งสิ้นของมนุษย์

12:13 Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

12:14 ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษา พร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าสิ่งนั้นดี หรือไม่ว่าสิ่งนั้นชั่ว

12:14 For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good, or whether it be evil.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope