กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดทรงประสงค์จะอัญเชิญหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุงเยรูซาเล็ม
6:1 อีกครั้งหนึ่ง ดาวิดทรงรวบรวมบรรดาคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วได้สามหมื่นคน
6:2 และดาวิดทรงลุกขึ้นไปกับประชากรทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์จากบาอาเลแห่งยูดาห์ เพื่อทรงอัญเชิญหีบแห่งพระเจ้าขึ้นมาจากที่นั่น ซึ่งเรียกตามพระนามคือพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ
6:3 และเขาทั้งหลายก็เอาเกวียนใหม่บรรทุกหีบแห่งพระเจ้า และอัญเชิญหีบออกมาจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่ที่เมืองกิเบอาห์ และอุสซาห์กับอาหิโยบุตรชายทั้งสองของอาบีนาดับเป็นผู้นำเกวียนใหม่เล่มนั้น
6:4 และเขาทั้งหลายอัญเชิญหีบออกมาจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่ที่เมืองกิเบอาห์ และพวกเขาไปพร้อมกับหีบแห่งพระเจ้า และอาหิโยเดินนำหน้าหีบ
6:5 และดาวิดกับวงศ์วานอิสราเอลทั้งสิ้นได้ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ด้วยใช้เครื่องดนตรีทุกชนิดซึ่งทำด้วยไม้สนสามใบ คือพิณเขาคู่และพิณใหญ่ รำมะนา กรับ และฉาบ
6:6 และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดข้าวของนาโคน อุสซาห์ก็เหยียดมือออกแตะต้องหีบแห่งพระเจ้าและจับหีบนั้นไว้เพราะวัวสะดุด
6:7 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้เกิดขึ้นกับอุสซาห์ และพระเจ้าทรงประหารเขาเสียเพราะความผิดพลาดของเขานั้น และเขาได้สิ้นชีวิตที่นั่นข้างหีบแห่งพระเจ้า
6:8 และดาวิดไม่ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทลายออกมาเหนืออุสซาห์ และพระองค์ทรงเรียกสถานที่นั้นว่า เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวันนี้
6:9 และในวันนั้นดาวิดทรงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ และตรัสว่า “หีบแห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึงข้าพเจ้าได้อย่างไร”
6:10 ดังนั้น ดาวิดจึงไม่พอพระทัยที่จะอัญเชิญหีบแห่งพระเยโฮวาห์เข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยู่กับตน แต่ดาวิดได้อัญเชิญหีบนั้นไปที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท
6:11 และหีบแห่งพระเยโฮวาห์ก็ค้างอยู่ที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัทเป็นเวลาสามเดือน และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่โอเบดเอโดมและครัวเรือนของเขาทั้งสิ้น

ดาวิดอัญเชิญหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุงเยรูซาเล็ม (1 พศด 15:25-29; 16:1)
6:12 และมีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของโอเบดเอโดม และทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบแห่งพระเจ้า” ดังนั้นดาวิดจึงเสด็จไปและอัญเชิญหีบแห่งพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอโดม ถึงเมืองดาวิดด้วยความชื่นชมยินดี
6:13 และเมื่อผู้ที่หามหีบแห่งพระเยโฮวาห์เดินไปได้หกก้าว ดาวิดก็ทรงถวายวัวกับลูกวัวอ้วน
6:14 และดาวิดก็ทรงรำถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ด้วยสุดกำลังของพระองค์ และดาวิดมีเอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที่พระองค์
6:15 ดังนั้นแหละดาวิดและวงศ์วานอิสราเอลทั้งสิ้นด้วยได้นำหีบแห่งพระเยโฮวาห์ขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าแตร
6:16 และขณะเมื่อหีบแห่งพระเยโฮวาห์เข้ามาถึงเมืองดาวิด มีคาลราชธิดาของซาอูลก็มองออกที่ช่องหน้าต่าง เห็นกษัตริย์ดาวิดกระโดดโลดเต้นรำถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และนางก็มีใจหมิ่นประมาท
6:17 เขาทั้งหลายนำหีบแห่งพระเยโฮวาห์เข้ามา ตั้งไว้ในที่กำหนดภายในพลับพลาซึ่งดาวิดได้ทรงสร้างขึ้นไว้ และดาวิดก็ทรงถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
6:18 และเมื่อดาวิดทรงกระทำการถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาสำเร็จแล้ว พระองค์ก็ทรงถวายอวยพรประชาชนในพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธา
6:19 และทรงแจกขนมปังคนละแผ่น เนื้อคนละก้อน และขนมองุ่นแห้งคนละแผ่นแก่ประชาชนทั้งปวง คือประชาชนอิสราเอลทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชาย แล้วประชาชนทั้งหลายต่างก็กลับไปยังบ้านของตน
6:20 และดาวิดก็ทรงกลับไปอวยพรแก่ราชวงศ์ของพระองค์ แต่มีคาลราชธิดาของซาอูลได้ออกมาพบดาวิดและทูลว่า “วันนี้กษัตริย์แห่งอิสราเอลได้รับเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียว ที่ทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ท่ามกลางสายตาของพวกสาวใช้ของข้าราชการ เหมือนกับคนถ่อยแก้ผ้าอย่างไม่มีความละอาย”
6:21 และดาวิดตรัสตอบมีคาลว่า “เป็นงานที่ถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้า และแทนราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ ทรงแต่งตั้งให้เราเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชาชนของพระเยโฮวาห์ และเราจึงจะร่าเริงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
6:22 เราจะถ่อมตัวของเราลงยิ่งกว่านี้อีกให้ปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนต่ำ แต่โดยพวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั้น เราจะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีเกียรติ”
6:23 เพราะฉะนั้นมีคาลราชธิดาของซาอูลก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิ้นชีพ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope