กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

อิชโบเชทถูกฆ่า
4:1 และเมื่อราชโอรสของซาอูลทรงได้ยินว่าอับเนอร์สิ้นชีวิตที่เฮโบรนแล้ว พระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนกำลังลง และอิสราเอลทั้งปวงก็เป็นทุกข์
4:2 และราชโอรสของซาอูลยังมีชายอีกสองคนที่เป็นหัวหน้ากองกำลัง ชื่อของคนหนึ่งคือบาอานาห์ และชื่อของอีกคนหนึ่งคือเรคาบ ทั้งสองคนเป็นบุตรชายของริมโมน คนเบนยามินชาวเมืองเบเอโรท (เพราะว่าเบเอโรทก็นับเข้าเป็นของเบนยามินด้วย
4:3 และชาวเบเอโรทหนีไปยังเมืองกิททาอิม และเป็นผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้)
4:4 และโยนาธานราชโอรสของซาอูล มีบุตรชายคนหนึ่งเป็นง่อย เด็กคนนี้มีอายุห้าขวบ ครั้นเมื่อมีข่าวเรื่องซาอูลกับโยนาธานมาจากยิสเรเอลนั้น พี่เลี้ยงของเขาได้อุ้มเขาขึ้นและหนีไป และต่อมาเมื่อพี่เลี้ยงรีบหนีไปนั้นเด็กก็หล่นลงและเป็นง่อย ชื่อของท่านคือเมฟีโบเชท
4:5 และบุตรชายทั้งสองของริมโมน ชาวเบเอโรท คือเรคาบและบาอานาห์นั้นได้ออกไป และพอแดดร้อนจัดก็มาถึงตำหนักของอิชโบเชท ขณะเมื่อพระองค์กำลังบรรทมอยู่บนแท่นบรรทมตอนเที่ยงวัน
4:6 และเขาทั้งสองเข้าไปกลางตำหนัก ทำเหมือนพวกเขาจะขนข้าวสาลี และเขาทั้งสองได้แทงพระองค์ใต้กระดูกซี่โครงที่ห้า และเรคาบกับบาอานาห์พี่ชายของเขาได้หนีไป
4:7 เพราะว่าเมื่อเขาทั้งสองเข้าไปในตำหนักนั้น พระองค์บรรทมอยู่บนแท่นบรรทมในห้องบรรทมของพระองค์ พวกเขาได้ทุบตีพระองค์และประหารพระองค์และตัดพระเศียรของพระองค์เสีย แล้วนำพระเศียรนั้นไป และเขาทั้งสองเดินทางตามที่ราบตลอดคืน
4:8 และเขาทั้งสองนำพระเศียรของอิชโบเชทไปถวายดาวิดที่เมืองเฮโบรน และกราบทูลกษัตริย์ว่า “ดูเถิด ศีรษะของอิชโบเชทบุตรชายของซาอูลศัตรูของพระองค์ ผู้แสวงหาชีวิตของพระองค์ และในวันนี้พระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นแทนกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์เหนือซาอูลและเชื้อสายของเขา”
4:9 และดาวิดตรัสตอบเรคาบและบาอานาห์พี่ชายของเขา บุตรชายทั้งสองของริมโมนชาวเบเอโรท และตรัสแก่เขาทั้งสองว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด คือพระองค์ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกข์ยาก
4:10 เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดบอกเราว่า ‘ดูเถิด ซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว’ โดยคิดว่าตนนำข่าวดีมา เราก็จับคนนั้นและฆ่าเขาเสียที่ศิกลาก ผู้ซึ่งคิดว่าเราจะให้รางวัลแก่เขาสำหรับข่าวของเขานั้น
4:11 ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด เมื่อพวกคนชั่วได้ฆ่าคนชอบธรรมในบ้านและบนที่นอนของเขานั้น ฉะนั้นบัดนี้เราจะไม่เรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้าทั้งสองหรือ และทำลายเจ้าเสียจากแผ่นดินโลก”
4:12 และดาวิดจึงตรัสสั่งพวกคนหนุ่มของพระองค์ และพวกเขาได้ฆ่าเขาทั้งสองเสีย และตัดมือตัดเท้าของเขาทั้งสองออก แล้วแขวนศพของเขาทั้งสองไว้เหนือสระในเมืองเฮโบรน แต่พวกเขาได้นำพระเศียรของอิชโบเชทไปฝังไว้ในที่ฝังศพของอับเนอร์ในเมืองเฮโบรน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope