กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงซาโลมอน 8 / Song of Solomon 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


8:1 โอ ถ้าเธอเป็นเหมือนพี่ชายของดิฉัน ผู้ได้ดูดนมจากถันมารดาของดิฉันก็จะดี เมื่อดิฉันพบเธอข้างนอก ดิฉันจะจุบเธอ ใช่แล้ว ดิฉันจะไม่ถูกดูหมิ่นเลย

8:1 O that thou wert as my brother, that sucked the breasts of my mother! when I should find thee without, I would kiss thee; yea, I should not be despised.

8:2 ดิฉันจะนำเธอ และพาเธอให้เข้ามาในบ้านมารดาของดิฉัน ผู้ซึ่งจะสอนดิฉัน ดิฉันจะทำให้เธอดื่มน้ำองุ่นใส่เครื่องเทศแห่งน้ำทับทิมของดิฉัน

8:2 I would lead thee, and bring thee into my mother's house, who would instruct me: I would cause thee to drink of spiced wine of the juice of my pomegranate.

8:3 มือซ้ายของเขาจะช้อนใต้ศีรษะของดิฉันไว้ และมือขวาของเขาจะสวมกอดดิฉันไว้

8:3 His left hand should be under my head, and his right hand should embrace me.

8:4 โอ บุตรสาวแห่งกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย ดิฉันขอกำชับเธอทั้งหลายว่า พวกเธอจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รักของดิฉันให้ตื่นขึ้น จนกว่าเขาจะจุใจแล้ว

8:4 I charge you, O daughters of Jerusalem, that ye stir not up, nor awake my love, until he please.

เจ้าบ่าวกล่าวถึงความรัก
8:5 คนนี้ที่ขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดารเป็นผู้ใดหนอ ที่อิงแอบบนที่รักของเธอ ดิฉันได้ปลุกเธอขึ้นเมื่อเธออยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ล ที่นั่นมารดาของเธอได้ให้กำเนิดเธอ ที่นั่นนางผู้ที่ได้คลอดเธอได้ให้กำเนิดเธอ

The Bridegroom Speaks of Love
8:5 Who is this that cometh up from the wilderness, leaning upon her beloved? I raised thee up under the apple tree: there thy mother brought thee forth: there she brought thee forth that bare thee.

8:6 จงแนบดิฉันไว้เหมือนดวงตราบนใจของเธอ เป็นเหมือนดวงตราบนแขนของเธอ เพราะความรักเข้มแข็งเหมือนอย่างความตาย ความริษยาก็ดุเดือดเหมือนอย่างแดนคนตาย บรรดาถ่านหินแห่งความริษยานั้นก็คือถ่านหินเพลิง ซึ่งมีเปลวไฟที่แสนรุนแรง

8:6 Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm: for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame.

8:7 น้ำมากหลายไม่สามารถดับความรักได้ และน้ำท่วมทั้งหลายไม่สามารถท่วมท้นความรักได้ ถ้าคนหนึ่งคนใดจะเอาทรัพย์สมบัติแห่งบ้านเรือนของตนทั้งสิ้นมาแลกกับความรักนั้น ความรักนั้นจะถูกเหยียดหยามอย่างสิ้นเชิง

8:7 Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it: if a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contemned.

เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวสนทนาเรื่องน้องสาวคนหนึ่ง
8:8 พวกเรามีน้องสาวคนหนึ่งและเธอยังไม่มีถัน พวกเราจะทำอย่างไรเพื่อน้องสาวของพวกเราในวันเมื่อคนมาสู่ขอน้องสาวของพวกเรา

The Bride and Groom Discuss Little Sister
8:8 We have a little sister, and she hath no breasts: what shall we do for our sister in the day when she shall be spoken for?

8:9 ถ้าน้องสาวนั้นเป็นกำแพง พวกเราก็จะสร้างปราสาทเงินไว้หลังหนึ่งบนเธอ และถ้าน้องสาวเป็นประตู พวกเราก็จะโอบล้อมเธอไว้ด้วยบรรดาแผ่นไม้สนซีดาร์

8:9 If she be a wall, we will build upon her a palace of silver: and if she be a door, we will inclose her with boards of cedar.

เจ้าสาวสนทนากับเจ้าบ่าว
8:10 ดิฉันเป็นกำแพง และถันทั้งสองของดิฉันเหมือนอย่างบรรดาหอคอย แล้วในสายตาของเขาดิฉันจึงเป็นเหมือนผู้ที่ได้รับความโปรดปราน

The Bride Speaks to the Bridegroom
8:10 I am a wall, and my breasts like towers: then was I in his eyes as one that found favour.

8:11 ซาโลมอนทรงเคยมีสวนองุ่นอยู่แปลงหนึ่งที่เมืองบาอัลฮาโมน พระองค์ได้ทรงมอบสวนองุ่นนั้นให้แก่พวกผู้รักษาสวนเช่า ทุกคนต้องส่งเงินคนละหนึ่งพันแผ่นเป็นค่าผลไม้จากสวนนั้น

8:11 Solomon had a vineyard at Baalhamon; he let out the vineyard unto keepers; every one for the fruit thereof was to bring a thousand pieces of silver.

8:12 สวนองุ่นของดิฉัน ซึ่งเป็นของดิฉันเอง อยู่ต่อหน้าดิฉัน โอ ข้าแต่ซาโลมอน หนึ่งพันนั้นเธอเอาไปเถิด และคนเหล่านั้นที่ดูแลผลไม้ในสวนนั้นก็เอาไปคนละสองร้อยเถิด

8:12 My vineyard, which is mine, is before me: thou, O Solomon, must have a thousand, and those that keep the fruit thereof two hundred.

8:13 เธอที่อาศัยอยู่ในสวนทั้งหลายเอ๋ย พวกเพื่อน ๆ ตั้งใจฟังเสียงของเธอ ขอทำให้ฉันได้ยินเสียงนั้นเถิด

8:13 Thou that dwellest in the gardens, the companions hearken to thy voice: cause me to hear it.

8:14 จงรีบเร่ง ที่รักของดิฉันเอ๋ย และขอให้เธอเป็นเหมือนกวางโรหรือกวางหนุ่มบนบรรดาภูเขาแห่งเครื่องเทศทั้งหลายเถิด

8:14 Make haste, my beloved, and be thou like to a roe or to a young hart upon the mountains of spices.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope