กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงซาโลมอน 4 / Song of Solomon 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

เจ้าบ่าวยกย่องเจ้าสาว
4:1 ดูเถิด เธอสวยงาม ที่รักของฉันเอ๋ย ดูเถิด เธอสวยงาม เธอมีดวงตาเหมือนอย่างนกเขาที่อยู่ภายในปอยผมของเธอ เส้นผมของเธอเหมือนอย่างฝูงแพะที่ปรากฏตัวจากภูเขากิเลอาด

The Bridegroom Praises the Bride
4:1 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes within thy locks: thy hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead.

4:2 บรรดาซี่ฟันของเธอเป็นเหมือนฝูงแกะที่ถูกตัดขนอย่างเรียบ ซึ่งได้ขึ้นมาจากการชำระล้าง ในพวกนั้นทุกตัวเกิดลูกแฝด และหามีตัวใดในท่ามกลางพวกมันเป็นหมันไม่

4:2 Thy teeth are like a flock of sheep that are even shorn, which came up from the washing; whereof every one bear twins, and none is barren among them.

4:3 ริมฝีปากของเธอเป็นเหมือนด้ายสีแดงเข้ม และคำพูดของเธอก็งดงาม ขมับทั้งสองของเธอเป็นเหมือนผลทับทิมชิ้นหนึ่งที่อยู่ภายในปอยผมของเธอ

4:3 Thy lips are like a thread of scarlet, and thy speech is comely: thy temples are like a piece of a pomegranate within thy locks.

4:4 ลำคอของเธอเป็นเหมือนป้อมของดาวิดที่ถูกสร้างไว้เพื่อเก็บเครื่องอาวุธ มีดั้งหนึ่งพันอันถูกแขวนไว้ที่นั่น ทั้งหมดเป็นโล่ของบรรดาชายฉกรรจ์

4:4 Thy neck is like the tower of David builded for an armoury, whereon there hang a thousand bucklers, all shields of mighty men.

4:5 ถันทั้งสองของเธอเป็นเหมือนลูกกวางโรสองตัวซึ่งเป็นฝาแฝด ซึ่งหากินอยู่ท่ามกลางดอกลิลลี่ทั้งหลาย

4:5 Thy two breasts are like two young roes that are twins, which feed among the lilies.

4:6 จนรุ่งสาง และเงาทั้งหลายหนีไปแล้ว ฉันเองจะไปยังภูเขาแห่งมดยอบและยังเนินเขาแห่งกำยาน

4:6 Until the day break, and the shadows flee away, I will get me to the mountain of myrrh, and to the hill of frankincense.

4:7 เธอสวยงามหมดทั้งตัว ที่รักของฉันเอ๋ย ไม่มีตำหนิสักนิดในตัวเธอ

4:7 Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.

4:8 จงมากับฉันจากเลบานอนเถิด เจ้าสาวของฉันจ๋า จงมากับฉันจากเลบานอนเถิด จงมองลงมาจากยอดภูเขาแห่งอามานา จากยอดภูเขาแห่งเสนีร์และเฮอร์โมน จากถ้ำสิงโต จากบรรดาภูเขาแห่งเสือดาวทั้งหลาย

4:8 Come with me from Lebanon, my spouse, with me from Lebanon: look from the top of Amana, from the top of Shenir and Hermon, from the lions' dens, from the mountains of the leopards.

4:9 น้องสาวของฉันจ๋า น้องได้ปล้นเอาดวงใจของพี่ไปเสียแล้ว เจ้าสาวของฉันเอ๋ย เธอได้ปล้นเอาดวงใจของฉันไปด้วยการชายตาเพียงแวบเดียวของเธอเท่านั้น ด้วยสร้อยคอเส้นเดียวของเธอ

4:9 Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse; thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck.

4:10 น้องสาวของฉันจ๋า เจ้าสาวของฉันเอ๋ย ความรักของเธอหวานเสียนี่กระไร ความรักของเธอนั้นหวานกว่าน้ำองุ่น และกลิ่นแห่งน้ำมันของเธอหอมกว่าเครื่องเทศทั้งปวง

4:10 How fair is thy love, my sister, my spouse! how much better is thy love than wine! and the smell of thine ointments than all spices!

4:11 โอ เจ้าสาวของฉันเอ๋ย ริมฝีปากของเธอหยดย้อยเหมือนอย่างรังผึ้ง น้ำผึ้งและน้ำนมอยู่ใต้ลิ้นของเธอ และกลิ่นแห่งเสื้อผ้าของเธอเป็นเหมือนกลิ่นแห่งเลบานอน

4:11 Thy lips, O my spouse, drop as the honeycomb: honey and milk are under thy tongue; and the smell of thy garments is like the smell of Lebanon.

4:12 เจ้าสาวของฉันเอ๋ย น้องสาวของฉันเป็นสวนที่ถูกล้อมรั้วไว้รอบ เป็นน้ำพุธรรมชาติที่ถูกอุดไว้ เป็นน้ำพุที่ถูกผนึกไว้

4:12 A garden inclosed is my sister, my spouse; a spring shut up, a fountain sealed.

4:13 ผลิตผลของเธอเป็นสวนต้นทับทิม กับผลไม้อันโอชาอย่างอื่น ๆ กับเทียนขาวและแฝกหอม

4:13 Thy plants are an orchard of pomegranates, with pleasant fruits; camphire, with spikenard,

4:14 ต้นแฝกหอมและต้นฝรั่น ต้นตะไคร้และอบเชย กับบรรดาต้นไม้แห่งกำยาน ต้นมดยอบและต้นกฤษณา กับเครื่องเทศชั้นเยี่ยมทั้งสิ้น

4:14 Spikenard and saffron; calamus and cinnamon, with all trees of frankincense; myrrh and aloes, with all the chief spices:

4:15 เป็นน้ำพุแห่งอุทยานทั้งหลาย เป็นบ่อแห่งน้ำที่มีชีวิต และเป็นบรรดาลำธารจากเลบานอน

4:15 A fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon.

การขอร้องจากใจของเจ้าสาว
4:16 โอ ลมทิศเหนือเอ๋ย จงตื่นขึ้นเถิด และเจ้า ลมทิศใต้เอ๋ย จงมาเถิด จงพัดบนสวนของดิฉัน เพื่อบรรดาเครื่องเทศในสวนนั้นจะหอมฟุ้งออกไป ขอให้ที่รักของดิฉันเข้ามาในสวนของเขา และรับประทานบรรดาผลไม้อันโอชาของเขาเถิด

The Bride's Heart Speaks
4:16 Awake, O north wind; and come, thou south; blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Let my beloved come into his garden, and eat his pleasant fruits.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope