กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงซาโลมอน 2 / Song of Solomon 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

การตรึกตรองของเจ้าสาว
2:1 ฉันเป็นดอกกุหลาบแห่งทุ่งชาโรน และเป็นดอกลิลลี่แห่งบรรดาหุบเขา

The Bride Meditates
2:1 I am the rose of Sharon, and the lily of the valleys.

2:2 ดอกลิลลี่อยู่ท่ามกลางบรรดาต้นหนามอย่างไร ที่รักของฉันก็อยู่เด่นในท่ามกลางบุตรสาวทั้งหลายอย่างนั้น

2:2 As the lily among thorns, so is my love among the daughters.

2:3 ต้นแอปเปิ้ลอยู่ท่ามกลางบรรดาต้นไม้แห่งป่าอย่างไร ที่รักของดิฉันก็อยู่ท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายอย่างนั้น ดิฉันได้นั่งอยู่ใต้ร่มของเขาด้วยความชื่นชมยินดีเป็นอันมาก และผลของเขามีรสหวานแก่ดิฉัน

2:3 As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste.

2:4 เขาได้พาดิฉันให้เข้ามายังบ้านแห่งงานเลี้ยง และธงสำคัญของเขาซึ่งห้อยอยู่เหนือดิฉันนั้นคือความรัก

2:4 He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love.

2:5 จงชูกำลังของดิฉันด้วยขนมองุ่นแห้ง ขอทำให้ดิฉันชื่นใจด้วยผลแอปเปิ้ล เพราะดิฉันป่วยเป็นโรครัก

2:5 Stay me with flagons, comfort me with apples: for I am sick of love.

2:6 มือซ้ายของเขาช้อนใต้ศีรษะของดิฉันไว้ และมือขวาของเขาสวมกอดดิฉันไว้

2:6 His left hand is under my head, and his right hand doth embrace me.

2:7 โอ เธอทั้งหลาย เหล่าบุตรสาวแห่งกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย ดิฉันขอให้เธอทั้งหลายปฏิญาณโดยบรรดาละมั่งและโดยบรรดากวางตัวเมียแห่งทุ่งนาว่า เธอทั้งหลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รักของดิฉันให้ตื่นจนกว่าเขาจะจุใจแล้ว

2:7 I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes, and by the hinds of the field, that ye stir not up, nor awake my love, till he please.

2:8 เสียงของที่รักของดิฉัน ดูเถิด เขากำลังมาโดยเต้นโลดอยู่บนภูเขาทั้งหลาย กำลังกระโดดอยู่บนเนินเขาเหล่านั้น

2:8 The voice of my beloved! behold, he cometh leaping upon the mountains, skipping upon the hills.

2:9 ที่รักของดิฉันเป็นเหมือนกวางโรหรือกวางหนุ่ม ดูเถิด เขากำลังยืนอยู่ข้างหลังกำแพงของเราทั้งหลาย เขากำลังมองเข้ามาทางบรรดาหน้าต่าง โดยแสดงตัวผ่านทางตาข่าย

2:9 My beloved is like a roe or a young hart: behold, he standeth behind our wall, he looketh forth at the windows, shewing himself through the lattice.

2:10 ที่รักของดิฉันได้พูด และกล่าวแก่ดิฉันว่า “จงลุกขึ้น ที่รักของฉันเอ๋ย คนงามของฉันเอ๋ย และจงมาเถิด

2:10 My beloved spake, and said unto me, Rise up, my love, my fair one, and come away.

2:11 เพราะ ดูเถิด ฤดูหนาวล่วงไปแล้ว ฝนก็วายและผ่านไปแล้ว

2:11 For, lo, the winter is past, the rain is over and gone;

2:12 ดอกไม้ต่าง ๆ กำลังปรากฏบนพื้นแผ่นดิน เวลาแห่งการร้องเพลงของนกทั้งหลายมาถึงแล้ว และเสียงของนกเขาก็ได้ยินอยู่ในแผ่นดินของเราทั้งหลาย

2:12 The flowers appear on the earth; the time of the singing of birds is come, and the voice of the turtle is heard in our land;

2:13 ต้นมะเดื่อกำลังบ่มผลดิบของมันให้สุก และบรรดาเถาองุ่นพร้อมกับดอกบานส่งกลิ่นหอมฟุ้ง จงลุกขึ้น ที่รักของฉันเอ๋ย คนงามของฉันเอ๋ย และจงมาเถิด

2:13 The fig tree putteth forth her green figs, and the vines with the tender grape give a good smell. Arise, my love, my fair one, and come away.

2:14 โอ นกเขาของฉันเอ๋ย ที่อยู่ในบรรดาซอกหิน ในช่องลับทั้งหลายแห่งเขาชัน ขอให้ฉันชมรูปโฉมของเธอหน่อยเถิด ขอให้ฉันได้ยินเสียงของเธอหน่อย ด้วยว่าน้ำเสียงของเธอก็ไพเราะ และรูปโฉมของเธอก็งามวิไล

2:14 O my dove, that art in the clefts of the rock, in the secret places of the stairs, let me see thy countenance, let me hear thy voice; for sweet is thy voice, and thy countenance is comely.

2:15 จงจับพวกสุนัขจิ้งจอกมาให้เราทั้งหลาย คือพวกสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กที่ทำลายบรรดาเถาองุ่น เพราะว่าบรรดาเถาองุ่นของเราทั้งหลายมีผลองุ่นอ่อนแล้ว”

2:15 Take us the foxes, the little foxes, that spoil the vines: for our vines have tender grapes.

2:16 ที่รักของดิฉันเป็นของดิฉัน และตัวดิฉันก็เป็นของเขา เขากำลังเลี้ยงฝูงแพะแกะของเขาท่ามกลางดอกลิลลี่ทั้งหลาย

2:16 My beloved is mine, and I am his: he feedeth among the lilies.

2:17 จนรุ่งสาง และเงาทั้งหลายหนีไปแล้ว ที่รักของดิฉันเอ๋ย ขอหันมา และขอเธอเป็นเหมือนกวางโรหรือกวางหนุ่มบนบรรดาเทือกเขาแห่งเบเธอร์เถิด

2:17 Until the day break, and the shadows flee away, turn, my beloved, and be thou like a roe or a young hart upon the mountains of Bether.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope