กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงซาโลมอน 1 / Song of Solomon 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

การสนทนาระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว
1:1 บทเพลงแห่งบทเพลงทั้งหลาย ซึ่งเป็นของซาโลมอน

Communion of the Bridegroom and the Bride
1:1 The song of songs, which is Solomon's.

1:2 ขอเขาจุบดิฉันด้วยจุบทั้งหลายแห่งปากของเขา เพราะว่าความรักของเธอดีกว่าน้ำองุ่น

1:2 Let him kiss me with the kisses of his mouth: for thy love is better than wine.

1:3 เพราะเหตุกลิ่นหอมแห่งน้ำมันอันดีของเธอ นามของเธอจึงเป็นเหมือนน้ำมันที่ถูกเทออก เพราะฉะนั้นพวกหญิงพรหมจารีจึงรักเธอ

1:3 Because of the savour of thy good ointments thy name is as ointment poured forth, therefore do the virgins love thee.

1:4 ขอพาดิฉันไป พวกเราจะวิ่งตามเธอไป กษัตริย์ได้นำดิฉันเข้าไปในห้องโถงของพระองค์ พวกเราจะดีใจและเปรมปรีดิ์ในตัวเธอ พวกเราจะจดจำความรักของเธอให้ยิ่งกว่าน้ำองุ่น บรรดาคนเที่ยงธรรมก็รักเธอ

1:4 Draw me, we will run after thee: the king hath brought me into his chambers: we will be glad and rejoice in thee, we will remember thy love more than wine: the upright love thee.

1:5 ดิฉันผิวดำ ๆ แต่ว่างดงาม โอ บุตรสาวทั้งหลายแห่งกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย เป็นเหมือนบรรดาเต็นท์ของพวกเคดาร์ เป็นเหมือนม่านทั้งหลายของซาโลมอน

1:5 I am black, but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon.

1:6 อย่ามองดูดิฉัน เพราะดิฉันผิวดำ ๆ เนื่องด้วยแสงได้แดดแผดเผาดิฉัน พวกบุตรแห่งมารดาของดิฉันได้ขึ้งโกรธกับดิฉัน เขาทั้งหลายได้ทำให้ดิฉันเป็นคนดูแลสวนองุ่นทั้งหลาย แต่สวนองุ่นของดิฉันเอง ดิฉันก็ไม่ได้ดูแล

1:6 Look not upon me, because I am black, because the sun hath looked upon me: my mother's children were angry with me; they made me the keeper of the vineyards; but mine own vineyard have I not kept.

1:7 ขอบอกดิฉัน โอ เธอผู้ที่จิตใจของดิฉันรักว่า เธอเลี้ยงฝูงแพะแกะอยู่ที่ไหน เธอให้ฝูงแพะแกะของเธอนอนพักที่ไหนตอนเที่ยงวัน เพราะเหตุใดเล่าดิฉันจึงต้องเป็นเหมือนคนที่หันไปตามบรรดาฝูงแพะแกะของพวกเพื่อนของเธอ

1:7 Tell me, O thou whom my soul loveth, where thou feedest, where thou makest thy flock to rest at noon: for why should I be as one that turneth aside by the flocks of thy companions?

1:8 ถ้าเธอไม่รู้ โอ เธอผู้งามเลิศในท่ามกลางหญิงทั้งหลายเอ๋ย จงไปตามทางของเธอตามรอยเท้าของฝูงแพะแกะ และจงเลี้ยงฝูงลูกแพะแกะของเธอไว้ข้างบรรดาเต็นท์ของพวกคนเลี้ยงแกะเถิด

1:8 If thou know not, O thou fairest among women, go thy way forth by the footsteps of the flock, and feed thy kids beside the shepherds' tents.

1:9 โอ ที่รักของฉันเอ๋ย ฉันขอเปรียบเธอว่าเป็นเหมือนกับกลุ่มม้าในราชรถเหล่านั้นของฟาโรห์

1:9 I have compared thee, O my love, to a company of horses in Pharaoh's chariots.

1:10 แก้มทั้งสองของเธองามพร้อมด้วยอาภรณ์ประดับเพชรพลอย ลำคอของเธอพร้อมด้วยสร้อยทองคำทั้งหลาย

1:10 Thy cheeks are comely with rows of jewels, thy neck with chains of gold.

1:11 พวกฉันจะทำเครื่องประดับทองคำพร้อมกับลูกปัดเงินประกอบสำหรับเธอ

1:11 We will make thee borders of gold with studs of silver.

1:12 ขณะเมื่อกษัตริย์กำลังประทับที่โต๊ะของพระองค์อยู่ น้ำมันแฝกหอมของดิฉันก็ส่งกลิ่นของน้ำมันนั้นฟุ้งไป

1:12 While the king sitteth at his table, my spikenard sendeth forth the smell thereof.

1:13 ที่รักของดิฉันเป็นเหมือนห่อมดยอบสำหรับดิฉัน เขาจะนอนอยู่ตลอดคืนระหว่างสองถันของดิฉัน

1:13 A bundle of myrrh is my wellbeloved unto me; he shall lie all night betwixt my breasts.

1:14 ที่รักของดิฉันเป็นเหมือนช่อดอกเทียนขาวสำหรับดิฉัน ในบรรดาสวนองุ่นแห่งเอนเกดี

1:14 My beloved is unto me as a cluster of camphire in the vineyards of Engedi.

1:15 ดูเถิด เธอสวยงาม ที่รักของฉัน ดูเถิด เธอสวยงาม เธอมีดวงตาดังนกเขา

1:15 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes.

1:16 ดูเถิด เธอสวยงาม ที่รักของฉัน ใช่แล้ว น่าชื่นใจ ที่นอนของเราทั้งสองเขียวสดด้วย

1:16 Behold, thou art fair, my beloved, yea, pleasant: also our bed is green.

1:17 บรรดาคานแห่งบ้านของเราทั้งสองทำด้วยไม้สนซีดาร์ และบรรดาแปของเราทั้งสองนั้นทำด้วยไม้สนสามใบ

1:17 The beams of our house are cedar, and our rafters of fir.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope