กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงซาโลมอน 6 / Song of Solomon 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

คำพูดของเหล่าบุตรสาวแห่งเยรูซาเล็มและเจ้าสาว
6:1 ที่รักของเธอไปไหนเสีย โอ เธอผู้งามล้ำเลิศในท่ามกลางหญิงทั้งหลาย ที่รักของเธอหันไปไหนเล่า เพื่อพวกเราจะไปเสาะหาเขากับเธอ

Daughters of Jerusalem and the Bride Speak
6:1 Whither is thy beloved gone, O thou fairest among women? whither is thy beloved turned aside? that we may seek him with thee.

6:2 ที่รักของดิฉันได้ลงไปยังสวนของเขา ไปยังบรรดาลานแห่งเครื่องเทศทั้งหลาย เพื่อไปเลี้ยงฝูงแพะแกะในลานทั้งหลาย และเพื่อเก็บดอกลิลลี่ทั้งหลาย

6:2 My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices, to feed in the gardens, and to gather lilies.

6:3 ดิฉันเป็นของที่รักของดิฉัน และที่รักของดิฉันก็เป็นของดิฉัน เขากำลังเลี้ยงฝูงแพะแกะอยู่ท่ามกลางดอกลิลลี่ทั้งหลาย

6:3 I am my beloved's, and my beloved is mine: he feedeth among the lilies.

ความสวยงามและความดีของเจ้าสาว
6:4 เธอสวยงาม โอ ที่รักของฉันเอ๋ย เหมือนอย่างเมืองทีรซาห์ งดงามเหมือนกรุงเยรูซาเล็ม น่าคร้ามเกรงเหมือนอย่างกองทัพพร้อมกับบรรดาธงประจำ

How Beautiful and Good the Bride
6:4 Thou art beautiful, O my love, as Tirzah, comely as Jerusalem, terrible as an army with banners.

6:5 ขอเบือนตาของเธอไปจากฉันเถิด เพราะว่าตาของเธอเอาชนะฉันแล้ว ผมของเธอเหมือนอย่างฝูงแพะที่ปรากฏตัวจากภูเขากิเลอาด

6:5 Turn away thine eyes from me, for they have overcome me: thy hair is as a flock of goats that appear from Gilead.

6:6 บรรดาซี่ฟันของเธอเป็นเหมือนฝูงแกะซึ่งขึ้นมาจากการชำระล้าง ในพวกนั้นทุกตัวเกิดลูกแฝด และหามีตัวใดในท่ามกลางพวกมันเป็นหมันไม่

6:6 Thy teeth are as a flock of sheep which go up from the washing, whereof every one beareth twins, and there is not one barren among them.

6:7 ขมับทั้งสองของเธอเป็นเหมือนผลทับทิมชิ้นหนึ่งที่อยู่ภายในปอยผมของเธอ

6:7 As a piece of a pomegranate are thy temples within thy locks.

6:8 มีมเหสีหกสิบองค์ และนางสนมแปดสิบคน และพวกหญิงพรหมจารีนับไม่ถ้วน

6:8 There are threescore queens, and fourscore concubines, and virgins without number.

6:9 นกเขาของฉัน คนงามหมดจดของฉันเป็นแต่คนเดียว เธอเป็นคนเดียวของมารดาของเธอ เธอเป็นลูกรักของผู้ที่คลอดเธอ สาว ๆ ทั้งหลายได้เห็นเธอ และอวยพรเธอ ใช่แล้ว เหล่ามเหสีและเหล่านางสนม และพวกนางก็สรรเสริญเธอ

6:9 My dove, my undefiled is but one; she is the only one of her mother, she is the choice one of her that bare her. The daughters saw her, and blessed her; yea, the queens and the concubines, and they praised her.

6:10 “สาวคนนี้เป็นผู้ใดหนอ ที่มองออกไปเหมือนอย่างอรุโณทัย งดงามเหมือนดวงจันทร์ กระจ่างจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ และน่าคร้ามเกรงเหมือนอย่างกองทัพพร้อมกับบรรดาธงประจำ”

6:10 Who is she that looketh forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners?

6:11 ดิฉันได้ลงเข้าไปในสวนแห่งผลนัททั้งหลาย เพื่อจะดูบรรดาผลไม้เขียวแห่งหุบเขา และเพื่อดูว่าเถาองุ่นงอกงามหรือเปล่าและบรรดาผลทับทิมแตกหน่อแล้วหรือยัง

6:11 I went down into the garden of nuts to see the fruits of the valley, and to see whether the vine flourished, and the pomegranates budded.

6:12 หรือเมื่อดิฉันรู้ตัวแล้ว จิตใจของดิฉันได้กระทำให้ดิฉันเป็นเหมือนบรรดารถรบแห่งอามินาดิบ

6:12 Or ever I was aware, my soul made me like the chariots of Amminadib.

6:13 กลับมาเถิด กลับมาเถิด โอ แม่ชาวชูเลมเอ๋ย กลับมาเถิด กลับมาเถิด เพื่อพวกดิฉันจะได้เชยชมเธอ เธอทั้งหลายจะเห็นอะไรในแม่ชาวชูเลมผู้นี้เล่า ราวกับเป็นกองทัพสองพวก

6:13 Return, return, O Shulamite; return, return, that we may look upon thee. What will ye see in the Shulamite? As it were the company of two armies.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope