กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงซาโลมอน 5 / Song of Solomon 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

คำตอบของเจ้าบ่าว
5:1 ฉันเข้ามาในสวนของฉันแล้ว น้องสาวของฉันเอ๋ย เจ้าสาวของฉันเอ๋ย ฉันมาเก็บเอามดยอบของฉันพร้อมกับเครื่องเทศของฉันแล้ว ฉันรับประทานรวงผึ้งของฉันพร้อมกับน้ำผึ้งของฉันแล้ว ฉันดื่มน้ำองุ่นของฉันพร้อมกับน้ำนมของฉันแล้ว จงรับประทาน โอ สหายทั้งหลายเอ๋ย จงดื่มเถิด ใช่แล้ว จงดื่มให้อิ่มหนำเถิด โอ เธอผู้เป็นที่รักเอ๋ย

The Bridegroom Answers
5:1 I am come into my garden, my sister, my spouse: I have gathered my myrrh with my spice; I have eaten my honeycomb with my honey; I have drunk my wine with my milk: eat, O friends; drink, yea, drink abundantly, O beloved.

เจ้าสาวได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวจึงตื่นขึ้น
5:2 ดิฉันหลับแล้ว แต่ใจของดิฉันยังตื่นอยู่ เป็นเสียงของที่รักของดิฉันที่เคาะอยู่ โดยพูดว่า “จงเปิดประตูให้ฉันเถิด น้องสาวของฉันเอ๋ย ที่รักของฉันเอ๋ย นกเขาของฉันเอ๋ย คนงามหมดจดของฉันเอ๋ย เพราะศีรษะของฉันเต็มไปด้วยน้ำค้าง และบรรดาเส้นผมของฉันเปียกด้วยน้ำค้างทั้งหลายแห่งค่ำคืน”

Hearing the Bridegroom, the Bride Awakes
5:2 I sleep, but my heart waketh: it is the voice of my beloved that knocketh, saying, Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled: for my head is filled with dew, and my locks with the drops of the night.

5:3 ดิฉันเปลื้องเสื้อนอกของดิฉันออกเสียแล้ว ดิฉันจะสวมเสื้อนอกนั้นอีกอย่างไรได้ ดิฉันล้างเท้าของดิฉันแล้ว ดิฉันจะทำให้เท้าของดิฉันเปื้อนอีกอย่างไรได้

5:3 I have put off my coat; how shall I put it on? I have washed my feet; how shall I defile them?

5:4 ที่รักของดิฉันสอดมือของเขาเข้ามาทางรูประตู และส่วนภายในของดิฉันก็กระสันถึงเขา

5:4 My beloved put in his hand by the hole of the door, and my bowels were moved for him.

5:5 ดิฉันลุกขึ้นเพื่อไปเปิดให้ที่รักของดิฉัน และมือของดิฉันหยดด้วยมดยอบ และนิ้วของดิฉันหยดด้วยมดยอบอันหอมบนบรรดาลูกสลักกลอน

5:5 I rose up to open to my beloved; and my hands dropped with myrrh, and my fingers with sweet smelling myrrh, upon the handles of the lock.

เจ้าสาวแสวงหาเจ้าบ่าว
5:6 ดิฉันได้เปิดให้ที่รักของดิฉัน แต่ที่รักของดิฉันได้ถอนตัว และจากไปเสียแล้ว จิตใจของดิฉันมัวตกตะลึงเมื่อเขาพูด ดิฉันได้แสวงหาเขา แต่ดิฉันหาเขาไม่พบ ดิฉันได้ร้องเรียกเขา แต่เขามิได้ขานตอบแก่ดิฉัน

The Bride Seeks the Bridegroom
5:6 I opened to my beloved; but my beloved had withdrawn himself, and was gone: my soul failed when he spake: I sought him, but I could not find him; I called him, but he gave me no answer.

5:7 พวกยามที่ไปทั่วนครนั้นได้พบดิฉัน พวกเขาตีดิฉัน พวกเขาทำให้ดิฉันบาดเจ็บ พวกคนที่รักษาบรรดากำแพงฉกชิงเอาผ้าคลุมหน้าของดิฉันไปจากดิฉัน

5:7 The watchmen that went about the city found me, they smote me, they wounded me; the keepers of the walls took away my veil from me.

5:8 โอ เหล่าบุตรสาวแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย ดิฉันขอกำชับพวกเธอ ถ้าพวกเธอพบที่รักของดิฉัน พวกเธอช่วยบอกเขาทีว่า ดิฉันป่วยเป็นโรครัก

5:8 I charge you, O daughters of Jerusalem, if ye find my beloved, that ye tell him, that I am sick of love.

5:9 ที่รักของเธอวิเศษอะไรไปกว่าที่รักคนอื่น ๆ โอ เธอผู้งามล้ำเลิศในท่ามกลางหญิงทั้งหลาย ที่รักของเธอวิเศษอะไรไปกว่าที่รักของคนอื่น ๆ เล่า เธอถึงกำชับพวกฉันเช่นนั้น

5:9 What is thy beloved more than another beloved, O thou fairest among women? what is thy beloved more than another beloved, that thou dost so charge us?

เจ้าสาวยกย่องเจ้าบ่าว
5:10 ที่รักของดิฉันมีผิวขาวและเปล่งปลั่ง เป็นเอกในท่ามกลางหนึ่งหมื่นคน

The Bride Praises the Bridegroom
5:10 My beloved is white and ruddy, the chiefest among ten thousand.

5:11 ศีรษะของเขาเหมือนอย่างทองคำเนื้อดีที่สุด บรรดาเส้นผมของเขาดกหนาและดำเหมือนนกกา

5:11 His head is as the most fine gold, his locks are bushy, and black as a raven.

5:12 ตาของเขาเหมือนอย่างตาของบรรดานกเขาริมบรรดาแม่น้ำแห่งน้ำทั้งหลาย อาบด้วยน้ำนม และตั้งอยู่พอเหมาะพอเจาะ

5:12 His eyes are as the eyes of doves by the rivers of waters, washed with milk, and fitly set.

5:13 แก้มของเขาเหมือนอย่างลานแห่งเครื่องเทศทั้งหลาย เหมือนบรรดาดอกไม้หวาน ริมฝีปากของเขาเป็นเหมือนบรรดาดอกลิลลี่ ที่กำลังหยดมดยอบหอมหวาน

5:13 His cheeks are as a bed of spices, as sweet flowers: his lips like lilies, dropping sweet smelling myrrh.

5:14 มือของเขาเหมือนอย่างบรรดาวงแหวนทองคำอันประดับด้วยพลอยเขียว ท้องของเขาเหมือนเสางาช้างอันสดใสที่วางทับด้วยไพฑูรย์ทั้งหลาย

5:14 His hands are as gold rings set with the beryl: his belly is as bright ivory overlaid with sapphires.

5:15 ขาของเขาเหมือนอย่างบรรดาเสาแห่งหินอ่อน ตั้งบนฐานทั้งหลายแห่งทองคำเนื้อดี สีหน้าของเขาเหมือนอย่างเลบานอน ประเสริฐอย่างบรรดาไม้สนซีดาร์

5:15 His legs are as pillars of marble, set upon sockets of fine gold: his countenance is as Lebanon, excellent as the cedars.

5:16 ปากของเขาอ่อนหวานที่สุด ใช่แล้ว เขาล้วนแต่น่ารักน่าใคร่ นี่คือที่รักของดิฉัน และนี่เป็นเพื่อนของดิฉัน โอ เหล่าบุตรสาวแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย

5:16 His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope