กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอเฟซัส 6 / Ephesians 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

หน้าที่ของบุตรและบิดามารดา ทาสและนาย
6:1 บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะสิ่งนี้เป็นการถูก

Children, Parents, Servants and Masters
6:1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right.

6:2 ‘จงให้เกียรติแก่บิดาและมารดาของเจ้า’ (ซึ่งเป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มาพร้อมกับพระสัญญา)

6:2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;)

6:3 ‘เพื่อเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุข และเจ้าจะได้มีชีวิตอยู่ยืนนานบนแผ่นดินโลก’

6:3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.

6:4 และพวกท่านผู้เป็นบิดา อย่ายั่วยุบุตรทั้งหลายของตนให้เกิดความโกรธเคือง แต่จงเลี้ยงดูบุตรเหล่านั้นด้วยการอบรมและการตักเตือนขององค์พระผู้เป็นเจ้า

6:4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.

6:5 ทาสทั้งหลาย จงเชื่อฟังคนเหล่านั้นที่เป็นนายของพวกท่านฝ่ายเนื้อหนัง ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น ด้วยความจริงใจของพวกท่านเหมือนอย่างกระทำต่อพระคริสต์

6:5 Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ;

6:6 ไม่ใช่ด้วยการทำแต่ต่อหน้า เหมือนอย่างคนที่ทำให้ชอบใจคน แต่เหมือนอย่างบรรดาผู้รับใช้ของพระคริสต์ โดยการกระทำพระประสงค์ของพระเจ้าจากหัวใจ

6:6 Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;

6:7 โดยกระทำการปรนนิบัติด้วยความประสงค์ดี เหมือนอย่างกระทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และไม่ใช่กระทำต่อมนุษย์

6:7 With good will doing service, as to the Lord, and not to men:

6:8 โดยรู้แล้วว่าความดีประการใดก็ตามที่คนหนึ่งคนใดกระทำ คนนั้นก็จะได้รับสิ่งเดียวกันจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าเขาเป็นทาสหรือเป็นไท

6:8 Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.

6:9 และท่านทั้งหลาย ผู้เป็นนาย จงกระทำอย่างเดียวกันต่อพวกเขา โดยสละทิ้งการขู่เข็ญ โดยรู้แล้วว่า นายของพวกท่านประทับอยู่ในสวรรค์ด้วย และสำหรับพระองค์ไม่มีการทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลย

6:9 And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.

ยุทธภัณฑ์ของคริสเตียน
6:10 สุดท้ายนี้ พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า จงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชแห่งอานุภาพของพระองค์

The Christian's Armor
6:10 Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.

6:11 จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อพวกท่านจะสามารถยืนต่อต้านบรรดายุทธอุบายของพญามารได้

6:11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.

6:12 เพราะว่าพวกเราไม่ได้ปล้ำสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ปล้ำสู้กับบรรดาเทพผู้ครอบครองอาณาจักร กับบรรดาเทพผู้มีอำนาจ กับบรรดาเทพผู้ปกครองความมืดแห่งโลกนี้ กับความชั่วฝ่ายวิญญาณในบรรดาสถานที่สูง

6:12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.

6:13 เหตุฉะนั้นพวกท่านจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อพวกท่านจะสามารถต้านทานในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อกระทำทุกสิ่งแล้ว จะยืนมั่นได้

6:13 Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.

6:14 เหตุฉะนั้นจงยืนมั่น โดยคาดเอวของพวกท่านไว้รอบด้วยความจริง และโดยสวมใส่ทับทรวงป้องกันอกแห่งความชอบธรรม

6:14 Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;

6:15 และเท้าของพวกท่านถูกคาดด้วยการตระเตรียมของข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข

6:15 And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;

6:16 เหนือสิ่งทั้งหมดนี้ โดยการเอาโล่แห่งความเชื่อ ซึ่งด้วยโล่นั้นพวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของผู้ชั่วนั้นเสีย

6:16 Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.

6:17 และจงเอาหมวกเหล็กแห่งความรอด และพระแสงของพระวิญญาณ ซึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้า

6:17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:

จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลา
6:18 โดยอธิษฐานอยู่เสมอด้วยบรรดาคำอธิษฐานและคำวิงวอนในพระวิญญาณ และโดยเฝ้าอยู่ในการนี้ด้วยความขยันหมั่นเพียรทุกอย่างและด้วยคำวิงวอนเพื่อวิสุทธิชนทุกคน

Always Pray in the Spirit
6:18 Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;

6:19 และจงอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะประทานคำพูดให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้อ้าปากของข้าพเจ้าอย่างใจกล้า เพื่อที่จะทำให้ข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐเป็นที่ทราบกัน

6:19 And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,

6:20 เพราะเหตุข่าวประเสริฐนี้เอง ข้าพเจ้าจึงเป็นทูตที่อยู่ในเครื่องพันธนาการ เพื่อข้าพเจ้าจะได้กล่าวอย่างใจกล้าในเครื่องพันธนาการเหล่านี้ ตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าว

6:20 For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.

6:21 แต่เพื่อพวกท่านจะได้ทราบข่าวคราวต่าง ๆ ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างไรด้วย ทีคิกัส ซึ่งเป็นน้องที่รักและเป็นผู้รับใช้อันสัตย์ซื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า จะแจ้งให้พวกท่านทราบทุกสิ่ง

6:21 But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:

6:22 ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งเขาไปหาพวกท่าน ก็เพื่อจุดประสงค์เดียวกันนี้ เพื่อพวกท่านจะได้ทราบถึงข่าวคราวต่าง ๆ ของพวกเรา และเพื่อเขาจะได้ปลอบประโลมใจของพวกท่าน

6:22 Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.

6:23 ขอให้สันติสุขมีแก่พวกพี่น้อง และความรักพร้อมกับความเชื่อ จากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์เจ้า

6:23 Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.

6:24 ขอพระคุณดำรงอยู่กับบรรดาคนที่รักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราด้วยความจริงใจ เอเมน [เขียนถึงชาวเอเฟซัสจากกรุงโรม ส่งโดยทีคิกัส]

6:24 Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. [To the Ephesians written from Rome, by Tychicus.]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope