best free website creator

คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช

อาจารย์ ฟีลิป โพ้ป และครอบครัว

ติดต่อทาง Facebook : คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช

ที่อยู่ใหม่ของคริสตจักร

คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช
686 หมู่ 3 ซอยตาอูพัฒนา 2
ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ติดต่อกับคริสตจักร

หมายเลขโทรศัพย์ (093) 478-7219


เชิญมาร่วมประชุมกับพวกเรา

วันอาทิตย์ เวลา 09.30-12.00 น.

ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกๆคน
ทั้งผู้ใหญ่ อนุชน และเด็กๆ