best free website creator

คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช

อาจารย์ Aguinaldo และอาจารย์ Bel

ติดต่อทาง Facebook : คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช

ที่อยู่ใหม่ของคริสตจักร

คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราช
686 หมู่ 3 ซอยตาอูพัฒนา 2
ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ติดต่อกับคริสตจักร

อาจารย์ Aguinaldo (093) 478-7219
อาจารย์ Bel (061) 102-7329

เชิญมาร่วมประชุมกับพวกเรา

วันอาทิตย์ เวลา 09.30-12.00 น.
ประชุมนมัสการพระเจ้า

วันศุกร์ เวลา 18.30-19.30 น.
ประชุมศึกษาพระคัมภีร์
และประชุมอธิษฐาน

ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกๆคน
ทั้งผู้ใหญ่ อนุชน และเด็กๆ