best free website creator

คริสตจักรแบ๊พติสเชียงราย

อ.เจ และครอบครัว

ที่อยู่ของคริสตจักร

คริสตจักรแบ๊พติสเชียงราย
196 หมู่ 2
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย 57210

ติดต่อกับคริสตจักร

หมายเลขโทรศัพย์ (096) 691-3923


เชิญมาร่วมประชุมกับพวกเรา

วันอาทิตย์ เวลา 16.00-17.00 น.

ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกๆคน
ทั้งผู้ใหญ่ อนุชน และเด็กๆ