best free website creator

คริสตจักรบัพติศใหม่ชัยภูมิ

อาจารย์ Aguinaldo และอาจารย์ Bel

ติดต่อทาง Facebook : คริสตจักรบัพติศใหม่ชัยภูมิ

ที่อยู่ใหม่ของคริสตจักร

คริสตจักรบัพติศใหม่ชัยภูมิ
52/291 ถนนโนนไฮ ซอย 14
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000

ติดต่อกับคริสตจักร

อาจารย์ Aguinaldo (093) 478-7219
อาจารย์ Bel (061) 102-7329

เชิญมาร่วมประชุมกับพวกเรา

วันอาทิตย์ เวลา 15.00-16.00 น.
ประชุมศึกษาพระคัมภีร์

วันอาทิตย์ เวลา 16.00-17.30 น.
ประชุมนมัสการพระเจ้า

วันพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น.
ประชุมอธิษฐาน

ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกๆคน
ทั้งผู้ใหญ่ อนุชน และเด็กๆ