กลับหน้าแรก / Main Menu

 

นางรูธ 3 / Ruth 3

[1] [2] [3] [4]

นาโอมีวางแผนให้รูธสมรสกับโบอาส
3:1 แล้วนาโอมีแม่สามีของนางพูดกับนางว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย แม่จะหาที่พักพิงให้ลูก เพื่อลูกจะได้มีความสุขไม่ควรหรือ

Naomi Plans Marriage for Ruth
3:1 Then Naomi her mother in law said unto her, My daughter, shall I not seek rest for thee, that it may be well with thee?

3:2 และโบอาสผู้ที่ลูกไปกับพวกสาวใช้ของเขานั้น เป็นญาติของเรามิใช่หรือ ดูเถิด คืนวันนี้เขาจะซัดข้าวบาร์เลย์ที่ลานนวดข้าว

3:2 And now is not Boaz of our kindred, with whose maidens thou wast? Behold, he winnoweth barley to night in the threshingfloor.

3:3 ฉะนั้น ลูกจงอาบน้ำ และทาน้ำมันที่ตัวลูก และสวมเครื่องแต่งกายของลูก และลูกจงลงไปที่ลานนวดข้าว แต่อย่าให้เขาเห็นลูก จนกว่าเขาจะรับประทานและดื่มเสร็จแล้ว

3:3 Wash thyself therefore, and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down to the floor: but make not thyself known unto the man, until he shall have done eating and drinking.

3:4 และต่อมา เมื่อเขานอนลงแล้ว ลูกจงสังเกตสถานที่ที่เขาจะนอนลงนั้นไว้ให้ดี และลูกจงเข้าไป และเปิดผ้าคลุมเท้าของเขาขึ้น และลูกจงนอนลง และเขาจะบอกลูกว่าลูกจะต้องทำประการใด”

3:4 And it shall be, when he lieth down, that thou shalt mark the place where he shall lie, and thou shalt go in, and uncover his feet, and lay thee down; and he will tell thee what thou shalt do.

3:5 และรูธพูดกับนาโอมีว่า “ทุกสิ่งที่แม่พูดกับลูก ลูกก็จะกระทำตาม”

3:5 And she said unto her, All that thou sayest unto me I will do.

3:6 และนางได้ลงไปยังลานนวดข้าว และกระทำตามทุกสิ่งที่แม่สามีของนางสั่งให้นางกระทำ

3:6 And she went down unto the floor, and did according to all that her mother in law bade her.

3:7 และเมื่อโบอาสรับประทานและดื่มเสร็จแล้ว และจิตใจของท่านร่าเริงยินดี ท่านก็ไปนอนลงที่ตอนท้ายของกองข้าวนั้น และนางได้ย่องเข้ามา และเปิดผ้าคลุมเท้าของท่านขึ้น แล้วนางก็นอนลง

3:7 And when Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of corn: and she came softly, and uncovered his feet, and laid her down.

รูธอ้างว่าโบอาสเป็นญาติใกล้ชิด
3:8 และต่อมาพอถึงเที่ยงคืน ชายคนนั้นก็ตกใจกลัวและสะดุ้งตัว และดูเถิด มีผู้หญิงมานอนอยู่ที่เท้าของท่าน

Ruth Claims Boaz as Near Kinsman
3:8 And it came to pass at midnight, that the man was afraid, and turned himself: and, behold, a woman lay at his feet.

3:9 และท่านพูดว่า “เจ้าเป็นใคร” และนางตอบว่า “ข้าพเจ้าคือรูธหญิงคนใช้ของท่าน ขอให้ท่านกางชายเสื้อของท่านห่มหญิงคนใช้ของท่าน เพราะท่านเป็นญาติใกล้ชิด”

3:9 And he said, Who art thou? And she answered, I am Ruth thine handmaid: spread therefore thy skirt over thine handmaid; for thou art a near kinsman.

3:10 และท่านกล่าวว่า “ลูกสาวของเราเอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่เจ้าเถิด เพราะความกรุณาคุณของเจ้าครั้งหลังนี้ก็ใหญ่ยิ่งกว่าครั้งก่อน ด้วยว่าเจ้ามิได้ไปหาคนหนุ่ม ไม่ว่ายากจนหรือมั่งมี

3:10 And he said, Blessed be thou of the LORD, my daughter: for thou hast shewed more kindness in the latter end than at the beginning, inasmuch as thou followedst not young men, whether poor or rich.

3:11 และบัดนี้ ลูกสาวของเราเอ๋ย อย่ากลัวเลย สิ่งที่เจ้าขอร้องเราจะกระทำตามทุกอย่าง ด้วยว่าบรรดาชาวเมืองแห่งนครของเราทราบดีอยู่ว่าเจ้าเป็นหญิงที่มีคุณความดี

3:11 And now, my daughter, fear not; I will do to thee all that thou requirest: for all the city of my people doth know that thou art a virtuous woman.

3:12 และบัดนี้ ก็เป็นความจริงด้วยที่เราเป็นญาติใกล้ชิด แต่ยังมีญาติอีกคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกว่าเรา

3:12 And now it is true that I am thy near kinsman: howbeit there is a kinsman nearer than I.

3:13 คืนนี้จงพักอยู่ที่นี่ก่อน และในตอนเช้าพรุ่งนี้ ถ้าผู้นั้นจะทำหน้าที่ของญาติเพื่อเจ้าก็ดีแล้ว ให้เขาทำหน้าที่ของญาติ แต่ถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะทำหน้าที่ของญาติเพื่อเจ้า พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด แล้วเราจะทำหน้าที่ของญาติเพื่อเจ้าแน่ฉันนั้น จงนอนพักเถิดจนกว่าจะรุ่งเช้า”

3:13 Tarry this night, and it shall be in the morning, that if he will perform unto thee the part of a kinsman, well; let him do the kinsman's part: but if he will not do the part of a kinsman to thee, then will I do the part of a kinsman to thee, as the LORD liveth: lie down until the morning.

3:14 และนางได้นอนพักอยู่ที่เท้าของท่านจนรุ่งเช้า และนางก็ลุกขึ้นก่อนที่คนจะรู้หน้ากันได้ และท่านพูดว่า “อย่าให้ใครรู้ว่ามีผู้หญิงมาที่ลานนวดข้าว”

3:14 And she lay at his feet until the morning: and she rose up before one could know another. And he said, Let it not be known that a woman came into the floor.

3:15 ท่านพูดด้วยว่า “จงเอาผ้าคลุมที่เจ้าใช้อยู่นั้นคลี่ออก” และเมื่อนางคลี่ผ้าคลุมนั้นออกแล้ว ท่านก็ตวงข้าวบาร์เลย์หกทะนานและวางใส่บ่าให้นาง และนางได้เข้าไปในนคร

3:15 Also he said, Bring the vail that thou hast upon thee, and hold it. And when she held it, he measured six measures of barley, and laid it on her: and she went into the city.

3:16 และเมื่อนางมาถึงแม่สามีของนาง แม่สามีพูดว่า “เจ้าเป็นใคร ลูกสาวของแม่หรือเปล่า” และนางได้เล่าตามที่ท่านได้ปฏิบัติกับนางให้แม่สามีฟังทุกอย่าง

3:16 And when she came to her mother in law, she said, Who art thou, my daughter? And she told her all that the man had done to her.

3:17 และนางพูดว่า “ท่านให้ข้าวบาร์เลย์หกทะนานนี้แก่ลูก ด้วยว่าท่านได้พูดกับลูกว่า ‘อย่ากลับไปหาแม่สามีของเจ้ามือเปล่าเลย’”

3:17 And she said, These six measures of barley gave he me; for he said to me, Go not empty unto thy mother in law.

3:18 ดังนั้น แม่สามีพูดว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงนั่งอยู่เฉย ๆ เถิด จนกว่าลูกจะทราบว่าเรื่องจะลงเอยอย่างไร เพราะว่าชายผู้นั้นจะไม่หยุดเลยจนกว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จในวันนี้”

3:18 Then said she, Sit still, my daughter, until thou know how the matter will fall: for the man will not be in rest, until he have finished the thing this day.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope