กลับหน้าแรก / Main Menu

 

นางรูธ 2 / Ruth 2

[1] [2] [3] [4]

รูธเก็บรวงข้าวตกในนาของโบอาส
2:1 และนาโอมีมีญาติฝ่ายสามีของตนคนหนึ่ง เป็นคนมั่งคั่งมาก ครอบครัวเดียวกันกับเอลีเมเลค และชื่อของท่านคือโบอาส

Ruth Gleans in the Field of Boaz
2:1 And Naomi had a kinsman of her husband's, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech; and his name was Boaz.

2:2 และรูธชาวโมอับพูดกับนาโอมีว่า “บัดนี้ขอให้ลูกไปที่ทุ่งนา และเก็บรวงข้าวตกตามหลังผู้ที่มีสายตากรุณาต่อลูก” และนาโอมีพูดกับนางว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงไปเถิด”

2:2 And Ruth the Moabitess said unto Naomi, Let me now go to the field, and glean ears of corn after him in whose sight I shall find grace. And she said unto her, Go, my daughter.

2:3 และนางก็ออกไป และต่อมาได้เดินตามหลังพวกคนเกี่ยวข้าวเพื่อคอยเก็บข้าวตก และบังเอิญนางเข้าไปบริเวณทุ่งนาที่เป็นของโบอาส ผู้ซึ่งเป็นญาติของเอลีเมเลค

2:3 And she went, and came, and gleaned in the field after the reapers: and her hap was to light on a part of the field belonging unto Boaz, who was of the kindred of Elimelech.

รูธพบกับโบอาสญาติผู้มั่งคั่ง
2:4 และดูเถิด โบอาสมาจากเมืองเบธเลเฮม และพูดกับพวกคนเกี่ยวข้าวว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้าเถิด” และเขาทั้งหลายตอบท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรท่านเถิด”

Young Widow Meets Rich Kinsman Boaz
2:4 And, behold, Boaz came from Bethlehem, and said unto the reapers, The LORD be with you. And they answered him, The LORD bless thee.

2:5 แล้วโบอาสได้พูดกับคนใช้ของตนซึ่งเป็นหัวหน้าพวกคนเกี่ยวข้าวนั้นว่า “หญิงสาวคนนี้เป็นคนของใคร”

2:5 Then said Boaz unto his servant that was set over the reapers, Whose damsel is this?

2:6 และคนใช้ซึ่งเป็นหัวหน้าพวกคนเกี่ยวข้าวได้ตอบและกล่าวว่า “นางเป็นหญิงสาวชาวโมอับที่กลับมาจากแผ่นดินแห่งโมอับพร้อมกับนาโอมี

2:6 And the servant that was set over the reapers answered and said, It is the Moabitish damsel that came back with Naomi out of the country of Moab:

2:7 และนางพูดว่า ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขออนุญาตให้ข้าพเจ้าเดินตามพวกคนเกี่ยวข้าวและเก็บข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวด้วยเถิด’ ดังนั้นนางจึงมา และเก็บข้าวตกตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงบัดนี้ เว้นแต่นางได้พักบ้างเล็กน้อยที่โรงนา”

2:7 And she said, I pray you, let me glean and gather after the reapers among the sheaves: so she came, and hath continued even from the morning until now, that she tarried a little in the house.

2:8 แล้วโบอาสได้พูดกับรูธว่า “ลูกสาวของเราเอ๋ย เจ้าจงฟังเถิด อย่าไปเก็บข้าวตกที่ทุ่งนาอื่น หรือทิ้งทุ่งนานี้ไปเสีย แต่จงอยู่ใกล้ ๆ พวกสาวใช้ของเรา

2:8 Then said Boaz unto Ruth, Hearest thou not, my daughter? Go not to glean in another field, neither go from hence, but abide here fast by my maidens:

2:9 จงให้ตาของเจ้ามองดูตามทุ่งนาที่เขาทั้งหลายกำลังเก็บเกี่ยวอยู่นั้น และเจ้าจงติดตามพวกเขาไป เราได้กำชับพวกคนหนุ่ม ๆ มิให้ล่วงเกินเจ้าแล้วมิใช่หรือ และเมื่อเจ้ากระหายน้ำก็เชิญไปที่หม้อน้ำเหล่านั้น และดื่มน้ำซึ่งคนหนุ่ม ๆ ตักไว้”

2:9 Let thine eyes be on the field that they do reap, and go thou after them: have I not charged the young men that they shall not touch thee? and when thou art athirst, go unto the vessels, and drink of that which the young men have drawn.

2:10 ดังนั้น นางก็ซบหน้าน้อมตัวลงถึงดินและพูดกับท่านว่า “ทำไมข้าพเจ้าจึงได้รับความกรุณาในสายตาของท่าน ท่านจึงเอาใจใส่ข้าพเจ้าในเมื่อข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงคนต่างชาติ”

2:10 Then she fell on her face, and bowed herself to the ground, and said unto him, Why have I found grace in thine eyes, that thou shouldest take knowledge of me, seeing I am a stranger?

2:11 โบอาสตอบและพูดกับนางว่า “บรรดาสิ่งที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อแม่สามีของเจ้าตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้น มีคนมาชี้แจงให้เราฟังหมดแล้ว ทั้งบอกด้วยว่า เจ้ายอมจากบิดามารดาของเจ้าและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้า และมาอยู่กับชนชาติที่เจ้าไม่รู้จักมาก่อน

2:11 And Boaz answered and said unto her, It hath fully been shewed me, all that thou hast done unto thy mother in law since the death of thine husband: and how thou hast left thy father and thy mother, and the land of thy nativity, and art come unto a people which thou knewest not heretofore.

2:12 ขอพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนการงานของเจ้าเถิด และขอให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาวางใจอยู่ใต้ปีกของพระองค์นั้น ประทานบำเหน็จอันบริบูรณ์ให้แก่เจ้า”

2:12 The LORD recompense thy work, and a full reward be given thee of the LORD God of Israel, under whose wings thou art come to trust.

2:13 แล้วรูธได้กล่าวว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของท่าน เพราะท่านได้ปลอบประโลมใจข้าพเจ้า และเพราะท่านได้กล่าวคำที่แสดงความเมตตากรุณาต่อหญิงคนใช้ของท่าน ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนคนหนึ่งในพวกหญิงคนใช้ของท่าน”

2:13 Then she said, Let me find favour in thy sight, my lord; for that thou hast comforted me, and for that thou hast spoken friendly unto thine handmaid, though I be not like unto one of thine handmaidens.

2:14 และโบอาสกล่าวแก่นางว่า “เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเชิญเจ้ามาที่นี่เถิด และรับประทานขนมปัง และจิ้มอาหารของเจ้าในน้ำส้มเถิด” แล้วนางได้นั่งลงข้าง ๆ พวกคนเกี่ยวข้าว และโบอาสส่งข้าวคั่วให้นาง และนางก็รับประทานจนอิ่ม และยังมีเหลืออยู่

2:14 And Boaz said unto her, At mealtime come thou hither, and eat of the bread, and dip thy morsel in the vinegar. And she sat beside the reapers: and he reached her parched corn, and she did eat, and was sufficed, and left.

2:15 และเมื่อนางลุกขึ้นไปเก็บข้าวตก โบอาสก็บัญชาพวกชายหนุ่มของท่านว่า “จงยอมให้นางเก็บข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าว และอย่าได้ดูหมิ่นนางเลย

2:15 And when she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean even among the sheaves, and reproach her not:

2:16 และจงดึงข้าวออกจากฟ่อนทิ้งไว้ให้นางบ้างเพื่อนางจะได้เก็บข้าวตก และอย่าต่อว่านางเลย”

2:16 And let fall also some of the handfuls of purpose for her, and leave them, that she may glean them, and rebuke her not.

2:17 ดังนั้น นางก็เก็บข้าวตกในทุ่งนาจนถึงเวลาเย็น และนวดข้าวที่นางเก็บมาได้นั้น และได้ข้าวบาร์เลย์ประมาณหนึ่งเอฟาห์

2:17 So she gleaned in the field until even, and beat out that she had gleaned: and it was about an ephah of barley.

2:18 และนางยกข้าวนั้นขึ้นและเข้าไปในนคร และแม่สามีของนางก็เห็นข้าวที่นางได้เก็บมานั้น และนางเอาอาหารที่เหลืออยู่เมื่อนางรับประทานอิ่มแล้วนั้นให้แก่แม่สามีด้วย

2:18 And she took it up, and went into the city: and her mother in law saw what she had gleaned: and she brought forth, and gave to her that she had reserved after she was sufficed.

2:19 และแม่สามีของนางกล่าวแก่นางว่า “วันนี้ลูกไปเก็บข้าวตกที่ไหน และลูกไปทำงานที่ไหน ขอให้ชายที่เอาใจใส่ลูกได้รับพระพรเถิด” และนางได้เล่าให้แม่สามีของนางฟังว่า นางไปทำงานกับผู้ใด และพูดว่า “ชื่อของผู้ชายที่ลูกไปทำงานด้วยในวันนี้คือ โบอาส”

2:19 And her mother in law said unto her, Where hast thou gleaned to day? and where wroughtest thou? blessed be he that did take knowledge of thee. And she shewed her mother in law with whom she had wrought, and said, The man's name with whom I wrought to day is Boaz.

2:20 และนาโอมีได้พูดกับลูกสะใภ้ของนางว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่เขาเถิด พระกรุณาของพระองค์ไม่เคยขาดจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้ว” และนาโอมีกล่าวแก่นางว่า “ชายคนนั้นเป็นญาติของพวกเรา เขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของพวกเรา”

2:20 And Naomi said unto her daughter in law, Blessed be he of the LORD, who hath not left off his kindness to the living and to the dead. And Naomi said unto her, The man is near of kin unto us, one of our next kinsmen.

2:21 และรูธชาวโมอับกล่าวว่า “ท่านยังพูดกับลูกด้วยว่า ‘เจ้าจงอยู่ใกล้คนหนุ่ม ๆ ของเราไว้จนกว่าพวกเขาจะเกี่ยวข้าวของเราเสร็จ’”

2:21 And Ruth the Moabitess said, He said unto me also, Thou shalt keep fast by my young men, until they have ended all my harvest.

2:22 และนาโอมีพูดกับรูธลูกสะใภ้ของนางว่า “ดีแล้ว ลูกสาวของแม่เอ๋ย ที่เจ้าจะไปทำงานกับพวกสาวใช้ของเขา เพื่อว่าพวกเขาจะไม่พบเจ้าในทุ่งนาอื่น ๆ”

2:22 And Naomi said unto Ruth her daughter in law, It is good, my daughter, that thou go out with his maidens, that they meet thee not in any other field.

2:23 ดังนั้น นางได้อยู่ใกล้พวกสาวใช้ของโบอาสเพื่อเก็บข้าวตกจนสิ้นฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์และฤดูเกี่ยวข้าวสาลี และนางก็อาศัยอยู่กับแม่สามีของนาง

2:23 So she kept fast by the maidens of Boaz to glean unto the end of barley harvest and of wheat harvest; and dwelt with her mother in law.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope