ครอบครัวกับพระเจ้า

หนังสือเล่มนี้มีบทเรียนสำหรับทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ มีบทเรียนพอใช้สำหรับเวลาสามปี
โดยมีเป้าหมายให้ช่วยคริสเตียนเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ
เขียนโดยอาจารย์ Timothy E. Ward และอาจารย์ Sam Strickland

35 บาท ต่อเล่ม หรือ 140 บาท ต่อ 1 ชุด (36 เล่ม) สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายการของหนังสือในชุดนี้

(35 บาท - $1.00 - ต่อเล่มสำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

ถ้าอยากซื้อหนังสือครอบครัวกับพระเจ้า
โดยโอนเงินเข้าบัญชีของอ.ฟีลิป โฟ้ป
กรุณาติดต่อ อ.ฟีลิป โฟ้ป ทางอีเมล์

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้ออย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ ( ผ่านทาง PayPal )

หมายเหตุ: เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ถ้าใช้บัตรเครดิตจากต่างประเทศ PayPal ต้องการให้คุณส่งสินค้าไปยังที่อยู่ในประเทศนั้น
ดังนั้นเมื่อสั่งซื้อหนังสือครอบครัวกับพระเจ้าส่งไปยังที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ของตนเองในต่างประเทศนั้น
แล้วส่งอีเมล์ไปให้อาจารย์ฟีลิป โพ้ป พร้อมกับที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องการส่ง
หนังสือครอบครัวกับพระเจ้านั้น และเราจะส่งไปยังที่อยู่นั้น

ติดต่อ อ.ฟีลิป โพ้ป ทางอีเมล์

(140 บาท - $4.00 - ต่อ 1 ชุด (36 เล่ม) สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

ถ้าอยากซื้อหนังสือครอบครัวกับพระเจ้า
โดยโอนเงินเข้าบัญชีของอ.ฟีลิป โฟ้ป
กรุณาติดต่อ อ.ฟีลิป โฟ้ป ทางอีเมล์

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้ออย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ ( ผ่านทาง PayPal )

หมายเหตุ: เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ถ้าใช้บัตรเครดิตจากต่างประเทศ PayPal ต้องการให้คุณส่งสินค้าไปยังที่อยู่ในประเทศนั้น
ดังนั้นเมื่อสั่งซื้อหนังสือครอบครัวกับพระเจ้าส่งไปยังที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ของตนเองในต่างประเทศนั้น
แล้วส่งอีเมล์ไปให้อาจารย์ฟีลิป โพ้ป พร้อมกับที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องการส่ง
หนังสือครอบครัวกับพระเจ้านั้น และเราจะส่งไปยังที่อยู่นั้น

ติดต่อ อ.ฟีลิป โพ้ป ทางอีเมล์

($2.00 ต่อเล่มสำหรับการขนส่งสินค้าไปประเทศสหรัฐอเมริกา)

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้ออย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ ( ผ่านทาง PayPal )

($10.00 ต่อ 1 ชุด (36 เล่ม) สำหรับการขนส่งสินค้าไปประเทศสหรัฐอเมริกา)

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้ออย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ ( ผ่านทาง PayPal )

($14.00 - ต่อเล่มสำหรับการขนส่งสินค้าไปประเทศอื่น ๆ)

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้ออย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ ( ผ่านทาง PayPal )

($24.00 ต่อ 1 ชุด (36 เล่ม) สำหรับการขนส่งสินค้าไปประเทศอื่น ๆ)

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้ออย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ ( ผ่านทาง PayPal )