Welcome to the Thailand Home Page

หน้าแรก
คริสตจักร
งานรับใช้
หนังสือ
จดหมาย
ติดต่อ
รูปภาพ
พระคัมภีร์
การศึกษา
บทเรียน
หน้าอื่น ๆ

ขอให้เป็นพระพรกับมิชชันนารีและเขียนถึงพวกเขาในวันนี้!!

"ข่าวดีจากเมืองไกล ก็เหมือนน้ำเย็นที่ให้แก่คนกระหาย" สุภาษิต 25:25

 

ที่อยู่ในประเทศไทย

THE BASE Height – อุดรธานี

99/317 ถนนวัฒนานุวงศ์

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง

จ.อุดรธานี 41000

 

ที่อยู่ในสหรัฐอาเมริกา

11802 Dakar Drive

Houston, Texas  77065

 

ที่อยู่ขององค์การมิชชันของพวกเรา

BAPTIST INTERNATIONAL MISSIONS, INC.

P. O. Box 9

Harrison, Tennessee  37341

 

ติดต่อ อ.ฟีลิป โพ้ป ทางอีเมล์