Welcome to the Thailand Home Page

หน้าแรก
คริสตจักร
งานรับใช้
หนังสือ
จดหมาย
ติดต่อ
รูปภาพ
พระคัมภีร์
การศึกษา
บทเรียน
หน้าอื่น ๆ

ขอให้เป็นพระพรกับมิชชันนารีและเขียนถึงพวกเขาในวันนี้!!

"ข่าวดีจากเมืองไกล ก็เหมือนน้ำเย็นที่ให้แก่คนกระหาย" สุภาษิต 25:25

 

ที่อยู่ในประเทศไทย

คริสตจักรแบ๊พติสโคราช

454 หมู่ 10 ถนนคลองส่งน้ำ

ต.สุรนารี อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

 

ที่อยู่ในสหรัฐอาเมริกา

11802 Dakar Drive

Houston, Texas  77065

 

ที่อยู่ขององค์การมิชชันของพวกเรา

BAPTIST INTERNATIONAL MISSIONS, INC.

P. O. Box 9

Harrison, Tennessee  37341

 

ติดต่อ อ.ฟีลิป โพ้ป ทางอีเมล์