best free website creator

คริสตจักรแบ๊พติสต์ชัยนาท

อ.นักรบ ฟ้าสวรรค์ยินดี

ที่อยู่ของคริสตจักร

คริสตจักรแบ๊พติสต์ชัยนาท
110 ซอยเทศบาล 3
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000

ติดต่อกับคริสตจักร

หมายเลขโทรศัพย์ (056) 414-990


เชิญมาร่วมประชุมกับพวกเรา

วันอาทิตย์ เวลา 9.30-11.30 น.

วันพุธ เวลา 17.30-18.30 น.

ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกๆคน
ทั้งผู้ใหญ่ อนุชน และเด็กๆ