กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงซาโลมอน 6 / Song of Solomon 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

คำพูดของพวกบุตรสาวแห่งเยรูซาเล็มและเจ้าสาว
6:1 โอ แม่สาวงามล้ำเลิศในท่ามกลางสาวอื่น ๆ คู่รักของเธอไปไหนเสีย คู่รักของเธอกลับไปไหนเสียแล้วเล่า เพื่อพวกเราจะไปเสาะหาเขากับเธอ

Daughters of Jerusalem and the Bride Speak
6:1 Whither is thy beloved gone, O thou fairest among women? whither is thy beloved turned aside? that we may seek him with thee.

6:2 ที่รักของดิฉันลงไปยังสวนของเขาเพื่อจะไปที่ลานปลูกไม้สีเสียด และเพื่อจะไปเลี้ยงฝูงสัตว์ในสวนกับเพื่อจะเก็บดอกลิลลี่

6:2 My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices, to feed in the gardens, and to gather lilies.

6:3 ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉัน และที่รักก็เป็นของดิฉัน เขาเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ท่ามกลางหมู่ดอกลิลลี่

6:3 I am my beloved's, and my beloved is mine: he feedeth among the lilies.

ความงามและความดีของเจ้าสาว
6:4 โอ ที่รักของฉันเอ๋ย แม่ช่างสวยงามประหนึ่งเมืองทีรซาห์และงามเย็นตาดังเยรูซาเล็ม แม่เป็นสง่าน่าคร้ามเกรงดังกองทัพมีธงประจำ

How Beautiful and Good the Bride
6:4 Thou art beautiful, O my love, as Tirzah, comely as Jerusalem, terrible as an army with banners.

6:5 ขอเบือนเนตรไปจากฉันเถอะ เพราะว่าฉันแพ้นัยน์ตาของเธอแล้ว ผมของน้องดุจฝูงแพะที่เคลื่อนมาตามเนินลาดภูเขากิเลอาด

6:5 Turn away thine eyes from me, for they have overcome me: thy hair is as a flock of goats that appear from Gilead.

6:6 ซี่ฟันของเธอดังฝูงแกะตัวเมียเพิ่งขึ้นมาจากการชำระล้าง มีลูกแฝดติดมาทุกตัว และหามีตัวใดเป็นหมันไม่

6:6 Thy teeth are as a flock of sheep which go up from the washing, whereof every one beareth twins, and there is not one barren among them.

6:7 ขมับของเธอเหมือนผลทับทิมผ่าซีกอยู่ในผ้าคลุม

6:7 As a piece of a pomegranate are thy temples within thy locks.

6:8 มีมเหสีหกสิบองค์ และนางสนมแปดสิบคน พวกหญิงพรหมจารีอีกมากเหลือจะคณนา

6:8 There are threescore queens, and fourscore concubines, and virgins without number.

6:9 แม่นกเขาของฉัน แม่คนงามหมดจดของฉัน เป็นคนเดียว เธอเป็นคนเดียวของมารดา เป็นหัวรักหัวใคร่ของผู้คลอดเธอ สาว ๆ ทั้งหลายเห็นเธอ และเรียกเธอว่า ผาสุก ทั้งเหล่ามเหสีและเหล่านางสนมก็สรรเสริญเยินยอเธอว่า

6:9 My dove, my undefiled is but one; she is the only one of her mother, she is the choice one of her that bare her. The daughters saw her, and blessed her; yea, the queens and the concubines, and they praised her.

6:10 “แม่สาวคนนี้เป็นผู้ใดหนอ เมื่อมองลงก็ดังอรุโณทัย แจ่มจรัสดังดวงจันทร์ กระจ่างจ้าดังดวงสุริยัน สง่าน่าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจำ”

6:10 Who is she that looketh forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners?

6:11 ดิฉันลงไปในสวนผลนัท เพื่อจะดูหมู่ไม้เขียวตามหุบเขาว่าเถาองุ่นมีดอกตูมออกหรือเปล่า และเพื่อจะดูว่าผลทับทิมมีดอกแล้วหรือยัง

6:11 I went down into the garden of nuts to see the fruits of the valley, and to see whether the vine flourished, and the pomegranates budded.

6:12 เมื่อดิฉันยังไม่ทันรู้ตัว จิตใจของดิฉันได้กระทำให้ดิฉันเหมือนรถม้าแห่งอามินาดิบ

6:12 Or ever I was aware, my soul made me like the chariots of Amminadib.

6:13 กลับมาเถอะ กลับมาเถิด โอ แม่ชาวชูเลมจ๋า กลับมาเถิด กลับมาเถอะจ๊ะ เพื่อพวกดิฉันจะได้เธอไว้ชมเชย นี่กระไรนะ เธอทั้งหลายจงมองตัวแม่ชาวชูเลม ดังกองทัพสองพวก

6:13 Return, return, O Shulamite; return, return, that we may look upon thee. What will ye see in the Shulamite? As it were the company of two armies.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope