กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 6 / 2 Samuel 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดทรงมีพระประสงค์อัญเชิญหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุงเยรูซาเล็ม
6:1 อีกครั้งหนึ่ง ดาวิดทรงรวบรวมบรรดาคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วได้สามหมื่นคน

David Seeks to Bring Ark to Jerusalem
6:1 Again, David gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand.

6:2 และดาวิดทรงลุกขึ้นไปกับประชากรทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์จากบาอาเลแห่งยูดาห์ เพื่อทรงอัญเชิญหีบแห่งพระเจ้าขึ้นมาจากที่นั่น ซึ่งเรียกตามพระนามคือพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ

6:2 And David arose, and went with all the people that were with him from Baale of Judah, to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the LORD of hosts that dwelleth between the cherubims.

6:3 และเขาทั้งหลายก็เอาเกวียนใหม่บรรทุกหีบแห่งพระเจ้า และอัญเชิญหีบออกมาจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่ที่เมืองกิเบอาห์ และอุสซาห์กับอาหิโยบุตรชายทั้งสองของอาบีนาดับเป็นผู้นำเกวียนใหม่เล่มนั้น

6:3 And they set the ark of God upon a new cart, and brought it out of the house of Abinadab that was in Gibeah: and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drave the new cart.

6:4 และเขาทั้งหลายอัญเชิญหีบออกมาจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่ที่เมืองกิเบอาห์ และพวกเขาไปพร้อมกับหีบแห่งพระเจ้า และอาหิโยเดินนำหน้าหีบ

6:4 And they brought it out of the house of Abinadab which was at Gibeah, accompanying the ark of God: and Ahio went before the ark.

6:5 และดาวิดกับวงศ์วานของอิสราเอลทั้งสิ้นได้ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ด้วยใช้เครื่องดนตรีทุกชนิดซึ่งทำด้วยไม้สนสามใบ คือพิณเขาคู่และพิณใหญ่ รำมะนา กรับ และฉาบ

6:5 And David and all the house of Israel played before the LORD on all manner of instruments made of fir wood, even on harps, and on psalteries, and on timbrels, and on cornets, and on cymbals.

6:6 และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดข้าวของนาโคน อุสซาห์ก็เหยียดมือออกแตะต้องหีบแห่งพระเจ้าและจับหีบนั้นไว้เพราะวัวสะดุด

6:6 And when they came to Nachon's threshingfloor, Uzzah put forth his hand to the ark of God, and took hold of it; for the oxen shook it.

6:7 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้เกิดขึ้นกับอุสซาห์ และพระเจ้าทรงประหารเขาเสียเพราะความผิดพลาดของเขานั้น และเขาได้สิ้นชีวิตที่นั่นข้างหีบแห่งพระเจ้า

6:7 And the anger of the LORD was kindled against Uzzah; and God smote him there for his error; and there he died by the ark of God.

6:8 และดาวิดไม่ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทลายออกมาเหนืออุสซาห์ และพระองค์ทรงเรียกสถานที่นั้นว่า เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวันนี้

6:8 And David was displeased, because the LORD had made a breach upon Uzzah: and he called the name of the place Perezuzzah to this day.

6:9 และในวันนั้นดาวิดทรงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ และตรัสว่า “หีบแห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึงข้าพเจ้าได้อย่างไร”

6:9 And David was afraid of the LORD that day, and said, How shall the ark of the LORD come to me?

6:10 ดังนั้น ดาวิดจึงไม่พอพระทัยที่จะอัญเชิญหีบแห่งพระเยโฮวาห์เข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยู่กับตน แต่ดาวิดได้อัญเชิญหีบนั้นไปที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท

6:10 So David would not remove the ark of the LORD unto him into the city of David: but David carried it aside into the house of Obededom the Gittite.

6:11 และหีบแห่งพระเยโฮวาห์ก็ค้างอยู่ที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัทเป็นเวลาสามเดือน และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่โอเบดเอโดมและครัวเรือนของเขาทั้งสิ้น

6:11 And the ark of the LORD continued in the house of Obededom the Gittite three months: and the LORD blessed Obededom, and all his household.

ดาวิดอัญเชิญหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุงเยรูซาเล็ม (1 พศด 15:25-29; 16:1)
6:12 และมีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของโอเบดเอโดม และทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบแห่งพระเจ้า” ดังนั้นดาวิดจึงเสด็จไปและอัญเชิญหีบแห่งพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอโดม ถึงเมืองของดาวิดด้วยความชื่นชมยินดี

Ark Carried to Jerusalem (1 Chr. 15:25-29; 16:1)
6:12 And it was told king David, saying, The LORD hath blessed the house of Obededom, and all that pertaineth unto him, because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obededom into the city of David with gladness.

6:13 และต่อมา เมื่อพวกคนที่หามหีบแห่งพระเยโฮวาห์เดินไปได้หกก้าว ดาวิดก็ทรงถวายวัวตัวผู้หลายตัวกับลูกวัวอ้วนพีหลายตัว

6:13 And it was so, that when they that bare the ark of the LORD had gone six paces, he sacrificed oxen and fatlings.

6:14 และดาวิดมีเอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที่พระองค์ และดาวิดก็ทรงเต้นรำถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ด้วยสุดกำลังของพระองค์

6:14 And David danced before the LORD with all his might; and David was girded with a linen ephod.

6:15 ดังนั้น ดาวิดและวงศ์วานของอิสราเอลทั้งสิ้นได้อัญเชิญหีบแห่งพระเยโฮวาห์ขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงแตร

6:15 So David and all the house of Israel brought up the ark of the LORD with shouting, and with the sound of the trumpet.

6:16 และขณะเมื่อหีบแห่งพระเยโฮวาห์เข้ามาถึงเมืองของดาวิด มีคาลราชธิดาของซาอูลก็มองผ่านช่องหน้าต่าง และเห็นกษัตริย์ดาวิดกระโดดโลดเต้นและรำถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และนางได้เหยียดหยามดาวิดในใจของนาง

6:16 And as the ark of the LORD came into the city of David, Michal Saul's daughter looked through a window, and saw king David leaping and dancing before the LORD; and she despised him in her heart.

6:17 และเขาทั้งหลายอัญเชิญหีบแห่งพระเยโฮวาห์เข้ามา และตั้งหีบไว้ในที่กำหนดภายในพลับพลาซึ่งดาวิดได้ทรงสร้างขึ้นไว้สำหรับหีบนั้น และดาวิดได้ทรงถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์

6:17 And they brought in the ark of the LORD, and set it in his place, in the midst of the tabernacle that David had pitched for it: and David offered burnt offerings and peace offerings before the LORD.

6:18 และทันทีที่ดาวิดทรงกระทำการถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาสำเร็จแล้ว พระองค์ได้ทรงอวยพรประชากรในพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธา

6:18 And as soon as David had made an end of offering burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the LORD of hosts.

6:19 และพระองค์ทรงแจกขนมปังคนละแผ่น เนื้ออย่างดีคนละชิ้น และน้ำองุ่นคนละขวดท่ามกลางประชากรทั้งปวง คือท่ามกลางประชากรอิสราเอลทั้งหมด ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ได้เหมือนกัน ดังนั้นประชากรทั้งสิ้นได้กลับไปยังบ้านของตน

6:19 And he dealt among all the people, even among the whole multitude of Israel, as well to the women as men, to every one a cake of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine. So all the people departed every one to his house.

6:20 ดังนั้น ดาวิดได้ทรงกลับไปอวยพรแก่ราชวงศ์ของพระองค์ และมีคาลราชธิดาของซาอูลได้ออกมาพบดาวิดและทูลว่า “วันนี้กษัตริย์แห่งอิสราเอลได้รับเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียว วันนี้ทรงถอดฉลองพระองค์ออกต่อสายตาของพวกสาวใช้ของข้าราชการของพระองค์ เหมือนกับคนไร้ค่าแก้ผ้าอย่างไม่มีความละอาย”

6:20 Then David returned to bless his household. And Michal the daughter of Saul came out to meet David, and said, How glorious was the king of Israel to day, who uncovered himself to day in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovereth himself!

6:21 และดาวิดตรัสกับมีคาลว่า “เป็นงานที่ถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้า และแทนราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ ทรงแต่งตั้งเราให้เป็นเจ้าเหนือประชากรของพระเยโฮวาห์ คือเหนืออิสราเอล เพราะฉะนั้นเราจะร่าเริงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์

6:21 And David said unto Michal, It was before the LORD, which chose me before thy father, and before all his house, to appoint me ruler over the people of the LORD, over Israel: therefore will I play before the LORD.

6:22 และเราจะไร้ค่ายิ่งกว่านี้อีก และจะปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนต่ำต้อย และเกี่ยวกับพวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั้น เราจะได้รับเกียรติจากพวกเขา”

6:22 And I will yet be more vile than thus, and will be base in mine own sight: and of the maidservants which thou hast spoken of, of them shall I be had in honour.

6:23 เพราะฉะนั้น มีคาลราชธิดาของซาอูลก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิ้นชีพของนาง

6:23 Therefore Michal the daughter of Saul had no child unto the day of her death.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope