กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสเธอร์ 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

พระราชินีวัชทีไม่เชื่อฟังกษัตริย์
1:1 บัดนี้ต่อมา ในรัชสมัยของอาหสุเอรัส (นี่คืออาหสุเอรัสผู้ทรงครอบครองตั้งแต่ประเทศอินเดียจนถึงประเทศเอธิโอเปีย เหนือหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดมณฑลนั้น)
1:2 ในวันเวลาเหล่านั้น เมื่อกษัตริย์อาหสุเอรัสประทับบนบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของพระองค์ซึ่งอยู่ในสุสาปราสาท
1:3 ในปีที่สามแห่งรัชกาลของพระองค์ พระองค์พระราชทานการเลี้ยงแก่บรรดาประมุขและข้าราชการของพระองค์ บรรดาผู้มีอำนาจแห่งเปอร์เซียและมีเดีย บรรดาขุนนางและประมุขแห่งมณฑลต่าง ๆ เฝ้าอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์
1:4 เมื่อพระองค์ทรงแสดงราชสมบัติแห่งราชอาณาจักรอันรุ่งเรืองของพระองค์ และเกียรติยศแห่งความสง่าผ่าเผยอันเลิศล้ำของพระองค์เป็นเวลาหลายวันแล้ว คือหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
1:5 และเมื่อวันเวลาเหล่านี้ผ่านพ้นไปแล้ว กษัตริย์พระราชทานการเลี้ยงแก่บรรดาประชาชนผู้อยู่ในสุสาปราสาท ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย เป็นเวลาเจ็ดวัน ในลานของอุทยานแห่งพระราชวังของกษัตริย์
1:6 ที่นั่นมีผ้าม่านสีขาว สีเขียวและสีฟ้า ใช้เชือกที่ทำด้วยป่านเนื้อละเอียดและด้ายสีม่วง ติดตั้งด้วยห่วงเงินกับเสาหินอ่อน บรรดาเตียงทำด้วยทองคำและเงินซึ่งอยู่บนพื้นหินอ่อนเป็นสีแดง สีฟ้า สีขาว และสีดำ
1:7 และพวกเขาให้เครื่องดื่มแก่เขาทั้งหลายในภาชนะทองคำ (เป็นภาชนะหลากชนิด) และเหล้าองุ่นของราชสำนักมากมายตามพระทัยกว้างขวางของกษัตริย์
1:8 และการดื่มนั้นก็กระทำกันตามกฎหมาย ไม่มีการบังคับ เพราะกษัตริย์ทรงมีพระกระแสรับสั่งไปยังพนักงานทั้งปวงดังนี้ว่า พวกเขาควรให้ทุกคนทำตามใจปรารถนาของตน
1:9 พระราชินีวัชทีก็พระราชทานการเลี้ยงแก่พวกสตรีในราชสำนักซึ่งเป็นของกษัตริย์อาหสุเอรัสด้วย
1:10 ณ วันที่เจ็ดเมื่อพระทัยของกษัตริย์รื่นเริงด้วยเหล้าองุ่น พระองค์ทรงบัญชาเมหุมาน บิสธา ฮารโบนา บิกธา อาบักธา เศธาร์ และคารคาส ขันทีทั้งเจ็ดที่ปรนนิบัติต่อพระพักตร์ของกษัตริย์อาหสุเอรัส
1:11 ให้ไปเชิญพระราชินีวัชทีสวมมงกุฎของราชวงศ์มาเฝ้ากษัตริย์ เพื่อจะสำแดงความงามของพระนางแก่ประชาชนและเหล่าประมุข เพราะพระนางงามน่าชม
1:12 แต่พระราชินีวัชทีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของกษัตริย์ที่รับสั่งไปกับพวกขันทีของพระองค์ เพราะฉะนั้นกษัตริย์จึงทรงเดือดดาลมาก และพระพิโรธของพระองค์ระอุอยู่ภายในพระองค์
1:13 ดังนั้น กษัตริย์จึงตรัสกับพวกนักปราชญ์ ผู้ทราบกาลเทศะ (เพราะนี่เป็นวิธีดำเนินการของกษัตริย์ต่อบรรดาผู้ที่เจนจัดในกฎหมายและการพิพากษา
1:14 และผู้ที่อยู่ข้าง ๆ พระองค์คือ คารเชนา เชธาร์ อัดมาธา ทารชิช เมเรส มารเสนา และเมมูคาน ประมุขทั้งเจ็ดของเปอร์เซียและมีเดีย ผู้ซึ่งเห็นพระพักตร์ของกษัตริย์ และนั่งเป็นอันดับแรกในราชอาณาจักร)
1:15 ว่า “ตามกฎหมายเราทั้งหลายควรจะกระทำอะไรต่อพระราชินีวัชที เพราะว่าพระนางมิได้กระทำตามพระบัญชาของกษัตริย์อาหสุเอรัสซึ่งรับสั่งไปโดยพวกขันที”
1:16 และเมมูคานทูลตอบต่อพระพักตร์ของกษัตริย์และประมุขทั้งปวงว่า “พระราชินีวัชทีมิได้ทรงกระทำผิดต่อกษัตริย์เท่านั้น แต่ต่อประมุขทั้งปวงและประชาชนทั้งปวงผู้ที่อยู่ในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์อาหสุเอรัสด้วย
1:17 เพราะสิ่งที่พระราชินีทรงกระทำนี้จะเป็นที่ทราบแก่สตรีทั้งปวง จนพวกนางจะดูหมิ่นสามีของตนในสายตาของพวกนาง เมื่อจะมีรายงานว่า ‘กษัตริย์อาหสุเอรัสได้มีพระบัญชาให้นำพระราชินีวัชทีมาต่อพระพักตร์ของพระองค์ แต่พระนางไม่เสด็จมา’
1:18 ในวันนี้พวกสตรีแห่งเปอร์เซียและมีเดียจะพูดกับประมุขทั้งปวงของกษัตริย์เช่นกัน ซึ่งได้ยินถึงสิ่งที่พระราชินีทรงกระทำนี้ ดังนั้นจะทำให้เกิดความเหยียดหยามและความโกรธมากเกินไป
1:19 ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ ขอให้มีพระราชโองการจากพระองค์ และให้บันทึกไว้ในกฎหมายของคนเปอร์เซียและคนมีเดีย อย่างที่คืนคำไม่ได้ว่า ‘วัชทีจะเข้าเฝ้ากษัตริย์อาหสุเอรัสอีกไม่ได้’ และขอกษัตริย์ประทานตำแหน่งราชินีให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่าพระนาง
1:20 และเมื่อกฤษฎีกาของกษัตริย์ซึ่งพระองค์จะทรงทำขึ้น จะถูกประกาศไปตลอดทั่วพระราชอาณาจักรของพระองค์แล้ว (เพราะพระราชอาณาจักรนั้นกว้างใหญ่อย่างยิ่ง) ภรรยาทั้งปวงก็จะให้เกียรติสามีของตน ทั้งใหญ่และเล็ก”
1:21 และคำทูลเสนอนี้เป็นที่พอพระทัยกษัตริย์และประมุขทั้งปวง และกษัตริย์ทรงกระทำตามคำทูลเสนอของเมมูคาน
1:22 ด้วยว่าพระองค์ทรงพระอักษรจดหมายหลายฉบับไปทั่วราชมณฑลของกษัตริย์ ถึงทุกมณฑลตามอักษรของมณฑลนั้น และถึงทุกชาติตามภาษาของพวกเขา ว่าชายทุกคนควรเป็นเจ้าเป็นนายในบ้านของตน และว่ากฤษฎีกานี้ควรถูกประกาศตามภาษาของทุกชนชาติ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope