กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

อุสซียาห์เป็นกษัตริย์แทนอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:21-22)
26:1 แล้วประชากรทั้งสิ้นแห่งยูดาห์ก็เอาอุสซียาห์ ผู้ซึ่งมีพระชนมายุสิบหกพรรษา และตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์แทนอามาซิยาห์พระราชบิดาของพระองค์
26:2 พระองค์ทรงสร้างเมืองเอโลทและคืนเมืองนั้นให้แก่ยูดาห์ หลังจากที่กษัตริย์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์
26:3 อุสซียาห์ทรงมีพระชนมายุสิบหกพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาห้าสิบสองปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยโคลียาห์ ชาวกรุงเยรูซาเล็ม
26:4 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งที่อามาซิยาห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ
26:5 และพระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้าในสมัยของเศคาริยาห์ ผู้มีความเข้าใจในนิมิตต่าง ๆ จากพระเจ้า และตราบใดที่พระองค์ทรงแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์เจริญ

อุสซียาห์รับพระพรทั้งด้านสงครามและพระราชกิจ
26:6 และพระองค์เสด็จออกไปและทำสงครามต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และทลายกำแพงแห่งเมืองกัทลง ทั้งกำแพงแห่งเมืองยับเนห์และกำแพงแห่งเมืองอัชโดด และพระองค์ทรงสร้างนครต่าง ๆ ทั่วเขตแดนอัชโดด และท่ามกลางคนฟีลิสเตีย
26:7 และพระเจ้าทรงช่วยพระองค์ต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และต่อสู้กับคนอาระเบียซึ่งอาศัยอยู่ในกูร์บาอัล และต่อสู้กับคนเมอูนิม
26:8 และคนอัมโมนได้ถวายบรรณาการแก่อุสซียาห์ และพระนามของพระองค์ก็แผ่แพร่ออกไปจนถึงทางเข้าประเทศอียิปต์ เพราะพระองค์ทรงทำให้ตัวเองเข้มแข็งยิ่งนัก
26:9 ยิ่งกว่านั้น อุสซียาห์ทรงสร้างบรรดาป้อมในกรุงเยรูซาเล็มที่ประตูมุม ที่ประตูหุบเขาและที่หัวเลี้ยวของกำแพง และเสริมป้อมเหล่านั้นให้แข็งแกร่ง
26:10 และพระองค์ทรงสร้างบรรดาป้อมในถิ่นทุรกันดารด้วย และทรงขุดบ่อน้ำหลายแห่ง เพราะพระองค์ทรงมีฝูงสัตว์จำนวนมาก ทั้งในหุบเขาและในที่ราบ ทรงมีชาวนาด้วย และคนแต่งต้นองุ่นในภูเขาทั้งหลาย และในคารเมล เพราะพระองค์ทรงรักเกษตรกรรม
26:11 ยิ่งกว่านั้น อุสซียาห์ทรงมีกองทหาร ที่ออกไปทำสงครามเป็นกอง ๆ ตามจำนวนที่ได้รวบรวมไว้ด้วยกันโดยมือของเยอีเอลราชเลขากับมาอาเสอาห์เจ้าหน้าที่ ภายใต้การควบคุมของฮานันยาห์ ผู้บังคับกองพลคนหนึ่งของกษัตริย์
26:12 จำนวนหัวหน้าของบรรพบุรุษทั้งหมดแห่งบรรดาชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญคือ สองพันหกร้อยคน
26:13 และใต้บังคับบัญชาของคนเหล่านี้ มีกองทัพพลจำนวนสามแสนเจ็ดพันห้าร้อยคน ผู้ทำสงครามได้ด้วยกำลังมาก เพื่อช่วยกษัตริย์ต่อสู้กับศัตรู
26:14 และอุสซียาห์ทรงเตรียมบรรดาโล่ หอก หมวกเหล็ก เสื้อเกราะ ธนู และสลิงเพื่อโยนก้อนหินไว้สำหรับพวกเขา
26:15 และในกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงทำเครื่องกลไกซึ่งถูกประดิษฐ์โดยพวกผู้ชำนาญ เพื่อไว้บนป้อมและตามมุม เพื่อใช้ยิงลูกธนูและโยนก้อนหินใหญ่ ๆ และพระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไปไกล เพราะพระองค์ทรงรับความช่วยเหลืออย่างมหัศจรรย์จนพระองค์เข้มแข็ง

อุสซียาห์ทรงกระทำหน้าที่ของปุโรหิตแล้วถูกลงโทษ
26:16 แต่เมื่อพระองค์ทรงเข้มแข็งแล้ว พระทัยของพระองค์ก็ผยองขึ้นจนนำไปสู่ความพินาศของพระองค์ เพราะพระองค์ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และเข้าไปในพระวิหารของพระเยโฮวาห์เพื่อเผาเครื่องหอมบนแท่นเครื่องหอม
26:17 และอาซาริยาห์ผู้เป็นปุโรหิตตามพระองค์เข้าไป และพร้อมกับตัวท่านมีปุโรหิตของพระเยโฮวาห์แปดสิบคนผู้เป็นชายกล้าหาญ
26:18 และเขาทั้งหลายได้ขัดขวางกษัตริย์อุสซียาห์และทูลพระองค์ว่า “ข้าแต่อุสซียาห์ มิใช่หน้าที่ของพระองค์ที่จะเผาเครื่องหอมถวายแด่พระเยโฮวาห์ แต่เป็นหน้าที่ของพวกปุโรหิตลูกหลานของอาโรน ผู้ซึ่งได้รับการถวายตัวไว้เพื่อเผาเครื่องหอม ขอเชิญเสด็จออกไปจากสถานบริสุทธิ์นี้ เพราะพระองค์ได้ทรงละเมิดแล้ว และพระองค์จะไม่ได้รับเกียรติอันใดจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าเลยด้วย”
26:19 แล้วอุสซียาห์ทรงกริ้ว และมีกระถางไฟอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อจะทรงเผาเครื่องหอม และขณะเมื่อพระองค์ทรงกริ้วต่อพวกปุโรหิต โรคเรื้อนก็เกิดขึ้นมาที่หน้าผากของพระองค์ต่อหน้าพวกปุโรหิตในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ จากข้างแท่นเผาเครื่องหอม
26:20 และอาซาริยาห์ผู้เป็นปุโรหิตใหญ่ และพวกปุโรหิตทั้งสิ้นมองดูพระองค์ และดูเถิด พระองค์ทรงเป็นโรคเรื้อนที่หน้าผากของพระองค์ และเขาทั้งหลายก็ผลักพระองค์ออกไปจากที่นั่น ใช่แล้ว พระองค์เองก็ทรงรีบเสด็จออกไปด้วย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงลงทัณฑ์พระองค์แล้ว
26:21 และกษัตริย์อุสซียาห์ก็ทรงเป็นคนโรคเรื้อนจนถึงวันที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงประทับในวังต่างหากเพราะเป็นคนโรคเรื้อน เพราะพระองค์ทรงถูกตัดขาดจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และโยธามโอรสของพระองค์ทรงอยู่เหนือพระราชวังของกษัตริย์ ทรงวินิจฉัยประชากรแห่งแผ่นดินนั้น

การสิ้นพระชนม์ของอุสซียาห์ โยธามครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 15:6-7)
26:22 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของอุสซียาห์ ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย อิสยาห์ผู้พยากรณ์บุตรชายของอามอสได้บันทึกไว้
26:23 ดังนั้น อุสซียาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนาที่ฝังศพอันเป็นของบรรดากษัตริย์ เพราะเขาทั้งหลายว่า “พระองค์ทรงเป็นคนโรคเรื้อน” และโยธามโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope