กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

อาหัสยาห์เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ (2 พกษ 8:24-27)
22:1 และชาวกรุงเยรูซาเล็มได้สถาปนาอาหัสยาห์โอรสองค์สุดท้องของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนพระองค์ เพราะคนหมู่นั้นที่มายังค่ายพร้อมกับคนอาระเบียได้ฆ่าโอรสผู้พี่เสียทั้งหมด ดังนั้นอาหัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษัตริย์แห่งยูดาห์จึงขึ้นครอบครอง
22:2 อาหัสยาห์มีพระชนมายุสี่สิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้น และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาหนึ่งปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า อาธาลิยาห์ ธิดาของอมรี
22:3 พระองค์ทรงดำเนินในทางทั้งหลายแห่งราชวงศ์ของอาหับด้วย เพราะว่าพระราชมารดาของพระองค์เป็นที่ปรึกษาของพระองค์ในการกระทำความชั่วร้าย
22:4 ดังนั้น พระองค์จึงทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างราชวงศ์ของอาหับได้กระทำ เพราะว่าหลังจากราชบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว เขาทั้งหลายเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ซึ่งนำไปสู่ความพินาศของพระองค์

อาหัสยาห์เข้าร่วมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่เมืองราโมทกิเลอาด (2 พกษ 8:28-29)
22:5 พระองค์ทรงดำเนินตามคำปรึกษาของเขาทั้งหลายด้วย และเสด็จพร้อมกับเยโฮรัมโอรสของอาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอลไปทำสงครามกับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียที่เมืองราโมทกิเลอาด และคนซีเรียได้กระทำให้โยรัมบาดเจ็บ
22:6 และพระองค์ทรงกลับมารักษาพระองค์ที่ยิสเรเอลเพราะเหตุบาดแผลเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้รับที่เมืองรามาห์ เมื่อพระองค์ทรงต่อสู้กับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย และอาซาริยาห์โอรสของเยโฮรัมกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เสด็จลงไปหาเยโฮรัมโอรสของอาหับในเมืองยิสเรเอล เพราะว่าพระองค์ประชวร
22:7 และการทำลายอาหัสยาห์เป็นมาจากพระเจ้าโดยที่พระองค์เสด็จลงไปเยี่ยมโยรัม เพราะเมื่อพระองค์เสด็จไปที่นั่น พระองค์เสด็จออกไปพร้อมกับเยโฮรัมเพื่อต่อสู้กับเยฮูบุตรชายของนิมซี ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงเจิมตั้งไว้ให้ตัดราชวงศ์ของอาหับออกเสีย
22:8 และต่อมา เมื่อเยฮูกำลังกระทำการลงโทษต่อราชวงศ์ของอาหับ และได้พบเจ้านายทั้งหลายของยูดาห์ และบรรดาโอรสของพี่น้องของอาหัสยาห์ ผู้มาปรนนิบัติอาหัสยาห์ ท่านก็ประหารเขาทั้งหลายเสีย
22:9 และท่านได้ค้นหาอาหัสยาห์ และเขาทั้งหลายจับพระองค์ (ด้วยว่าพระองค์ซ่อนตัวอยู่ในสะมาเรีย) และพาพระองค์มาหาเยฮู และเมื่อพวกเขาได้ประหารชีวิตพระองค์เสียแล้ว เขาทั้งหลายก็ฝังพระองค์ไว้ เขาทั้งหลายกล่าวว่า “เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นโอรสของเยโฮชาฟัท ผู้แสวงหาพระเยโฮวาห์ด้วยสิ้นสุดพระทัยของพระองค์” ดังนั้นราชวงศ์ของอาหัสยาห์จึงไม่มีอำนาจที่รักษาราชอาณาจักรไว้ได้

เชื้อพระวงศ์แห่งยูดาห์ถูกทำลายเสียสิ้นเว้นแต่โยอาช (2 พกษ 11:1-3)
22:10 แต่เมื่ออาธาลิยาห์พระราชมารดาของอาหัสยาห์ทรงเห็นว่าโอรสของพระนางสิ้นพระชนม์แล้ว พระนางก็ลุกขึ้นและทรงทำลายเชื้อพระวงศ์แห่งราชวงศ์แห่งยูดาห์เสียสิ้น
22:11 แต่เยโฮชาเบอาทธิดาของกษัตริย์ได้นำโยอาชโอรสของอาหัสยาห์ และลอบลักเธอไปจากท่ามกลางบรรดาโอรสของกษัตริย์ผู้ซึ่งถูกประหารชีวิต และเก็บเธอและพี่เลี้ยงของเธอไว้ในห้องบรรทม ดังนั้นเยโฮชาเบอาทธิดาของกษัตริย์เยโฮรัม ภรรยาของเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิต (เพราะว่าพระนางเป็นน้องสาวของอาหัสยาห์) จึงซ่อนเธอเสียจากอาธาลิยาห์ เพื่อมิให้พระนางประหารชีวิตเธอได้
22:12 และเธอได้อยู่กับพวกเขาซ่อนอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้าเป็นเวลาหกปี และอาธาลิยาห์ได้ครอบครองเหนือแผ่นดิน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope