กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เครื่องติดตั้งสำหรับพระวิหาร
4:1 พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาด้วยทองเหลือง ยาวยี่สิบศอก กว้างยี่สิบศอก และสูงสิบศอก
4:2 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงหล่อขันสาครเป็นทรงกลม วัดจากขอบด้านหนึ่งไปถึงขอบอีกด้านหนึ่งได้สิบศอก สูงห้าศอก และวัดโดยรอบได้สามสิบศอก
4:3 และใต้ขันสาครโดยรอบมีรูปวัว ในระยะหนึ่งศอกมีรูปวัวสิบรูป อยู่รอบขันสาคร วัวเหล่านี้หล่อเป็นสองแถวพร้อมกับเมื่อหล่อขันสาคร
4:4 ขันสาครนั้นวางอยู่บนวัวสิบสองตัว หันหน้าไปทางทิศเหนือสามตัว หันหน้าไปทางทิศตะวันตกสามตัว หันหน้าไปทางทิศใต้สามตัว และหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามตัว และขันสาครวางอยู่บนวัวเหล่านั้น และส่วนหลังทั้งหมดของวัวอยู่ด้านใน
4:5 ขันสาครนั้นหนาหนึ่งฝ่ามือ และที่ขอบขันสาครทำเหมือนอย่างขอบของถ้วย เป็นรูปดอกลิลลี่ และขันสาครนั้นบรรจุได้สามพันบัท
4:6 พระองค์ทรงทำอ่างสิบใบ วางอยู่ด้านขวาห้าใบ ด้านซ้ายห้าใบ เพื่อใช้ล้างของในนั้น เขาจะล้างของซึ่งใช้เป็นเครื่องเผาบูชาในนี้ ขันสาครนั้นสำหรับให้ปุโรหิตล้างในนั้น
4:7 แล้วพระองค์ทรงสร้างคันประทีปทองคำสิบคันตามที่กำหนดเกี่ยวกับคันประทีปนั้น และพระองค์ทรงตั้งไว้ในพระวิหาร อยู่ด้านขวาห้าคัน และด้านซ้ายห้าคัน
4:8 พระองค์ทรงสร้างโต๊ะสิบตัวด้วย และตั้งไว้ในพระวิหาร อยู่ด้านขวาห้าตัว ด้านซ้ายห้าตัว และพระองค์ทรงทำชามอ่างทองคำหนึ่งร้อยใบ
4:9 พระองค์ทรงสร้างลานแห่งปุโรหิต และลานใหญ่ และประตูลาน และทรงบุประตูนั้นด้วยทองเหลือง
4:10 และพระองค์ทรงวางขันสาครไว้ที่ด้านขวาพระนิเวศน์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
4:11 หุรามได้สร้างหม้อ พลั่ว และชามอ่าง ดังนั้นหุรามจึงทำงานซึ่งท่านกระทำให้กษัตริย์ซาโลมอนเรื่องพระนิเวศน์ของพระเจ้าสำเร็จ
4:12 คือ เสาสองต้น คิ้ว และบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาทั้งสอง และตาข่ายสองผืนซึ่งคลุมคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสา
4:13 และลูกทับทิมสี่ร้อยลูกสำหรับตาข่ายทั้งสองผืน ตาข่ายผืนหนึ่งมีลูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุมคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสา
4:14 เขาทำแท่นรองรับด้วย และทำอ่างไว้บนแท่นรองรับ
4:15 และขันสาครหนึ่งใบ และวัวสิบสองตัวรองอยู่นั้น
4:16 หม้อ พลั่ว และตะขอเกี่ยวเนื้อ และภาชนะทั้งสิ้นเหล่านี้ หุรามที่ปรึกษาอาวุโสได้ทำขึ้นด้วยทองเหลืองขัดเงาถวายกษัตริย์ซาโลมอนสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
4:17 กษัตริย์ทรงหล่อสิ่งเหล่านี้ในดินเหนียว ณ ที่ราบลุ่มของแม่น้ำจอร์แดนระหว่างเมืองสุคคทกับเศเรดาห์
4:18 ดังนั้น ซาโลมอนทรงทำภาชนะทั้งหมดเหล่านี้เป็นจำนวนมาก จึงไม่ทราบน้ำหนักของทองเหลือง
4:19 และซาโลมอนจึงทรงกระทำภาชนะทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า คือแท่นบูชาทองคำ โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
4:20 คันประทีปและตะเกียงทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ เพื่อใช้ตามประทีปหน้าห้องหลังสุดตามลักษณะ
4:21 ดอกไม้ ตะเกียง และกรรไกรตัดไส้ตะเกียง ทำด้วยทองคำ คือทองคำบริสุทธิ์ที่สุด
4:22 กรรไกรตัดไส้ตะเกียง ชามอ่าง ช้อน และกระถางไฟ ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ส่วนทางเข้าของพระนิเวศน์คือ ประตูชั้นในของที่บริสุทธิ์ที่สุด และประตูพระวิหารคือประตูห้องโถงทำด้วยทองคำ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope