กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เครื่องติดตั้งสำหรับพระวิหาร (1 พกษ 7:1-50)
4:1 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาด้วยทองเหลือง ความยาวของแท่นนั้นยี่สิบศอก ความกว้างของแท่นนั้นยี่สิบศอก และความสูงของแท่นนั้นสิบศอก
4:2 พระองค์ทรงหล่อขันสาครเป็นทรงกลมด้วย วัดจากขอบด้านหนึ่งไปถึงขอบอีกด้านหนึ่งได้สิบศอก และสูงห้าศอก และวัดโดยรอบได้สามสิบศอก
4:3 และมีรูปวัวใต้ขันสาครโดยรอบ ในระยะหนึ่งศอกมีรูปวัวสิบรูป อยู่รอบขันสาคร วัวเหล่านี้หล่อเป็นสองแถวพร้อมกับเมื่อหล่อขันสาคร
4:4 ขันสาครนั้นวางอยู่บนวัวสิบสองตัว หันหน้าไปทางทิศเหนือสามตัว หันหน้าไปทางทิศตะวันตกสามตัว หันหน้าไปทางทิศใต้สามตัว และหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามตัว และขันสาครวางอยู่บนวัวเหล่านั้น และส่วนหลังทั้งหมดของวัวอยู่ด้านใน
4:5 และขันสาครนั้นหนาหนึ่งฝ่ามือ และที่ขอบขันสาครทำเหมือนอย่างขอบของถ้วย เป็นรูปดอกลิลลี่ และขันสาครนั้นบรรจุได้สามพันบัท
4:6 พระองค์ทรงทำอ่างสิบใบด้วย และวางอ่างห้าใบอยู่ด้านขวามือ และอ่างห้าใบอยู่ด้านซ้าย เพื่อใช้ล้างของในนั้น สิ่งต่าง ๆ ที่เขาทั้งหลายถวายเป็นเครื่องเผาบูชา พวกเขาล้างในอ่างนั้น แต่ขันสาครนั้นสำหรับให้พวกปุโรหิตล้างตัวเองในนั้น
4:7 และพระองค์ทรงสร้างคันประทีปทองคำสิบคันตามรูปแบบของคันประทีปนั้น และพระองค์ทรงตั้งคันประทีปเหล่านั้นไว้ในพระวิหาร ทางด้านขวามือห้าอัน และทางด้านซ้ายห้าอัน
4:8 พระองค์ทรงสร้างโต๊ะสิบตัวด้วย และตั้งโต๊ะเหล่านั้นไว้ในพระวิหาร อยู่ด้านขวาห้าตัว และด้านซ้ายห้าตัว และพระองค์ทรงทำชามอ่างทองคำหนึ่งร้อยใบ
4:9 นอกจากนี้ พระองค์ทรงสร้างลานแห่งปุโรหิต และลานใหญ่ และประตูสำหรับลาน และทรงบุประตูเหล่านั้นด้วยทองเหลือง
4:10 และพระองค์ทรงวางขันสาครไว้ที่ด้านขวาของพระนิเวศน์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
4:11 และหุรามได้สร้างหม้อ พลั่ว และชามอ่าง และหุรามได้ทำงานซึ่งท่านกระทำถวายกษัตริย์ซาโลมอนสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าสำเร็จ
4:12 คือ เสาหานสองต้น คิ้ว และบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาหานทั้งสอง และตาข่ายสองผืนเพื่อคลุมคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาหาน
4:13 และลูกทับทิมสี่ร้อยลูกสำหรับตาข่ายทั้งสองผืน ตาข่ายผืนหนึ่งมีลูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุมคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำซึ่งอยู่บนเสาหาน
4:14 ท่านทำแท่นรองรับด้วย และท่านทำอ่างต่าง ๆ ไว้ซึ่งอยู่บนแท่นรองรับเหล่านั้น
4:15 ขันสาครหนึ่งใบ และวัวสิบสองตัวที่อยู่ใต้ขันสาครนั้น
4:16 หม้อ พลั่ว กับตะขอเกี่ยวเนื้อ และภาชนะทั้งสิ้นเหล่านี้ด้วย หุรามที่ปรึกษาอาวุโสได้ทำขึ้นด้วยทองเหลืองขัดเงาถวายกษัตริย์ซาโลมอนสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
4:17 กษัตริย์ทรงหล่อสิ่งเหล่านี้ในดินเหนียว ณ ที่ราบลุ่มของแม่น้ำจอร์แดนระหว่างเมืองสุคคทกับเศเรดาห์
4:18 ดังนั้น ซาโลมอนทรงทำภาชนะทั้งหมดเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ด้วยว่าไม่ทราบน้ำหนักของทองเหลือง
4:19 และซาโลมอนได้ทรงกระทำภาชนะทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า คือแท่นบูชาทองคำ และโต๊ะเหล่านั้นซึ่งมีขนมปังหน้าพระพักตร์วางอยู่ข้างบน
4:20 ยิ่งกว่านั้น คันประทีปพร้อมกับตะเกียงของคันประทีปนั้น ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ เพื่อใช้จุดตามลักษณะหน้าห้องหลังสุด
4:21 และดอกไม้ ตะเกียง และกรรไกรตัดไส้ตะเกียง พระองค์ทรงทำด้วยทองคำ คือทองคำบริสุทธิ์ที่สุด
4:22 และกรรไกรตัดไส้ตะเกียง ชามอ่าง ช้อน และกระถางไฟ ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทางเข้าของพระนิเวศน์คือ ประตูชั้นในของที่บริสุทธิ์ที่สุด และประตูสำหรับห้องโถงของพระวิหารทำด้วยทองคำ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope