กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การเริ่มสร้างพระวิหารบนภูเขาโมริยาห์
3:1 แล้วซาโลมอนทรงเริ่มสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ที่กรุงเยรูซาเล็มบนภูเขาโมริยาห์ ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ดาวิดราชบิดาของพระองค์ ตรงที่ซึ่งดาวิดทรงกำหนดไว้ที่ลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส
3:2 พระองค์ทรงเริ่มสร้างในวันที่สองเดือนที่สองของปีที่สี่แห่งรัชกาลของพระองค์

ขนาดและวัตถุแห่งพระวิหาร (1 พกษ 6:2-7:51)
3:3 ต่อไปนี้เป็นรากฐานซึ่งซาโลมอนทรงวางเพื่อสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้า ส่วนยาวตามศอกโบราณ หกสิบศอก และกว้างยี่สิบศอก
3:4 มุขด้านหน้าของพระนิเวศน์นั้นยาวยี่สิบศอก เท่ากับด้านกว้างของพระนิเวศน์ และส่วนสูงหนึ่งร้อยยี่สิบ พระองค์ทรงบุด้านในด้วยทองคำบริสุทธิ์
3:5 ห้องโถงพระองค์ทรงบุด้วยไม้สนสามใบ และบุด้วยทองคำเนื้อดี และทำต้นอินทผลัมและลูกโซ่ประดับไว้บนนั้น
3:6 พระองค์ทรงแต่งพระนิเวศน์ด้วยฝังเพชรพลอยต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม ทองคำนั้นเป็นทองคำเมืองพารวายิม
3:7 พระองค์จึงทรงบุพระนิเวศน์นั้นด้วยทองคำคือที่คาน ธรณีประตู ผนัง ประตู กับสลักรูปเครูบไว้บนผนัง
3:8 และพระองค์ทรงสร้างที่บริสุทธิ์ที่สุด คือความยาวของที่นั้นตามความกว้างของพระนิเวศน์ เป็นยี่สิบศอก และกว้างยี่สิบศอก พระองค์ทรงบุด้วยทองคำเนื้อดีหนักหกร้อยตะลันต์
3:9 น้ำหนักของตะปูห้าสิบเชเขลทองคำ และพระองค์ทรงบุห้องชั้นบนด้วยทองคำ
3:10 ในที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้น พระองค์ทรงสร้างเครูบไว้สองตนด้วยไม้บุทองคำ
3:11 ปีกของเครูบทั้งสองนั้นกางออกยี่สิบศอก ปีกข้างหนึ่งของเครูบตนหนึ่งยาวห้าศอกจดผนังพระนิเวศน์ และอีกปีกหนึ่งยาวห้าศอกจดปีกของเครูบอีกตนหนึ่ง
3:12 และของเครูบอีกตนหนึ่งปีกข้างหนึ่งห้าศอกจดผนังพระนิเวศน์ และอีกปีกหนึ่งห้าศอกด้วยติดต่อกับปีกของเครูบอีกตนหนึ่ง
3:13 ปีกของเครูบเหล่านี้กางออกยี่สิบศอก เครูบทั้งสองนั้นยืนหันหน้าไปทางห้องโถง
3:14 และพระองค์ทรงสร้างม่าน ด้วยผ้าสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด และปักรูปเครูบไว้บนนั้น
3:15 ยิ่งกว่านั้น ข้างหน้าพระนิเวศน์พระองค์ทรงสร้างเสาหานสองต้น สูงสามสิบห้าศอก และบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาแต่ละต้นนั้นสูงห้าศอก
3:16 พระองค์ทรงทำลูกโซ่เหมือนในห้องหลังสุดติดไว้ที่ยอดเสาหาน และพระองค์ทรงทำทับทิมหนึ่งร้อยลูกแขวนไว้ที่โซ่
3:17 และพระองค์ทรงตั้งเสาหานไว้หน้าพระวิหาร ข้างขวามือต้นหนึ่ง อีกต้นหนึ่งข้างซ้าย และต้นข้างขวามือนั้นทรงเรียกชื่อเสานั้นว่า ยาคีน และต้นข้างซ้ายทรงเรียกชื่อเสานั้นว่า โบอาส

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope