กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การเตรียมสร้างพระวิหารของพระเจ้า (1 พกษ 5:1-18)
2:1 และซาโลมอนทรงตั้งพระทัยที่จะสร้างพระนิเวศน์เพื่อพระนามของพระเยโฮวาห์ และสร้างราชวังเพื่อราชอาณาจักรของพระองค์
2:2 และซาโลมอนทรงกำหนดให้เจ็ดหมื่นคนเป็นคนยกของหนัก และให้แปดหมื่นคนสกัดหินในถิ่นเทือกเขา และให้สามพันหกร้อยคนดูแลเขาทั้งหลาย
2:3 และซาโลมอนทรงส่งไปยังหุรามกษัตริย์แห่งเมืองไทระว่า “ท่านได้กระทำกิจกับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้า และได้ส่งไม้สนซีดาร์ให้พระองค์ เพื่อสร้างวังให้พระองค์อาศัยอยู่อย่างไร ขอท่านได้กระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างนั้น
2:4 ดูเถิด ข้าพเจ้ากำลังจะสร้างพระนิเวศน์เพื่อพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และมอบถวายแด่พระองค์ และเพื่อเผาเครื่องหอมต่อพระพักตร์ของพระองค์ และเพื่อขนมปังหน้าพระพักตร์ที่ตั้งอยู่เสมอ และเพื่อบรรดาเครื่องเผาบูชาทั้งเช้าและเย็น ในวันสะบาโต และในวันขึ้นหนึ่งค่ำ และวันเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา นี่เป็นกฎเนืองนิตย์สำหรับอิสราเอล
2:5 และพระนิเวศน์ซึ่งข้าพเจ้าจะสร้างนั้นใหญ่โต เพราะว่าพระเจ้าของพวกเราใหญ่ยิ่งกว่าพระทั้งปวง
2:6 แต่ผู้ใดเล่าที่จะสามารถสร้างพระนิเวศน์สำหรับพระองค์ได้ ในเมื่อฟ้าสวรรค์และสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ทั้งปวงรองรับพระองค์ไว้ไม่ได้ แล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่ข้าพเจ้าจะสร้างพระนิเวศน์สำหรับพระองค์ นอกจากให้เป็นที่เผาเครื่องบูชาต่อพระพักตร์ของพระองค์เท่านั้น
2:7 เพราะฉะนั้น บัดนี้ขอส่งชายคนหนึ่งผู้ชำนาญการช่างทองคำ เงิน ทองเหลืองและเหล็ก และชำนาญในเรื่องผ้าสีม่วง สีแดงเข้มและสีฟ้า ทั้งเป็นผู้ชำนาญในการแกะสลัก เพื่อจะอยู่กับช่างฝีมือผู้อยู่กับข้าพเจ้าในยูดาห์และในกรุงเยรูซาเล็ม ผู้ซึ่งดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าได้จัดหาไว้
2:8 ขอท่านส่งไม้สนซีดาร์ ไม้สนสามใบและไม้ประดู่จากเลบานอนให้ข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าทราบว่า พวกผู้รับใช้ของท่านมีฝีมือในการตัดไม้ในเลบานอน และดูเถิด พวกผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะอยู่กับพวกผู้รับใช้ของท่าน
2:9 คือเพื่อจัดเตรียมไม้ให้แก่ข้าพเจ้าอย่างมากมาย เพราะว่าพระนิเวศน์ที่ข้าพเจ้าจะสร้างนี้จะใหญ่โตและแปลกประหลาด
2:10 และดูเถิด ข้าพเจ้าจะให้แก่พวกผู้รับใช้ของท่าน คือบรรดาคนที่โค่นตัดไม้นั้น ข้าวสาลีนวดแล้วสองหมื่นโคระ ข้าวบาร์เลย์สองหมื่นโคระ น้ำองุ่นสองหมื่นบัท และน้ำมันสองหมื่นบัท”
2:11 แล้วหุรามกษัตริย์แห่งเมืองไทระทรงตอบเป็นพระอักษร ซึ่งพระองค์ทรงส่งไปยังซาโลมอนว่า “เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงรักประชากรของพระองค์ พระองค์จึงทรงกระทำให้ท่านเป็นกษัตริย์เหนือเขาทั้งหลายแล้ว”
2:12 ยิ่งกว่านั้นหุรามตรัสว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ผู้ได้ประทานโอรสที่ฉลาดคนหนึ่งแก่กษัตริย์ดาวิดประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจ เพื่อที่จะสร้างพระนิเวศน์ถวายพระเยโฮวาห์ และสร้างพระราชวังเพื่อราชอาณาจักรของพระองค์
2:13 และบัดนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งช่างฝีมือคนหนึ่ง ประกอบด้วยความเข้าใจ คือหุรามที่ปรึกษาอาวุโส
2:14 บุตรชายของหญิงคนดาน และบิดาของเขาเป็นชาวเมืองไทระ คือชำนาญงานช่างทองคำ เงิน ทองเหลือง เหล็ก หินและไม้ และทำงานช่างผ้าสีม่วง สีฟ้า ผ้าป่านเนื้อละเอียดและผ้าสีแดงเข้ม และทำการแกะสลักทุกชนิดด้วย และสร้างตามแบบลวดลายใด ๆ ที่จะกำหนดให้แก่เขา พร้อมกับพวกช่างฝีมือของท่าน และพร้อมกับพวกช่างฝีมือของดาวิดราชบิดาของท่านผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า
2:15 เพราะฉะนั้นบัดนี้ เรื่องข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ น้ำมัน และน้ำองุ่น ซึ่งเจ้านายของข้าพเจ้าได้กล่าวถึงนั้น ขอท่านส่งไปยังพวกผู้รับใช้ของท่านเถิด
2:16 และพวกเราจะตัดไม้จากเลบานอนมากเท่ากับที่ท่านจะต้องการ และพวกเราจะนำมาให้ท่านโดยใช้แพทางทะเลไปถึงเมืองยัฟฟา และท่านจะได้นำไม้เหล่านั้นขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม”
2:17 และซาโลมอนทรงนับจำนวนคนต่างชาติทั้งสิ้นที่อยู่ในแผ่นดินแห่งอิสราเอล ภายหลังการนับจำนวนคนซึ่งดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงนับนั้น และได้พบว่ามีจำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยคน
2:18 และพระองค์ทรงกำหนดให้เจ็ดหมื่นคนในคนเหล่านี้เป็นคนยกของหนัก และให้แปดหมื่นคนเป็นคนสกัดหินในถิ่นเทือกเขา และให้สามพันหกร้อยคนเป็นผู้ดูแลกรรมกรผู้ใช้แรงงาน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope