กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ดาวิดได้รับการเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล (2 ซมอ 5:1-3)
11:1 แล้วคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็ชุมนุมอยู่ด้วยกันเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮโบรนทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของพระองค์
11:2 ในกาลก่อน แม้เมื่อซาอูลทรงเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำอิสราเอลออกไปและเข้ามา และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่า ‘เจ้าจะเลี้ยงดูอิสราเอลประชาชนของเรา และเจ้าจะเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชาชนของเรา’”
11:3 ดังนั้นพวกผู้อาวุโสทั้งสิ้นของคนอิสราเอลก็มาเฝ้ากษัตริย์ที่เมืองเฮโบรน และดาวิดทรงกระทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮโบรนต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์โดยซามูเอล

กรุงเยรูซาเล็มกลายเป็นเมืองหลวง (2 ซมอ 5:6-12)
11:4 ดาวิดและคนอิสราเอลทั้งสิ้นไปยังเยรูซาเล็ม คือเยบุส ที่นั่นคนเยบุสอยู่ ซึ่งเป็นชาวแผ่นดินนั้น
11:5 ชาวเมืองเยบุสทูลดาวิดว่า “พระองค์จะเสด็จเข้ามาที่นี่ไม่ได้” อย่างไรก็ดี ดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งแห่งศิโยนไว้ คือเมืองของดาวิด
11:6 ดาวิดรับสั่งว่า “ผู้ใดที่โจมตีคนเยบุสได้ก่อนจะได้เป็นหัวหน้าและผู้บังคับบัญชา” และโยอาบบุตรชายของนางเศรุยาห์ได้ยกขึ้นไปก่อน ท่านจึงได้เป็นหัวหน้า
11:7 และดาวิดทรงประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่า เมืองของดาวิด
11:8 และพระองค์ทรงสร้างเมืองรอบ ตั้งแต่มิลโลโดยรอบ และโยอาบก็ซ่อมส่วนที่เหลือของเมืองนั้น
11:9 และดาวิดทรงจำเริญยิ่ง ๆ ขึ้น เพราะว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์

รายชื่อพวกวีรบุรุษของดาวิด
11:10 ต่อไปนี้เป็นคนที่เด่นในพวกวีรบุรุษของดาวิด ผู้สนับสนุนพระองค์อย่างแข็งแรงในราชอาณาจักรของพระองค์ ด้วยกันกับอิสราเอลทั้งสิ้น เชิญพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์เกี่ยวด้วยเรื่องอิสราเอล
11:11 ต่อไปนี้เป็นจำนวนวีรบุรุษของดาวิด คือ ยาโชเบอัม คนฮักโมนี เป็นหัวหน้าพวกผู้บังคับบัญชา เขายกหอกของเขาสู้คนสามร้อย และฆ่าเสียในคราวเดียวกัน
11:12 และรองจากคนนั้นลงมา คือเอเลอาซาร์บุตรชายของโดโดคนอาโหอาห์ ท่านเป็นคนหนึ่งในวีรบุรุษสามคน
11:13 เขาอยู่กับดาวิดที่ปัสดัมมิม เมื่อคนฟีลิสเตียชุมนุมกันเพื่อสู้รบที่นั่น มีที่ดินแปลงหนึ่งมีข้าวบาร์เลย์เต็มไปหมด และคนทั้งหลายก็หนีไปให้พ้นหน้าคนฟีลิสเตีย
11:14 แต่พวกเขายืนหยัดอยู่ท่ามกลางที่ดินแปลงนั้น และป้องกันมันไว้ ได้ฆ่าคนฟีลิสเตียเสีย และพระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่
11:15 สามคนในพวกทหารเอกทั้งสามสิบคนนั้นได้ลงไปถึงศิลาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลัม เมื่อกองทัพของคนฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ที่หุบเขาเรฟาอิม
11:16 และคราวนั้นดาวิดประทับในที่กำบังเข้มแข็ง และตอนนั้นกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียก็อยู่ที่เบธเลเฮม
11:17 และดาวิดมีความประสงค์แล้วตรัสว่า “โอ หวังว่าจะมีสักคนหนึ่งส่งน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่ม”
11:18 และคนทั้งสามก็แหกค่ายคนฟีลิสเตียเข้าไป ตักน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมือง และนำน้ำนั้นมาถวายแด่ดาวิด แต่ดาวิดไม่ทรงดื่มน้ำนั้น แต่ทรงเทน้ำนั้นออกถวายแด่พระเยโฮวาห์
11:19 และตรัสว่า “ขอพระเจ้าของข้าทรงห้ามข้าไม่ให้กระทำอย่างนี้ ควรหรือที่ข้าจะดื่มโลหิตของคนเหล่านี้ผู้ที่เสี่ยงชีวิตของเขา เพราะด้วยการเสี่ยงชีวิตของเขาเอง เขาได้เอาน้ำนี้มา” เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ทรงดื่มน้ำนั้น วีรบุรุษทั้งสามได้กระทำสิ่งเหล่านี้
11:20 และอาบีชัยน้องชายของโยอาบเป็นหัวหน้าของพวกสามคน ด้วยว่าท่านได้ยกหอกของท่านต่อสู้กับทหารสามร้อยคน และฆ่าเขาทั้งหลายเสียสิ้น และได้รับชื่อเสียงในท่ามกลางพวกสามคนนั้น
11:21 ในสามคนนั้นท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากกว่าอีกสองคนนั้น ด้วยว่าท่านได้เป็นผู้บังคับบัญชาของพวกสามคนนั้น อย่างไรก็ตามท่านไม่มียศเท่ากับวีรบุรุษสามคนแรกนั้น
11:22 เบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดา เป็นบุตรชายของคนกล้าหาญแห่งเมืองขับเซเอล ผู้ซึ่งได้กระทำวีรกรรมหลายอย่าง ท่านได้ฆ่าบุรุษผู้กล้าหาญดุจสิงโตของโมอับเสียสองคน และท่านได้ลงไปฆ่าสิงโตในบ่อในวันที่หิมะตกด้วย
11:23 และท่านได้ฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่ง เป็นชายรูปร่างใหญ่โต สูงห้าศอก และคนอียิปต์นั้นถือหอกเหมือนไม้กระพั่นทอผ้าอยู่ในมือของเขา และเบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์นั้น และฆ่าเขาตายด้วยหอกของเขาเอง
11:24 เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาได้กระทำสิ่งเหล่านี้ และได้ชื่อเสียงในท่ามกลางวีรบุรุษสามคนนั้น
11:25 ดูเถิด ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในท่ามกลางสามสิบคนนั้น แต่ท่านไม่มียศเท่ากับวีรบุรุษสามคนแรกนั้น และดาวิดได้ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์
11:26 นอกนั้นมีทหารกล้าหาญของกองทัพคือ อาสาเฮลน้องชายของโยอาบ เอลฮานันบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม
11:27 ชัมโมทชาวเมืองฮาโรร์ เฮเลสชาวเมืองเปโลน
11:28 อิราบุตรชายของอิกเขชชาวเมืองเทโคอา อาบีเยเซอร์ชาวเมืองอานาโธท
11:29 สิบเบคัยคนหุชาห์ อิลัยคนอาโหอาห์
11:30 มาหะรัยชาวเมืองเนโทฟาห์ เฮเลดบุตรชายของบาอานาห์ชาวเมืองเนโทฟาห์
11:31 อิธัยบุตรชายของรีบัยชาวเมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน เบไนยาห์ชาวเมืองปิราโธน
11:32 หุรัยชาวลำธารกาอัช อาบีเอลชาวเมืองอารบาห์
11:33 อัสมาเวทชาวเมืองบาฮูริม เอลียาบาชาวเมืองชาอัลโบน
11:34 บรรดาบุตรชายของฮาเชมชาวเมืองกีโซน โยนาธานบุตรชายของชากีคนฮาราร์
11:35 อาหิยัมบุตรชายของสาคาร์คนฮาราร์ เอลีฟัลบุตรชายของเออร์
11:36 เฮเฟอร์ชาวเมืองเมเค-ราไธด์ อาหิยาห์ชาวเมืองเปโลน
11:37 เฮสโรชาวเมืองคารเมล นาอารัยบุตรชายของเอสบัย
11:38 โยเอลน้องชายของนาธัน มิบฮาร์บุตรชายของฮากรี
11:39 เศเลกคนอัมโมน นาหะรัยชาวเมืองเบเอโรท ผู้ถือเครื่องอาวุธของโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์
11:40 อิราคนอิทไรต์ กาเรบคนอิทไรต์
11:41 อุรีอาห์คนฮิตไทต์ ศาบาดบุตรชายของอัคลัย
11:42 อาดีนาบุตรชายของชิซาคนรูเบน หัวหน้าคนหนึ่งของคนรูเบน และสามสิบคนด้วยกันกับท่าน
11:43 ฮานัน บุตรชายมาอาคาห์ และโยชาฟัท คนมิทเน
11:44 อุสชียา ชาวอัชทาโรท ซามาและเยฮีเอล บุตรชายโฮธามคนอาโรเออร์
11:45 เยดียาเอล บุตรชายชิมรี และโยฮา น้องชายของเขา ชาวทิไซต์
11:46 เอลีเอล คนมาหะไวต์ เยรีบัยและโยชาวิยาห์ บุตรชายเอลนาอัม และอิทมาห์ คนโมอับ
11:47 เอลีเอล โอเบด และยาอาสีเอล คนเมโซบัย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope