กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหาร (2 พศด 3:1-2)
6:1 และต่อมา ในปีที่สี่ร้อยแปดสิบหลังจากชนชาติอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ในปีที่สี่แห่งการครอบครองของซาโลมอนเหนืออิสราเอล ในเดือนศิฟ ซึ่งเป็นเดือนที่สอง พระองค์ทรงเริ่มสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
6:2 และพระนิเวศน์ซึ่งกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างไว้สำหรับพระเยโฮวาห์นั้น ความยาวของพระนิเวศน์นั้นคือหกสิบศอก ความกว้างของพระนิเวศน์นั้นคือยี่สิบศอกและความสูงของพระนิเวศน์นั้นคือสามสิบศอก
6:3 และมุขหน้าห้องโถงของพระนิเวศน์นั้น มีความยาวยี่สิบศอก เท่ากับความกว้างของพระนิเวศน์ และความกว้างของมุขนั้นหน้าพระนิเวศน์คือสิบศอก
6:4 และพระองค์ทรงสร้างหน้าต่างเป็นช่องแสงสำหรับพระนิเวศน์
6:5 และพระองค์ทรงสร้างห้องติดผนังรอบพระนิเวศน์ คือติดผนังของพระนิเวศน์รอบทั้งห้องโถงและห้องหลังสุด และพระองค์ทรงสร้างห้องไว้โดยรอบ
6:6 ห้องชั้นล่างสุดกว้างห้าศอก ชั้นกลางกว้างหกศอก และชั้นที่สามกว้างเจ็ดศอก เพราะในแต่ละชั้นของผนังด้านนอกของพระนิเวศน์พระองค์ทรงสร้างหยักไว้เป็นบ่าวาง เพื่อว่าคานจะไม่ได้ทะลุเข้าไปในผนังของพระนิเวศน์
6:7 และเมื่อกำลังก่อสร้างพระนิเวศน์นั้น ได้สร้างด้วยก้อนหินซึ่งเตรียมไว้ก่อนมาถึงที่นั่น ดังนั้นจึงไม่ได้ยินเสียงค้อนหรือขวานหรือเครื่องมือเหล็กใด ๆ ในพระนิเวศน์ ขณะเมื่อกำลังก่อสร้างอยู่
6:8 ประตูสำหรับห้องชั้นกลางอยู่ทางด้านขวาของพระนิเวศน์ และเขาทั้งหลายขึ้นไปยังห้องชั้นกลางทางบันไดเวียน และขึ้นจากชั้นกลางไปชั้นที่สาม
6:9 ดังนั้น พระองค์ทรงสร้างพระนิเวศน์และทรงทำให้สำเร็จ และทรงสร้างเพดานของพระนิเวศน์เป็นคานและกระดานเป็นไม้สนซีดาร์
6:10 และจากนั้นพระองค์ทรงสร้างห้องรอบพระนิเวศน์ทั้งสิ้นสูงห้าศอก และห้องเหล่านั้นวางติดกับพระนิเวศน์ด้วยไม้สนซีดาร์
6:11 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงซาโลมอนว่า
6:12 “เนื่องด้วยพระนิเวศน์นี้ซึ่งเจ้ากำลังก่อสร้างอยู่ ถ้าเจ้าจะดำเนินตามบรรดากฎเกณฑ์ของเรา และประพฤติตามคำตัดสินทั้งสิ้นของเรา และรักษาบัญญัติทั้งหลายของเราและดำเนินตามบัญญัติเหล่านั้น ดังนั้น เราจะกระทำถ้อยคำของเรากับเจ้าซึ่งเราได้พูดไว้กับดาวิดบิดาของเจ้านั้นให้สำเร็จ
6:13 และเราจะสถิตอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และจะไม่ทอดทิ้งอิสราเอลประชากรของเราเลย”
6:14 ดังนั้น ซาโลมอนได้ทรงสร้างพระนิเวศน์และทรงทำให้สำเร็จ
6:15 และพระองค์ทรงสร้างผนังด้านในพระนิเวศน์ด้วยกระดานไม้สนซีดาร์ ทั้งพื้นของพระนิเวศน์และไม้สำหรับเพดาน และพระองค์ทรงบุพื้นและเพดานด้านในด้วยไม้ และทรงบุพื้นของพระนิเวศน์ด้วยไม้สนสามใบ
6:16 และพระองค์ทรงสร้างอีกส่วนหนึ่งของพระนิเวศน์ยาวยี่สิบศอก ทั้งสร้างพื้นและผนังด้วยกระดานไม้สนซีดาร์ พระองค์ทรงสร้างพื้นและผนังภายในห้องนี้ ให้เป็นห้องหลังสุด คือที่บริสุทธิ์ที่สุด
6:17 และพระนิเวศน์ คือห้องโถงซึ่งอยู่ส่วนหน้านั้น ยาวสี่สิบศอก
6:18 และไม้สนซีดาร์ที่อยู่ด้านในพระนิเวศน์แกะสลักลวดลายเป็นรูปดอกไม้ คือดอกตูมและดอกบาน เป็นไม้สนซีดาร์ทั้งสิ้น ในที่นั้นไม่เห็นก้อนหินเลย
6:19 และพระองค์ทรงจัดเตรียมห้องหลังสุดไว้ด้านในพระนิเวศน์ เพื่อจะวางหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ไว้ที่นั่น
6:20 และด้านหน้าของห้องหลังสุดนั้นยาวยี่สิบศอก กว้างยี่สิบศอก และสูงยี่สิบศอก และพระองค์ทรงบุภายในด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทรงหุ้มแท่นบูชาด้วยไม้สนซีดาร์
6:21 ดังนั้น ซาโลมอนทรงบุภายในของพระนิเวศน์ด้วยทองคำบริสุทธิ์ และพระองค์ทรงขึงโซ่ทองคำทำเป็นฉากกั้นด้านหน้าห้องหลังสุด และพระองค์ทรงหุ้มฉากกั้นนั้นด้วยทองคำ
6:22 และพระองค์ทรงบุภายในของพระนิเวศน์ทั้งหลังด้วยทองคำ จนกระทั่งพระองค์ทรงทำให้พระนิเวศน์นั้นสำเร็จทั้งสิ้น แท่นบูชาทั้งหมดที่อยู่หน้าห้องหลังสุด พระองค์ก็ทรงหุ้มด้วยทองคำเหมือนกัน
6:23 และภายในห้องหลังสุดพระองค์ทรงสร้างเครูบสองตนด้วยไม้มะกอก สูงรูปละสิบศอก
6:24 และปีกข้างหนึ่งของเครูบยาวห้าศอก และปีกอีกข้างหนึ่งของเครูบยาวห้าศอก จากปลายปีกข้างหนึ่งไปถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งยาวสิบศอก
6:25 และเครูบอีกตนหนึ่งก็สูงสิบศอก เครูบทั้งสองมีขนาดเท่ากัน และรูปร่างอย่างเดียวกัน
6:26 ความสูงของเครูบตนหนึ่งคือสิบศอก และเครูบอีกตนหนึ่งก็เหมือนกัน
6:27 และพระองค์ทรงวางเครูบไว้ในส่วนชั้นในที่สุดของพระนิเวศน์ และปีกของเครูบตนหนึ่งกางออกเพื่อให้ปีกจดผนังด้านหนึ่ง และปีกของเครูบอีกตนหนึ่งจดผนังอีกด้านหนึ่ง และปีกของเครูบทั้งสองนั้นได้มาจดกันตรงกลางพระนิเวศน์
6:28 และพระองค์ทรงหุ้มเครูบทั้งสองด้วยทองคำ
6:29 และพระองค์ทรงแกะสลักผนังทั้งสิ้นของพระนิเวศน์นั้นโดยรอบ โดยแกะสลักเป็นรูปเครูบและต้นอินทผลัม และรูปดอกไม้บานทั้งด้านในและด้านนอก
6:30 และพื้นของพระนิเวศน์นั้น พระองค์ทรงบุด้วยทองคำทั้งห้องด้านในและห้องด้านนอก
6:31 และสำหรับทางเข้าห้องหลังสุด พระองค์ทรงสร้างประตูสองบานด้วยไม้มะกอก วงกบประตูด้านบนและด้านข้างเป็นขนาดหนึ่งในห้าส่วนของผนังห้อง
6:32 ประตูทั้งสองบานนั้นทำด้วยไม้มะกอก และพระองค์ทรงแกะสลักประตูนั้นเป็นรูปเครูบ ต้นอินทผลัม และรูปดอกไม้บาน และทรงหุ้มประตูทั้งสองบานนั้นด้วยทองคำ และทรงแผ่ทองคำหุ้มรูปเครูบและต้นอินทผลัม
6:33 ดังนั้น พระองค์ทรงสร้างวงกบสำหรับประตูพระวิหารด้วยไม้มะกอก เป็นขนาดหนึ่งในสี่ส่วนของผนังห้อง
6:34 และประตูทั้งสองทำด้วยไม้สนสามใบ ประตูหนึ่งมีสองบานซึ่งพับได้ และอีกประตูหนึ่งมีสองบานซึ่งพับได้
6:35 และพระองค์ทรงแกะรูปเครูบ ต้นอินทผลัมและรูปดอกไม้บานบนบานประตูนั้น และทรงหุ้มด้วยทองคำอย่างสม่ำเสมอกันบนงานแกะสลักนั้น
6:36 และพระองค์ทรงสร้างลานภายใน ด้วยหินสกัดทับกันเป็นสามชั้น และทับด้วยไม้สนซีดาร์อีกชั้นหนึ่ง
6:37 ในเดือนศิฟของปีที่สี่ก็ได้วางรากฐานแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ไว้
6:38 และในเดือนบูลซึ่งเป็นเดือนที่แปดของปีที่สิบเอ็ด ทุก ๆ ส่วนของพระนิเวศน์ก็เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด และสำเร็จตามรายการทั้งสิ้นของพระนิเวศน์นั้น ดังนั้นพระองค์ทรงสร้างพระนิเวศน์นั้นเป็นเวลาเจ็ดปี

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope