กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

การเริ่มต้นปรนนิบัติของพวกปุโรหิต
9:1 และต่อมาในวันที่แปด โมเสสก็เรียกอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา และพวกผู้อาวุโสของอิสราเอล
9:2 และท่านพูดกับอาโรนว่า “ท่านจงนำลูกวัวตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา ที่ปราศจากตำหนิ และจงถวายบูชาทั้งสองตัวต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
9:3 และท่านจงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ‘ท่านทั้งหลายจงเอาลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และลูกวัวตัวผู้หนึ่งตัวกับลูกแกะตัวผู้หนึ่งตัว ทั้งหมดเหล่านี้ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี ปราศจากตำหนิ เป็นเครื่องเผาบูชา
9:4 และเช่นเดียวกันเอาวัวตัวผู้หนึ่งตัวและแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องสันติบูชาถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และเอาเครื่องธัญญบูชาคลุกด้วยน้ำมันมาถวาย เพราะว่าในวันนี้พระเยโฮวาห์จะทรงปรากฏแก่ท่านทั้งหลาย’”
9:5 และเขาทั้งหลายก็นำสิ่งที่โมเสสบัญชานั้นมาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และชุมนุมชนทั้งหมดก็เข้ามาใกล้ และยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
9:6 และโมเสสพูดว่า “นี่เป็นสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายกระทำ และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์จะปรากฏแก่ท่านทั้งหลาย”
9:7 โมเสสพูดกับอาโรนว่า “จงเข้าไปใกล้แท่นบูชา และถวายเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชาของท่านเสีย ทำการลบมลทินบาปให้ตัวท่านและประชากร จงนำเครื่องถวายบูชาของประชากรมา และทำการลบมลทินบาปให้พวกเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา”
9:8 ฉะนั้นอาโรนได้เข้าไปใกล้แท่นบูชาและฆ่าลูกวัวที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับตนเอง
9:9 และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนได้นำเอาเลือดมาให้เขา และเขาก็เอานิ้วของตนจุ่มเลือดไปเจิมเชิงงอนของแท่นบูชา และเทเลือดลงที่ฐานของแท่นบูชา
9:10 แต่ไขมันและไตทั้งสองข้าง กับพังผืดที่ติดอยู่กับตับจากเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น เขาเผาเสียบนแท่นบูชา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
9:11 และเขาก็เผาเนื้อและหนังเสียด้วยไฟที่ข้างนอกค่าย
9:12 และเขาฆ่าเครื่องเผาบูชา และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนได้นำเลือดมาให้เขา ซึ่งเขาประพรมเลือดนั้นที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
9:13 และเขาทั้งหลายได้นำเครื่องเผาบูชามาให้เขา เป็นชิ้น ๆ พร้อมกับหัว และเขาได้เผาสิ่งเหล่านั้นบนแท่นบูชา
9:14 และเขาได้ล้างเครื่องในและขา และเผาสิ่งเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชาพร้อมกับเครื่องเผาบูชา
9:15 และเขาได้นำเครื่องบูชาของประชากรมา และเอาแพะตัวผู้หนึ่งตัวซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับประชากรฆ่าเสีย และถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เหมือนอย่างเครื่องบูชาไถ่บาปครั้งแรกนั้น
9:16 และเขาได้นำเครื่องเผาบูชามา และถวายเครื่องเผาบูชานั้นตามแบบอย่างที่กำหนดไว้
9:17 และเขาได้นำเครื่องธัญญบูชามา และหยิบมาหนึ่งกำมือ เผาเครื่องธัญญบูชานั้นเสียบนแท่นบูชา นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาแห่งเวลาเช้า
9:18 และเช่นเดียวกันเขาฆ่าวัวตัวผู้และแกะตัวผู้เป็นเครื่องสันติบูชาสำหรับประชากร และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนได้นำเลือดมาให้เขา ซึ่งเขาประพรมเลือดนั้นที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
9:19 ทั้งนำไขมันของวัวตัวผู้และของแกะตัวผู้ กับเนื้อสะโพก และไขมันที่หุ้มเครื่องใน และไตทั้งสองข้างกับพังผืดที่ติดอยู่กับตับมาให้
9:20 และเขาทั้งหลายวางไขมันไว้บนเนื้อหน้าอก และเขาได้เผาไขมันเสียบนแท่นบูชา
9:21 และเนื้อหน้าอกกับเนื้อโคนขาข้างขวานั้น อาโรนโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ตามที่โมเสสบัญชาไว้
9:22 และอาโรนยกมือของตนขึ้นต่อประชากร และอวยพรพวกเขา และได้ลงมาจากการถวายเครื่องบูชาไถ่บาป เครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา
9:23 และโมเสสกับอาโรนได้เข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชน และได้ออกมา และอวยพรประชากร และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่เหล่าประชากร
9:24 และเปลวเพลิงพลุ่งออกมาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เผาเครื่องเผาบูชาและไขมันซึ่งอยู่บนแท่นบูชา ซึ่งเมื่อประชากรทั้งหลายเห็นแล้ว พวกเขาก็โห่ร้องและซบหน้าของตนลง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope