กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พระเจ้าและทูตสวรรค์สององค์เยี่ยมอับราฮัม
18:1 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อับราฮัมที่ราบแห่งมัมเร และท่านนั่งอยู่ที่ประตูเต็นท์ในเวลาแดดร้อน
18:2 และท่านได้เงยหน้าขึ้นมองดู และดูเถิด มีชายสามคนยืนอยู่ข้างท่าน และเมื่อท่านเห็นท่านเหล่านั้น ท่านจึงวิ่งจากประตูเต็นท์ไปพบท่านเหล่านั้นและก้มหน้าของท่านลงถึงดิน
18:3 และพูดว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่าน ข้าพเจ้าขอร้องท่าน โปรดอย่าผ่านไปจากผู้รับใช้ของท่านเลย
18:4 ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย คือขอให้เอาน้ำนิดหน่อยมาและล้างเท้าของท่านทั้งหลาย และขอให้ท่านทั้งหลายพักใต้ต้นไม้เถิด
18:5 และข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารหน่อยหนึ่งมาให้และขอให้ท่านทั้งหลายชื่นใจเถิด หลังจากนั้นท่านทั้งหลายจึงค่อยออกเดินทาง เพราะเหตุว่าท่านทั้งหลายได้มายังผู้รับใช้ของพวกท่านแล้ว” ท่านเหล่านั้นจึงว่า “จงทำตามที่เจ้ากล่าวเถิด”
18:6 และอับราฮัมรีบเข้าไปในเต็นท์หาซาราห์และพูดว่า “จงรีบเอาแป้งละเอียดสามถังมานวดและทำขนมปังหลายก้อนบนเตา”
18:7 และอับราฮัมได้วิ่งไปที่ฝูงสัตว์ และเอาลูกวัวอ่อนนุ่มและดีตัวหนึ่ง และมอบมันให้ชายหนุ่มคนหนึ่ง และเขาก็รีบปรุงมันเป็นอาหาร
18:8 และท่านเอาเนยข้น น้ำนมและลูกวัวซึ่งท่านได้ปรุงแล้วนั้น และมาวางไว้ต่อหน้าท่านเหล่านั้น และท่านยืนอยู่ข้างท่านเหล่านั้นใต้ต้นไม้ และท่านเหล่านั้นได้รับประทาน
18:9 และท่านเหล่านั้นจึงกล่าวแก่ท่านว่า “ซาราห์ภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหน” และท่านพูดว่า “ดูเถิด อยู่ในเต็นท์”

พระสัญญาถึงการกำเนิดอิสอัค
18:10 และพระองค์ได้ตรัสว่า “เราจะกลับมาหาเจ้าแน่นอนตามเวลาแห่งชีวิต และดูเถิด ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่ง” และซาราห์ได้ฟังอยู่ที่ประตูเต็นท์ซึ่งอยู่ข้างหลังพระองค์
18:11 คราวนี้อับราฮัมและซาราห์ก็มีอายุแก่ชรามากแล้ว และซาราห์ตามปกติของผู้หญิงก็หมดแล้ว
18:12 ฉะนั้น ซาราห์จึงหัวเราะในใจพูดว่า “หลังจากข้าพเจ้าแก่แล้วข้าพเจ้าจะมีความยินดีอีกหรือ นายของข้าพเจ้าก็แก่ด้วย”
18:13 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอับราฮัมว่า “ทำไมซาราห์หัวเราะพูดว่า ‘ข้าพเจ้าซึ่งแก่แล้ว จะคลอดบุตรคนหนึ่งจริง ๆ หรือ’
18:14 มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับพระเยโฮวาห์หรือ เมื่อถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้าตามเวลาแห่งชีวิต และซาราห์จะมีบุตรชายคนหนึ่ง”
18:15 ดังนั้นซาราห์ปฏิเสธ พูดว่า “ข้าพระองค์ไม่ได้หัวเราะ” เพราะนางกลัว และพระองค์ตรัสว่า “มิใช่ แต่เจ้าหัวเราะ”

แผนการทำลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
18:16 และบุรุษเหล่านั้นก็ลุกขึ้นจากที่นั่นและมองไปทางเมืองโสโดม และอับราฮัมไปกับท่านเหล่านั้นเพื่อตามไปส่งท่านเหล่านั้น
18:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะซ่อนสิ่งซึ่งเรากระทำจากอับราฮัมหรือ
18:18 ด้วยว่าอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากอย่างแน่นอน และบรรดาประชาชาติทั้งหลายในแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรในเขา
18:19 เพราะเรารู้จักเขาว่า เขาจะบัญชาลูกหลานและครอบครัวของเขาที่มาภายหลังเขา และพวกเขาจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพื่อกระทำความยุติธรรมและการตัดสิน เพื่อพระเยโฮวาห์จะประทานแก่อับราฮัมตามสิ่งซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเขา”
18:20 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะเสียงร้องของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ดังมาก และเพราะบาปของพวกเขาก็หนักเหลือเกิน
18:21 เราจะลงไปเดี๋ยวนี้และดูว่าพวกเขากระทำตามเสียงร้องทั้งสิ้นซึ่งมาถึงเราหรือไม่ และถ้าไม่ เราก็จะรู้”
18:22 และบุรุษเหล่านั้นหันหน้าจากที่นั่นและไปทางเมืองโสโดม แต่อับราฮัมยังยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์

อับราฮัมวิงวอนเพื่อคนชอบธรรม
18:23 และอับราฮัมเข้ามาใกล้และทูลว่า “พระองค์จะทรงทำลายคนชอบธรรมพร้อมกับคนชั่วร้ายด้วยหรือ
18:24 บางทีมีคนชอบธรรมห้าสิบคนในท่ามกลางนครนั้น พระองค์จะทรงทำลายและไม่ละเว้นนครนั้นเพราะคนชอบธรรมห้าสิบคนที่อยู่ในท่ามกลางนั้นด้วยหรือ
18:25 ขอให้การกระทำเช่นนี้อยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิด คือที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนชั่วร้าย และให้คนชอบธรรมเหมือนอย่างคนชั่วร้าย ให้การนั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์ ผู้พิพากษาแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะไม่กระทำการยุติธรรมหรือ”
18:26 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ถ้าเราพบคนชอบธรรมในท่ามกลางโสโดมห้าสิบคน ดังนั้นเราจะละเว้นทั้งนครเพราะเห็นแก่พวกเขา”
18:27 และอับราฮัมตอบและทูลว่า “ดูเถิด บัดนี้ข้าพระองค์มีเจตนาทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งข้าพระองค์เป็นเพียงผงคลีดินและขี้เถ้า
18:28 บางทีคนชอบธรรมห้าสิบคนจะขาดไปห้าคน พระองค์จะทรงทำลายนครนั้นทั้งนครเพราะขาดห้าคนหรือ” และพระองค์ตรัสว่า “ถ้าเราพบสี่สิบห้าคนที่นั่น เราจะไม่ทำลายนครนั้น”
18:29 และท่านยังทูลต่อพระองค์อีกครั้งว่า “บางทีจะพบสี่สิบคนที่นั่น” และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่กระทำเพราะเห็นแก่สี่สิบคน”
18:30 และท่านทูลต่อพระองค์ว่า “โอ ขอทรงโปรดอย่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์จะกราบทูล บางทีจะพบสามสิบคนที่นั่น” และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่กระทำถ้าเราพบสามสิบคนที่นั่น”
18:31 และท่านทูลว่า “ดูเถิด บัดนี้ข้าพระองค์มีเจตนาทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า บางทีจะพบยี่สิบคนที่นั่น” และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ทำลายนครนั้นเพราะเห็นแก่ยี่สิบคน”
18:32 และท่านทูลว่า “โอ ขอทรงโปรดอย่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์จะยังกราบทูลครั้งนี้ครั้งเดียว บางทีจะพบสิบคนที่นั่น” และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ทำลายนครนั้นเพราะเห็นแก่สิบคน”
18:33 และทันทีที่พระองค์สนทนากับอับราฮัมจบลงแล้ว พระเยโฮวาห์ได้เสด็จไปและอับราฮัมก็กลับไปยังที่อยู่ของตน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope