Welcome to the Thailand Home Page

หน้าแรก
คริสตจักร
งานรับใช้
หนังสือ
จดหมาย
ติดต่อ
รูปภาพ
พระคัมภีร์
การศึกษา
บทเรียน
หน้าอื่น ๆ

ช่วยอธิษฐานว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรการแปลและการพิมพ์พระคัมภีร์และหนังสือต่าง ๆ เป็นภาษาไทย

สิ่งตีพิมพ์ต่อไปนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางอีเมล์หรือจากเว็บไซต์นี้

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์
(70 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

คลิกที่นี่เพื่อเห็นภาพของพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์
(35 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

คลิกที่นี่เพื่อเห็นภาพของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
พระธรรมยอห์นและโรมภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
ซีดีที่มีพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์
(70 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
ซีดีที่มีไฟล์เสียงภาษาไทยของพระคัมภีร์ใหม่ ฉบับ คิง เจมส์
(70 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
ซีดีที่มีการเล่นเพลงโดยใช้เปียโนและออร์แกน
โดยอาจารย์โจเซฟ, คริสตจักรแบ็พติสแม่สอด
(รูปแบบ MP3: 35 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)
(รูปแบบ CD: 70 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
ซีดีที่มีเสียงคนสอนสถาบันพระคัมภีร์เป็นภาษาไทย
สอนโดยมิชชันนารีฟีลิป โพ้ป และอาจารย์ประดิษฐ์ เอกสะพัง
(รูปแบบ MP3: 35 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

พระธรรมยอห์นและโรม ภาษาพม่า
(มาจากพระคัมภีร์ภาษาพม่าที่อาจารย์ Adoniram Judsonได้แปลให้ คือแปลจากฉบับ คง เจมส์)
ติดต่อได้ที่ philippope@thaipope.org

หนังสือและใบปลิวเป็นภาษาไทย
ติดต่อได้ที่ philippope@thaipope.org

ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ Adobe PDF คลิกที่หนังสือหรือใบปลิวที่คุณต้องการดู ถ้าคุณไม่สามารถดูได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

หลักสูตรที่ใช้ในสถาบันพระคัมภีร์แบ๊พติส
ทั้งภาษาไทย พม่าและอังกฤษ
เกี่ยวกับพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่ หลักคำสอน และลัทธิเทียมเท็จ

หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ


หนังสือภาษาไทย


ครอบครัวกับพระเจ้า

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
ครอบครัวกับพระเจ้า
เป็นภาษาไทย
(35 บาท ต่อเล่ม หรือ 140 บาท ต่อ 1 ชุด (36 เล่ม) สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

เส้นทางเลือด โดย ดร.เจ เอ็ม แครอลล์

แผนภูมิสำหรับหสังสือเส้นทางเลือด โดย ดร.เจ เอ็ม แครอลล์

คู่มือข้อพระคัมภีร์สำหรับผู้นำวิญญาณ โดย ดร.อาร์ เอ ทอร์รี่

การเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ โดย อาจารย์จอรจ์ กอด์ฟรี

บทเรียนพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน

ภาษาแปลก ๆ ของประทานจากสวรรค์หรือ!

จริงหรือ! ที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่ามีพระเจ้า

ท่านได้รับอะไรบ้าง? เมื่อท่านรับเชื่อ

ประวัติศาสตร์ของคริสเตียนผู้ยอมพลีชีพเพื่อความเชื่อของตน
โดย จอห์น ฟ๊อกซ์ บทที่ 1-6

ประวัติศาสตร์ของพวกแบ๊พติส โดย ดร. Robert J. Terry

บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ ฉบับที่ 1 โดย ดร. Mike Holloway

บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ ฉบับที่ 2 โดย ดร. Mike Holloway

บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ ฉบับที่ 3 โดย ดร. Mike Holloway

บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ ฉบับที่ 4 โดย ดร. Mike Holloway

บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ ฉบับที่ 5 โดย ดร. Mike Holloway

รายการอ่านพระคัมภีร์ โดย อาจารย์ R. M. M'Cheyne

พจนานุกรมอธิบายศัพท์ในพระคัมภีร์ ใช้คู่กับพระคัมภีร์ ฉบับ คิง เจมส์ใบปลิวภาษาไทย


โครงการง่ายๆของพระเจ้าสาหรับความรอด โดย ดร.ฟอร์ด โปร์เทอร์

ฟัง "โครงการง่ายๆของพระเจ้าสำหรับความรอด" บน You Tube

ชีวิตของท่านเป็นอะไรเล่า

คำถาม คำตอบ สิบประการ
เขียนโดย อาจารย์ David Macmillan และจัดพิมพ์ครั้งแรกโดย WEC International

ท่านหลุดพ้นหรือยัง?

คำสารภาพของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน

ศาสนาและความดีช่วยให้พ้นจากการพิพากษาในอนาคตได้หรือ?

เบื้องหลัง!

คำพยานในชีวิตของนางดาวว์ ทรูป

คำพยานในชีวิตของนางดาวว์เกี่ยวกับเสียงของซาตาน

คำพยานแห่งชีวิตของอาจารย์สันติสุข เผ่าสวรรค์

ถ้านี่เป็นชีวิตของท่านเองจะเป็นอย่างไรล่ะ?

หนทางเดียวที่จะไปสวรรค์ได้ โดย ดร. Bob Bowen

บทเพลงของแจ๊คสัน โดย ริค พลัมลี

พิจารณาธรรมชาติ โดย อาจารย์นิรันดร์ พรหมเมตตา

ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้า โดย โจเซฟ ดีริ่ง

ฉันกลัวผีและกลัวว่าหล่อนจะใช้ไสยศาสตร์เล่นงานฉัน

ผมรู้สึกสิ้นหวังที่รู้ว่าตัวเองจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์

ผมไปวัด ผมทำ บุญ ผมทำสมาธิ แต่สิ่งเดียวที่ผมคิดถึงก็คือ ผมกลัวจะตกนรก

ผมไปวัด ผมทำบุญ ผมนั่งสมาธ แต่ผมก็ยังหนีความบาปของตัวเองไม่พ้น

เป้าหมายในชีวิตของผมคืออะไร? ผมมาอยู่ที่นี่ทำไม?

พระเยซูทรงสอนอะไรเรื่องการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน?ใบปลิวภาษาไทยจาก Chick
(ติดต่อได้ที่ Chick Publications)


ผู้สร้างหรือผู้โกหก

เรื่องความรักกันมหัศจรรย์

มีทางเดียวเท่านั้น

นี่คือชีวิตของท่าน

ความจริงมาบังเกิดใบปลิวภาษาพม่า


ใบปลิวภาษาพม่า ฉบับที่ 1

ใบปลิวภาษาพม่า ฉบับที่ 2

ใบปลิวภาษาพม่า ฉบับที่ 3

ใบปลิวภาษาพม่า ฉบับที่ 4ใบปลิวภาษาอังกฤษ


God's Simple Plan of Salvation

What Is Your Life?

Ten Questions and Answers
เขียนโดย อาจารย์ David Macmillan และจัดพิมพ์ครั้งแรกโดย WEC International

Can You Swim?

Charles Darwin's Confession

Can Religion and Good Works Help Me Escape Future Judgment?

Hell!

Mrs. Dow Troop's Salvation Testimony

Mrs. Dow Troop's Testimony About Satan's Voice

What If This Was Your Life?

Soul Winning Tract by Dr. Bob Bowen

Jackson's Song by Rick Plumlee

Considering Nature by Rev. Ron Myers

Witchcraft

Hopeless

Hell - Pastor Tirapong's testimony

No Escape - Pastor Tirapong's testimony

No Purpose - Pastor Santisuk's testimony

What Did Jesus Teach about Honoring our Parents?ใบปลิวภาษาอังกฤษจาก Chick
(ติดต่อได้ที่ Chick Publications)


Creator or Liar?

A Love Story

One Way

This Was Your Life

The Word Became Flesh