Welcome to the Thailand Home Page

หน้าแรก
คริสตจักร
งานรับใช้
หนังสือ
จดหมาย
ติดต่อ
รูปภาพ
พระคัมภีร์
การศึกษา
บทเรียน
หน้าอื่น ๆ

 

หน้านี้มีภาพจากงานค่ายและคริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์


พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์


เดือนตุลาคม ปี 2016 คริสตจักรร่วมงานค่ายที่จ.อุดรธานีคริสตจักรแบ๊พติสต์อุดรธานีหัวข้อของงานค่ายคือ ครอบครัวคริสเตียนอาจารย์ประดิษฐ์เทศนาอาจารย์สันติสุขเทศนาการถวายเพลงพิเศษห้องประชุมสมาชิกที่ร่วมงานค่าย


คริสตจักรแบ๊พติสต์โคราชอาจารย์สันติสุข เผ่าสวรรค์สมาชิกของคริสตจักร


คริสตจักรแบ๊พติสต์บ้านหวายอาจารย์นักรบ พหลวาณิช และแม่มะลิอาจารย์สันติสุขเทศนาที่คริสตจักรแบ๊พติสต์บ้านหวายห้องประชุมเด็ก ๆ ถวายเพลงพิธีบัพติศมาสมาชิกของคริสตจักร


คริสตจักรแบ๊พติสต์นครพนมอาจารย์ประดิษฐ์ เอกสะพังตึกของคริสตจักรห้องประชุม


คริสตจักรแบ๊พติสต์แม่สอดอาจารย์โจเซฟตึกของคริสตจักรห้องประชุมสมาชิกของคริสตจักรโรงเรียนแบ็พติสแม่สอด


คริสตจักรแบ๊พติสต์ชัยนาทอาจารย์นักรบ ฟ้าสวรรค์ยินดีสมาชิกของคริสตจักรห้องประชุม