ซีดีที่มีเสียงคนสอนสถาบันพระคัมภีร์เป็นภาษาไทย

ชุดนี้ ซึ่งมีซีดี 4 แผ่น มี 106 ไฟล์ ที่สอนพระคัมภีร์เป็นภาษาไทย
โดยมิชชันนารีฟีลิป โพ้ป และอาจารย์ประดิษฐ์ เอกสะพัง

รูปแบบ MP3

รูปแบบนี้สามารถเล่นได้ในคอมพิวเตอร์ และในเครื่องเล่นซีดีที่สามารถเล่นเพลงรูปแบบ MP3


อาจารย์ประดิษฐ์ เอกสะพัง

กรุณาฟังตัวอย่างของไฟล์เหล่านี้

พระธรรมทิตัส สอนโดยอาจารย์ประดิษฐ์ เอกสะพัง

พระธรรม 2 ยอห์น สอนโดยมิชชันนารีฟีลิป โพ้ป

รายการของไฟล์เหล่านี้

(70 บาท - $2.00 US - สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

ถ้าอยากซื้อซีดีที่มีเสียงคนสอนสถาบันพระคัมภีร์เป็นภาษาไทย
โดยโอนเงินเข้าบัญชีของอ.ฟีลิป โฟ้ป
กรุณาติดต่อ อ.ฟีลิป โฟ้ป ทางอีเมล์

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้ออย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ ( ผ่านทาง PayPal )

หมายเหตุ: เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ถ้าใช้บัตรเครดิตจากต่างประเทศ PayPal ต้องการให้คุณส่งสินค้าไปยังที่อยู่ในประเทศนั้น
ดังนั้นเมื่อสั่งซื้อซีดีที่มีเสียงคนสอนสถาบันพระคัมภีร์เป็นภาษาไทยส่งไปยังที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ของตนเองในต่างประเทศนั้น
แล้วส่งอีเมล์ไปให้อาจารย์ฟีลิป โพ้ป พร้อมกับที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องการส่ง
ซีดีที่มีเสียงคนสอนสถาบันพระคัมภีร์เป็นภาษาไทยนั้น และเราจะส่งไปยังที่อยู่นั้น

ติดต่อ อ.ฟีลิป โพ้ป ทางอีเมล์

($7.00 US สำหรับการขนส่งสินค้าไปประเทศสหรัฐอเมริกา)

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้ออย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ ( ผ่านทาง PayPal )

($24.00 US สำหรับการขนส่งสินค้าไปประเทศอื่น ๆ)

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้ออย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิตของคุณ ( ผ่านทาง PayPal )